Предплатени планове 30 и 30s

Назад

Вие сте тук

Product: 
1. Клиент ли си на Теленор?
iИзбери една от опциите, за да продължиш
2. Избери абонаментен план:

Call me back

Обадете ми се!
Можем да ти бъдем полезни с предложение, което да те удовлетворява! Ако оставиш контактите си тук, ще ти се обадим въз основа на проявения интерес към отправяне на предложение, включително ако си отказал да получаваш маркетингови обаждания.
Въведи свой номер, който ползваш към Теленор. Телефонният номер и името ти трябва да съвпадат в нашите системи. Теленор си запазва правото да не се свърже с теб при сгрешен номер или такъв, който не е от мрежата на Теленор.
359
Моля имай предвид, че е възможно забавяне поради натовареност на екипа за обслужване на клиенти.
Предплатен планПредплатен план Теленор 30Предплатен план Теленор 30s
Брой номера в група За приятели53
Цена на минута за разговори към всички национални мрежи0,50 лв.0,45 лв.
Специална цена на минута за разговори към група За приятели0,23 лв.0,23 лв.
Цена за SMS към всички национални и международни мобилни мрежи0,22 лв.0,22 лв.
Мобилен интернет в България2,40 лв.2,40 лв.

Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според действащата ценова листа на Теленор за предплатени услуги и пакети.

При мобилен интернет в страната и ползване на допълнителни пакети с включени МВ, таксуването  е с точност до 1 КВ, с минимално първоначално таксуване 100 KB (1 GB = 1024 MB; 1 MB = 1024 KB).

Планове Теленор 30 и Теленор 30s се предлагат само за съществуващи клиенти на предплатени услуги на Теленор.

С Теленор 30 и Теленор 30s могат да се използват много от стандартни услуги за предплатен план (с изключение на допълнителни пакети с включени минути, SMS и MB), в това число всички канали за зареждане, услуги за прехвърляне на кредит и минути (Cash Share, Time Share, Gift Box, Cash in Time ), както и допълнителни пакети за мобилен интернет Klik.

Допълнителни пакети с включени минути, SMS и MB, могат да се ползват само със стандартния предплатен план на Теленор.

Преминаване към предплатени планове Теленор 30 и Теленор 30s

Можете да преминете към един от двата плана по следния начин:

• към предплатен план Теленор 30 чрез безплатен SMS с текст “eu30” на номер 125

• към предплатен план Теленор 30s чрез безплатен SMS с текст “eu30s” на номер 125

Смяна на план се таксува по 0,60 лв. от наличния кредит и влиза в сила след получаването на потвърдителен SMS.

Преминаване от планове Теленор 30 и Теленор 30s към друг предплатен план

Можете да променяте предплатените планове Теленор 30 и Теленор 30s по всяко време от Автоматичното Информационно Обслужване, с обаждане на номер 123.

Можете да преминете към един от следните предплатени планове:

• към стандартен предплатен план на Теленор със закупуване на допълнителен пакет или с изпращане на безплатен SMS с текст „standart“ на номер 125

В случай че преминете към друг план, вие ще изгубите специалната цена към група За приятели, валидна за планове Теленор 30 и Теленор 30s.

Въведените номера в група За приятели ще можете да запазите при преминаване към планове, които имат съответната група със същия брой позиции. Ако имате активирани допълнителни пакети за мобилен интернет Klik, те се прехвърлят и могат да бъдат ползвани при преминаване към друг предплатен план.

Как да презаредя предплатената си карта?

Как да добавя номера в група За приятели?

Какви са периодите на валидност на предплатената ми карта и на кредита?

Как да удължа периодите на валидност на предплатената ми карта и на кредита?

Всички цени са с включен ДДС.

С предплатени планове 30 и 30S можете да ползвате допълнителни пакети с включен мобилен интернет на максимална скорост. При покупка на допълнителен пакет с включени минути или комбинирани пакети с включени минути, SMS и МВ, вие ще преминете към нов план - стандартен предплатен план на Теленор, а ползваните от вас условия ще бъдат преустановени.

Период на валидност на картата и на кредита при презареждане на кредит, в случай че ползвате някой от изброените по-долу предплатени планове:

  • Стандартен предплатен план на Теленор
  • Предплатен план Приятели
  • Предплатен план Теленор

 

Период на валидност при активация на картатаSIM картаКредит
365 дни60 дни

Удължаване периода на валидност на кредита, съответно на картата, в случай че текущият е по-малък от периода на валидност, който се предвижда за новото презарежданеПрезареден кредит (сума на презареждането) от 6.00 лв. до 9.99 лв.Презареден кредит (сума на презареждането) от 10.00 лв. или повече*
SIM картаКредитSIM картаКредит
365 дни60 дни395 дни90 дни

При зареждане на карта, ползваща предплатен план, различен от посочените по-горе, валидността на кредита (картата) се увеличава със 60 или 90 дни (съответно за презареждания на стойност 6,00-9,99 лв. или 10 и повече лв.*), в случай че оставащият период на валидност на кредита (картата) е по-малък от периодa на валидност, който се предвижда за новото презареждане.

Валидността на кредита от 60 или 90 дни, започва да тече от момента, в който презареждането е направено успешно и е получено уведомително съобщение. Валидността на кредита изтича на упоменатите дата и час в съобщението.

*За презареждане от 10 лева или повече ще се считат и няколко презареждания, с обща стойност 10 лв. или повече, направени в рамките на 30 дни.

В случаите, в които текущият период на валидност на картата (и/или на кредита), която се зарежда, е по-голяма от периода на валидност на кредита (картата), който се предвижда за съответно презареждане, то текущият период на валидност на картата (или съответно на кредита) няма да се промени.

Ако не бъде направено презареждане в рамките на периода на валидност на текущ кредит, то той се губи.

Ако периодът на валидност на картата не бъде удължен, то тя ще се деактивира автоматично след изтичането му и повече няма да можете да използвате този мобилен номер. В този случай се губят наличния кредит и неизразходеното включено потребление.

ВАЖНО!

След направено презареждане, ще бъдете уведомени с SMS за периодa на валидност на кредита.

При проверка на валидността на кредита през My Menu или през Автоматичното информационно обслужване, с избор на 123 (цената на обаждане е 0,15 лв.), вие ще получите информация само за неговата валидност. Информация за периода на валидност на картата можете да получите от Автоматичното информационно обслужване, с избор на 123 (цената на обаждане е 0,15 лв/обаждане) и опцията „Връзка със сътрудник от отдел обслужване на клиенти“ ( цената на обаждане е 0,15 лв/ обаждане).