Home Plus

Избери вид абонамент:
- Избери вид абонамент -

120 минути към фиксирани номера от всички национални мрежи и зона 1

6,90лв.

С Home Start Plus получавате:

- Активиране на услугата още в магазина – без такса за инсталиране, без излишни кабели
- Включени минути към фиксирани номера от всички национални мрежи и към номера от Зона 1 за международни разговори
 
Абонаментен план Home Start Plus е валиден за частни лица и корпоративни клиенти на Теленор при подписване на нов безсрочен договор по съответен абонаментен план, както и за настоящи клиенти, които продължават съществуващ договор.
 

Трифиране и отчитане на минутите

- Таксата за първоначално свързване е 0 лв.
- Цената на минута към фиксирани номера на Теленор след изчерпване на включените минути е 0,01 лв.
- Цената на минута към селищни фиксирани номера извън Теленор след изчерпване на включените минути е 0,05 лв.
- Цената на минута за междуселищни разговори към фиксирани номера извън Теленор след изчерпване на включените минути е 0,08 лв.
- Цената на минута към мобилни номера от национални мрежи е 0,32 лв.
- Първоначалният кредитен лимит е 50 лв.
 
За всички непосочени цени се прилага действащия ценоразпис на Теленор.

Минималното първоначално време за таксуване е 30 секунди, след което отчитането става на секунда.

Неизразходваните включени минути от текущ отчетен период не се прехвърлят за ползване в следващ.

За да се възползвате от предимствата на абонаментния план Home Plus, е необходимо да имате подходящ телефонен апарат.

Може да изберете от нашите предложения за фиксираните телефонни апарати подходящия за вас, според вашите нужди и предпочитания.

 

Осъществяване на обаждане.

За да се обадите на фиксиран номер в България, e необходимо винаги да избирате кода на населеното място и номера. Това важи и при избиране на селищни номера.

 

Например:

Ако сте в София и желаете да се обадите на фиксиран телефон 123 45 67 в същия град, наберете: 02 123 45 67. За да се обадите на същия телефон във Варна, наберете 052 123 45 67.

Избирането на мобилен или международен номер е стандартно.

Кратки номера не са достъпни от фиксирания номер за всички планове за фиксиран телефон.

Максималният брой фиксирани номера, предоставени от Теленор, които един потребител може да притежава, са 2.

Обаждания от фиксирания номер към други национални фиксирани номера могат да бъдат осъществявани към клиенти на фиксирана телефония на оператори, с които Теленор има договори за взаимно свързване.

 

Пренасочване на повикване

Пренасочване на повикване (Call Forward) ви позволява да прехвърляте (пренасочвате) повикване от фиксирания си номер към друг национален фиксиран или мобилен номер. Разговорът към номера, към който е направено пренасочването, се тарифира според условията на абонаментния план, използван от вас, като стандартен изходящ разговор от фиксираната мрежа на Теленор към номер от мрежата на съответния оператор, към който е пренасочено повикването.

За да използвате услугата, трябва да въведете от клавиатурата на своя телефон *123# и да натисне бутона за набиране, след което изберете опция 9 от менюто.

При пренасочване на обажданията, разговорът се таксува като стандартен разговор към номер от мрежата на съответния оператор.

 

Проверка на текуща сметка и включени минути за домашен телефон

Вижте как  да проверите текущата сметка и включените минути за домашен телефон.

Повече информация относно домашен телефон от Теленор можете да получите на:

• номер *123, ако се обаждате от фиксиран номер на Теленор

• номер 123, ако се обаждате от мобилен номер нa Теленор

• номер 089 123, ако се обаждате от друг оператор (тарифирането се определя от използвания оператор)

Обажданията към *123 и 123 се таксуват по 0,024 лв. с ДДС на обаждане.

 

Как да получа услугата?

За повече информация и абонаментни планове Telenor Home, посетете най-удобния за вас магазин от търговската мрежа на Теленор.

Кои номера са селищни?

Селищни номера са фиксирани номера с един и същ географски код, като разговорите между тях са селищни.

Кои номера са междуселищни?

Междуселищни номера са фиксирани номера с различни географски кодове, като разговорите между тях са междуселищни.