Стандартен предплатен план

Вие сте тук

Product: 
Избери вид абонамент:
- Избери вид абонамент -
0,00лв.
Стандартни цени за разговори, SMS, MMS и мобилен интернет със Стандартен предплатен план
Цени
Разговори към всички национални мрежи в България и роуминг в зона ЕС 0,45 лв./мин.
Разговори към 5 номера от група За приятели 0,29 лв./мин.
SMS към национални мрежи 0,29 лв./ SMS
MMS в мрежата на Теленор 0,69 лв./ MMS
Мобилен интернет в България 2,40 лв./ MB

Всички други услуги се таксуват според действащата ценова листа на Теленор за предплатени услуги и пакети.

Тарифирането на национални разговори се извършва на интервали от 60 секунди, като всеки започнат 60-секунден интервал се отчита и таксува като цяла минута.

Ползването на мобилен интернет в страната се таксува с точност до 1 КВ, с минимално първоначално таксуване 100 KB (1 GB = 1024 MB; 1 MB = 1024 KB).

Преминаване към стандартен предплатен план на Теленор

Ако не ползвате стандартен предплатен план на Теленор, можете да преминете към него, като:

Изпратите безплатен SMS с текст “standart“ на номер 125;
Закупите някой от допълнителните пакети за предплатени услуги;
Се свържете с Отдела за обслужване на клиенти на номер 123 (0.15 лв./обаждане за връзка с Отдела за обслужване на клиенти; връзка с автоматично информационно обслужване 0,15лв/обаждане) и заявите промяна на плана;

Ако закупите някой от допълнителните пакети, преминавате към стандартен предплатен план при самата покупка, като е необходимо вашето потвърждение за активацията на пакета и промяната на плана.

След като преминете към стандартен предплатен план на Теленор няма да заплащате такси и съответно да ползвате минути при презареждане на кредит на предплатената ви карта.

С преминаването към стандартен предплатен план на Теленор Extra номерът, в случай че използвате такъв, не се запазва и наличните минути към него не се прехвърлят. Минути или други специални условия (специалната цена) при презареждане на кредит спират да ви се предоставят, съответно не ви се удържа такса за тях и се прилагат само условията на стандартен предплатен план на Теленор. Всички останали налични минути, в това число закупени допълнителни пакети, се запазват, като можете да ги използвате до изтичане на тяхната валидност.

Важно е да знаете още:
активираните допълнителни пакети, които сте закупили преди да преминете към стандартния предплатен план на Теленор, се прехвърлят и можете да ги ползвате до тяхното изразходване или до изтичане срока на тяхната валидност;
след като преминете на стандартен предплатен план на Теленор няма да имате възможност да преминавате към други предплатени планове;
въведените номера в група За приятели се запазват при преминаване към стандартен предплатен план на Теленор.

Как да презаредя предплатената си карта?

Как да добавя номера в група За приятели?

Какви са периодите на валидност на предплатената ми карта и на кредита?

Как да удължа периодите на валидност на предплатената ми карта и на кредита?

Към стандартния предплатен план на Теленор, свободно можете да добавяте и комбинирате разнообразни допълнителни пакети, избирайки ги според вашите нужди и потребление.

Влезте в Му Menu на *123# или през мобилното приложение My Telenor за да добавите допълнителни пакети към своя предплатен план!

Добавяте допълнителни пакети с минути за разговори към Теленор, минути към група За приятели, национални минути, комбинирани пакети с минути към Теленор, SMS-и и мобилен интернет.

Период на валидност на картата и на кредита при презареждане на кредит, в случай че ползвате някой от изброените по-долу предплатени планове:

  • Стандартен предплатен план на Теленор
  • Предплатен план Приятели
  • Предплатен план Теленор

 

Период на валидност при активация на картатаSIM картаКредит
365 дни60 дни

Удължаване периода на валидност на кредита, съответно на картата, в случай че текущият е по-малък от периода на валидност, който се предвижда за новото презарежданеПрезареден кредит (сума на презареждането) от 6.00 лв. до 9.99 лв.Презареден кредит (сума на презареждането) от 10.00 лв. или повече*
SIM картаКредитSIM картаКредит
365 дни60 дни395 дни90 дни

При зареждане на карта, ползваща предплатен план, различен от посочените по-горе, валидността на кредита (картата) се увеличава със 60 или 90 дни (съответно за презареждания на стойност 6,00-9,99 лв. или 10 и повече лв.*), в случай че оставащият период на валидност на кредита (картата) е по-малък от периодa на валидност, който се предвижда за новото презареждане.

Валидността на кредита от 60 или 90 дни, започва да тече от момента, в който презареждането е направено успешно и е получено уведомително съобщение. Валидността на кредита изтича на упоменатите дата и час в съобщението.

*За презареждане от 10 лева или повече ще се считат и няколко презареждания, с обща стойност 10 лв. или повече, направени в рамките на 30 дни.

В случаите, в които текущият период на валидност на картата (и/или на кредита), която се зарежда, е по-голяма от периода на валидност на кредита (картата), който се предвижда за съответно презареждане, то текущият период на валидност на картата (или съответно на кредита) няма да се промени.

Ако не бъде направено презареждане в рамките на периода на валидност на текущ кредит, то той се губи.

Ако периодът на валидност на картата не бъде удължен, то тя ще се деактивира автоматично след изтичането му и повече няма да можете да използвате този мобилен номер. В този случай се губят наличния кредит и неизразходеното включено потребление.

ВАЖНО!

След направено презареждане, ще бъдете уведомени с SMS за периодa на валидност на кредита.

При проверка на валидността на кредита през My Menu или през Автоматичното информационно обслужване, с избор на 123 (цената на обаждане е 0,15 лв.), вие ще получите информация само за неговата валидност. Информация за периода на валидност на картата можете да получите от Автоматичното информационно обслужване, с избор на 123 (цената на обаждане е 0,15 лв/обаждане) и опцията „Връзка със сътрудник от отдел обслужване на клиенти“ ( цената на обаждане е 0,15 лв/ обаждане).