План за хора със слухови увреждания

Вие сте тук

11,99 лв./месец
Договор: 
12/24 месеца

150 национални минути и роуминг в зона ЕС

5000 MB национални

2200 MB роуминг в зона ЕС

500 SMS национални

25 GB пространство за съхранение в

Основни предимства

Всеки месец ползваш:

Минути към всички национални мобилни и фиксирани мрежи в България, които важат и за изходящи обаждания от роуминг зона Европейски Съюз (зона ЕС) към страни от същата зона, включително България;
Национален мобилен интернет на максимално достижима скорост;
Мобилен интернет за роуминг в зона ЕС, изчислен в съответствие с политиката за справедливо ползване, предвидена в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286.

Допълнителни включени услуги:

Достъп до 4G мрежата на Теленор за ползване на мобилен интернет според 4G/LTE стандарта на мрежата в България;
Пространство за съхранение на снимки и видео в Capture.
Безплатно издаване на хартиена фактура за всеки отчетен период

Ако си нов или настоящ клиент на Теленор, физическо лице със слухови увреждания и трайно намалена работоспособност в размер на  50% или над 50% и на основание Експертно решение, издадено от Териториална Експертна Лекарска Комисия (ТЕЛК) или Национална Експертна Лекарска Комисия, можеш да се възползваш от атрактивното ни предложение по този абонаментен план, като сключиш нов договор за срок от една или две години съобразно приложимите условия.

Добре е да знаеш:

След като изчерпиш включените на месец в плана национални МВ, скоростта на интернет връзката за целия национален интернет трафик пада до 64 Kbps. 
След изчерпване на включените на месец в плана МВ за роуминг в зона ЕС, таксуването в роуминг се осъществява на мегабайт съгласно актуалната ценова листа на Теленор.
Пространството за съхранение в Capture важи за частни клиенти. За да го ползваш, е необходимо да активираш приложението Capture и да се регистрираш в него с телефонния си номер, който ползва абонаментен план с включено пространство в Capture и имейл. Пълна информация за услугата Capture е налична в раздел Capture.
Първоначално определеният кредитен лимит за този абонаментен план е 70 лв;

С този абонаментен план получаваш и пространство за съхранение на снимки и видео в Capture.

Capture е най-новата дигитална услуга, предлагана от Теленор, с която лесно съхраняваш и споделяш снимки и видео, а освен това – освобождаваш място на смартфона или таблета си.

Виж повече за услугата

За да ползваш пространството за съхранение, трябва:

да свалиш и инсталираш на смартфона или таблета си приложението Capture от Google Play Store или App Store
да се регистрираш в него или да ползваш пространството за съхранение през уеб страницата www.capture-app.com/bg. За да ползваш пространството през уеб страницата www.capture-app.com/bg , отново е необходимо да се регистрираш в нея или да използваш регистрацията си в приложението, ако имаш такава.

Какво е Capture?

Съхранявай и споделяй лесно и сигурно своите снимки и видеа.

Виж повече видеа за услугата

За да ползваш пространството за съхранение в Capture, включено в абонаментния ти план, първо трябва:

1.Да свалиш и инсталираш на смартфона или таблета си приложението Capture.
2.След това трябва да се регистрираш в него или през уеб страницата www.capture-app.com/bg с телефонния си номер, който ползва абонаментен план с включено пространство в Capture, като посочиш и имейл.
3.Ако вече имаш регистрация в Capture с телефонния номер, който ползва абонаментен план с включено пространство в Capture, получаваш пространството за съхранение автоматично от датата, от която условията по абонаментния ти план влязат в сила, без да е необходимо да се регистрираш отново. За да видиш актуалното пространство за съхранение в Capture, с което разполагаш, е необходимо да влезеш в профила си.

Пълна информация за регистрация и условия за ползване на приложението Capture можеш да откриеш тук.

Свали приложението:

Услугата Capture не се предоставя от Теленор, а от трето лице – „Теленор Кепчър“ АС (Telenor Capture AS).
Във връзка с това, Теленор не носи отговорност за наличието на приложението и съхраняваната в него информация, за функциите или съдържанието на или в приложението.
Услугата Capture предоставя място за съхранение на снимки и видео.
Пространството за съхранение в Capture важи за частни клиенти.
Ползването на услугата Capture е възможно само при наличие на връзка с интернет.
Услугата Capture е за лично ползване. Ползването и разпространението на услугата Capture за каквито и да са търговски или публични цели е абсолютно забранена.
Достъпът до пространството за съхранение в Capture е предмет на регистрация в приложението Capture или през уебсайта на услугата: www.capture-app.com/bg
Всеки регистрирал се в Capture потребител получава безплатно 2 GB пространство за съхранение в приложението, определени от доставчика на услугата. Пространството за съхранение, което е включено в абонаментния план, се добавя към основното пространство от 2 GB.
При регистрацията клиентът следва да приеме общите условия на доставчика на услугата Capture.
За да се използва услугата, е необходимо свързано с интернет устройство.
До 30 дни след прекратяване на договора за абонаментния план, включващ пространство за съхранение в Capture, или преминаване към абонаментен план без включено пространство в Capture, клиентът следва да свали съдържанието, качено в допълнителното пространство, получено от Теленор България, тъй като след това може да го загуби. В този срок клиентът може да разглежда, сваля и изтрива наличното съдържание в обема пространство, което е ползвал по абонаментния си план, но не може да качва ново.
При преминаване към абонаментен план с различно пространство за съхранение в Capture, клиентът ползва обема пространство, който се предоставя с актуално ползвания от него абонаментен план. Ако с новия абонаментен план клиентът получава по-малко пространство, в 30 дневен срок от промяната на плана той следва да отстрани част от съдържанието, което надвишава новия предоставен обем, тъй като може да загуби съхранената в приложението информация.
Когато клиентът е със спрени входящи и изходящи обаждания, през този период той може да разглежда, сваля и изтрива съдържанието си, качено в допълнителното пространство, получено съобразно ползвания план , но не може да качва ново.
Теленор България не носи отговорност и не може да контролира промените в приложението, което осигурява услугата Capture, въвеждането на нови функционалности в него и др.

Интернет трафикът към Capture през мрежата на Теленор изразходва от включените в абонаментния план МВ на максимална скорост.

Посочените условия важат за нови и настоящи клиенти със слухови увреждания в размер на 50% или над 50% трайно намалена работоспособност, при сключване на нов договор за мобилни услуги посочения план за срок от една или две години. Задължително условие, за да можеш да се възползваш от план, предназначен за хора със слухови увреждания, е да представиш на продавач-консултанта в магазина Експертно решение, издадено от Териториална Експертна Лекарска Комисия (ТЕЛК) или Национална Експертна Лекарска Комисия за установена степен на слухово увреждане/ степен на трайно намалена работоспособност в размер на 50% или над 50%. Ако отговаряш на условията, можеш да се абонираш за план за хора със слухови увреждания само за един номер или пък да избереш за номера си 20% отстъпка от месечен абонамент за план за мобилни услуги със стандартни условия.

Tарифиране и отчитане на минути

Включените минути на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получиш пропорционален брой от включените на месец минути, за пропорционална част от месечния абонамент.
При пренасочване на обажданията, разговорът се таксува като стандартен разговор към номер от мрежата на съответния оператор.
Изходящи национални разговори и разговори в роуминг от зона ЕС към страни от същата зона, включително България, се таксуват на минута с минимално първоначално време за таксуване от 60 сек.

Тарифиране и отчитане на MB

Включените национални MB на максимално достижима скорост, както и тези за роуминг в зона ЕС, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
Включените МВ в роуминг за зона ЕС са изчислени в съответствие с политиката за справедливо ползване, предвидена в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286
След като изчерпаш включените в плана на месец национални МВ, скоростта на интернет връзката пада до 64 Kbps за целия национален интернет трафик. След изчерпване на включените в плана на месец МВ за роуминг в зона ЕС, таксуването в роуминг се осъществява по цена на мегабайт съгласно актуалната ценова листа на Теленор.
За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получиш пълен брой от включените на месец национални MB и МВ за роуминг в зона ЕС на за пропорционална част от месечния абонамент.
Интернет трафикът се реализира само през точка за достъп (Access Point Name, APN) - telenorbg.
Минималното първоначално/ последващо тарифиране на данни в България е 5/1 КВ (килобайт); 
Минималното първоначално и последващото тарифиране на данни в роуминг в зона ЕС е 1KВ.

Тарифиране и отчитане на SMS

В зависимост от използваната азбука, дължината на един SMS (включително препинателни знаци и интервали) варира между 160 символа само на латиница или до 70 символа на друга азбука, в това число кирилица. За повече информация, прочети тук.

Ползване на мобилен интернет в мрежата на Теленор

4G в България

Клиентите на абонаментни планове с включен достъп до 4G мрежата на Теленор в България, ползващи съвместими SIM карта и телефон, и намиращи се в зона на покритие на 4G/LTE мрежата, могат да използват, за срока на договора си, мобилен интернет чрез 4G/LTE мрежата на Теленор в България
Във всички останали случаи ползването на мобилен интернет става чрез 2G/ 3G мрежата.

4G в зона Европейски съюз

Списък на оператори, в които може да се ползва 4G мобилен интернет в роуминг се съдържа тук. За използване на 4G мобилен интернет в роуминг в зона Европейски съюз, е нужно клиентът да бъде в зоната на 4G покритие на съответния оператор от посочения списък, в зона ЕС, да ползва 4G съвместимо устройство, 4G съвместима SIM карта, и да отговаря на условията за ползване на 4G/LTE от Теленор и в България.

Във всички останали случаи ползването на мобилен интернет става чрез 2G/ 3G мрежата на съответния оператор.

Използване на минути роуминг в Европейски съюз

Можеш да използваш посочения брой минути на месец от съответните абонаментни планове за изходящи разговори в роуминг от зона ЕС към мобилни и фиксирани номера от мрежи на оператори в същата зона ЕС.
Входящите обаждания в роуминг в зона ЕС  не се таксуват.
Не е необходимо да активираш допълнително услугата роуминг, за да ползваш минутите и МВ в роуминг в зона ЕС. В случай, че си деактивирал услугата роуминг по собствено желание, би могъл да я активираш отново. Виж как да управляваш услугата роуминг тук.

Промени в договора или абонаментния план

Можеш да промениш абонаментен план след изтичане на първия месец от първоначалния срок на ползване на услугите с този план. Не се прилага ограничение в броя на промените в рамките на срока на договора, при условие, че се извършват само веднъж на отчетен период.
Можеш да промениш абонаментен план само към такъв със същия или по-висок месечен абонамент и срещу заплащане на еднократна такса за смяна на абонаментен план по време на срока на договор.

При промяна на абонаментен план неизразходваните минути/MB, както и промоционални условия, в случай че такива са предвидени по предходно ползвания абонаментен план, се губят и се предоставят нови, ако новият абонаментен план включва такива.
Посочените цени и условия за предаване на данни и пренос на глас се отнасят за територията на Република България, освен ако изрично не е посочено друго.

Зона Европейски Съюз (зона ЕС) включва: Австрия, Белгия, Великобритания, Гваделупа, Германия, Гибралтар, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Мартиника, Норвегия, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, о-в Сен Мартен, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Холандия, Хърватия, Чешка Република, Швеция.