Home Plus

1. Клиент ли си на Теленор?
iИзбери една от опциите, за да продължиш
2. Избери абонаментен план:

Активиране на услугата още в магазина - без такса за инсталиране и без излишни кабели.

С план Home Plus получаваш:

Минути към фиксирани номера от всички национални мрежи и номера от Зона 1 за международни разговори.
Безсрочен договор, който можеш да прекратиш по всяко време.

Добре е да знаеш, че:

За да се възползваш от предимствата на абонаментен план Home Plus, е необходимо да имаш подходящ телефонен апарат. Може да избереш, според твоите нужди и предпочитания, най-подходящия за теб от нашите предложения.
Посочените условия и цени са валидни за частни лица и корпоративни клиенти при сключване на нов безсрочен договор за нов фиксиран номер на абонаментен план Home Plus, както и за настоящи клиенти, които продължават съществуващ договор с подписване на допълнително споразумение.
Максималният брой фиксирани номера, предоставени от Теленор, които един потребител може да притежава, e два.
Посоченото потребление е за отчетен период.

Активиране на услугата още в магазина - без такса за инсталиране и без излишни кабели.

С план Home Start 30s получаваш:

Минути към фиксирани номера от всички национални мрежи и номера от Зона 1 за международни разговори.
Безсрочен договор, който можеш да прекратиш по всяко време.

Добре е да знаеш, че:

За да се възползваш от предимствата на абонаментен план Home Start 30s, е необходимо да имаш подходящ телефонен апарат. Може да избереш, според твоите нужди и предпочитания, най-подходящия за теб от нашите предложения.
Посочените условия и цени са валидни за частни лица и корпоративни клиенти при сключване на нов безсрочен договор за нов фиксиран номер на абонаментен план Home Start 30s, както и за настоящи клиенти, които продължават съществуващ договор с подписване на допълнително споразумение.
Максималният брой фиксирани номера, предоставени от Теленор, които един потребител може да притежава, e два.
Посоченото потребление е за отчетен период.

Изразходване и валидност, тарифиране и отчитане на минутите

Минималното първоначално време за таксуване на национални и международни разговори е 30 секунди, след което отчитането става на секунда.
Включените минути на месец, които не са изразходени през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получиш пропорционален брой от включените на месец минути за пропорционална част от месечния абонамент.
Таксата за първоначално свързване е 0 лв.
Цената на таксуване на минута към мобилни номера от национални мрежи е 0,32 лв.
Цената на таксуване на минута към фиксирани номера от мрежата на Теленор, след изчерпване на включените минути, е 0,01 лв.
Цената на таксуване на минута за селищни разговори към фиксирани номера извън мрежата на Теленор след изчерпване на включените минути е 0,05 лв.
Цената на таксуване на минута за междуселищни разговори към фиксирани номера извън мрежата на Теленор, след изчерпване на включените минути, е 0,08 лв.
Първоначалният кредитен лимит е 50 лв.
Информация относно разпределението на държавите и мрежите от международна Зона 1, както и актуални цени на таксуване на минута, след изчерпване на включените минути за международни обаждания към съответната международна зона, можеш да откриеш тук .

Виж всички останали цени на услуги.

Промени в договора или абонаментния план

Абонаментен план за фиксиран домашен телефон може да бъде променен след изтичане на първия месец от първоначалния срок на договора без заплащане на допълнителна такса. При активен срочен договор за фиксиран домашен телефон не може да се премине към абонамент с безсрочен такъв.
При промяна на абонаментен план неизразходваните минути, както и промоционални условия, в случай че такива са предвидени по предходно ползвания абонаментен план, се губят и се предоставят нови, ако новият абонаментен план включва такива.
Не се прилага ограничение в броя на промените в рамките на срока на договора, при условие, че се извършват само веднъж на отчетен период.
Посочените цени и условия за пренос на глас се отнасят за територията на Република България, освен ако изрично не е посочено друго.
С влизане в сила на изменението на Общите изисквания, при осъществяване на обществени електронни съобщения, прието от КРС, считано от 11.06.2020 включените национални минути към план Home Start 30", са валидни и за обаждания към номера започващи с 0700.

Допълнителна информация:

Можеш да получиш повече информация и да се абонираш за планове Home, като посетиш най-удобния за теб магазин от търговската мрежа на Теленор.

За да се обадиш на фиксиран номер в България, e необходимо винаги да избираш кода на населеното място и номера. Това важи и при избиране на селищни номера.

Например, ако си в София и желаеш да се обадиш на фиксиран телефон 123 45 67 в същия град, набери: 02 123 45 67. За да се обадиш на същия телефон във Варна, набери 052 123 45 67.
Избирането на мобилен или международен номер е стандартно.
Кратки номера не са достъпни от фиксирания номер за всички планове за домашен телефон.
Обаждания от фиксиран номер към други национални фиксирани номера могат да бъдат осъществявани единствено към клиенти на фиксирана телефония на оператори, с които Теленор има договори за взаимно свързване.

Селищни номера са фиксирани номера с един и същ географски код, като разговорите между тях са селищни.
Междуселищни номера са фиксирани номера с различни географски кодове, като разговорите между тях са междуселищни.

Пренасочване на повикване (Call Forward) ти позволява да прехвърляш (пренасочваш) повикване от фиксирания си номер към друг национален фиксиран или мобилен номер. Разговорът към номера, към който е направено пренасочването, се тарифира според условията на абонаментния план, използван от теб като стандартен изходящ разговор от фиксираната мрежа на Теленор към номер от мрежата на съответния оператор, към който е пренасочено повикването.
За да използваш услугата Пренасочване на повикване, трябва да въведеш от клавиатурата на своя телефон *123# и да натиснеш бутона за набиране, след което избереш опция 6 от менюто.
При пренасочване на обажданията, разговорът се таксува като стандартен разговор към номер от мрежата на съответния оператор.

Ако си абонат на фиксирана услуга можеш да набереш номер 1717 от клавиатурата на твоето фиксирано устройство, за да се извърши автоматична фина настройка на фиксираната ти зона.

Можеш да провериш текущата си сметка и използвани минути, като :
се регистрираш на уеб портала MyTelenor
се обадиш на номер *123 от фиксиран номер
се обадиш на номер 123 от мобилен номер
се обадиш на номер 089 123 от номер на друг оператор (тарифирането се определя от използвания оператор)
въведеш от клавиатурата на своя телефон *123# и натиснеш бутона за набиране, след което избереш опция 1 за Проверка на сметка или опция 2 за Проверка на използвани минути от менюто

Обажданията към *123 и 123 се таксуват по 0,024 лв. с ДДС на обаждане.

Call me back

Обадете ми се!
Можем да ти бъдем полезни с предложение, което да те удовлетворява! Ако оставиш контактите си тук, ще ти се обадим въз основа на проявения интерес към отправяне на предложение, включително ако си отказал да получаваш маркетингови обаждания.
Въведи свой номер, който ползваш към Теленор. Телефонният номер и името ти трябва да съвпадат в нашите системи. Теленор си запазва правото да не се свърже с теб при сгрешен номер или такъв, който не е от мрежата на Теленор.
359
Моля имай предвид, че е възможно забавяне поради натовареност на екипа за обслужване на клиенти.

Активиране на услугата още в магазина - без такса за инсталиране и без излишни кабели.

С план Home Plus получаваш:

Минути към фиксирани номера от всички национални мрежи и номера от Зона 1 за международни разговори.
Безсрочен договор, който можеш да прекратиш по всяко време.

Добре е да знаеш, че:

За да се възползваш от предимствата на абонаментен план Home Plus, е необходимо да имаш подходящ телефонен апарат. Може да избереш, според твоите нужди и предпочитания, най-подходящия за теб от нашите предложения.
Посочените условия и цени са валидни за частни лица и корпоративни клиенти при сключване на нов безсрочен договор за нов фиксиран номер на абонаментен план Home Plus, както и за настоящи клиенти, които продължават съществуващ договор с подписване на допълнително споразумение.
Максималният брой фиксирани номера, предоставени от Теленор, които един потребител може да притежава, e два.
Посоченото потребление е за отчетен период.

Изразходване и валидност, тарифиране и отчитане на минутите

Минималното първоначално време за таксуване на национални и международни разговори е 30 секунди, след което отчитането става на секунда.
Включените минути на месец, които не са изразходени през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получиш пропорционален брой от включените на месец минути за пропорционална част от месечния абонамент.
Таксата за първоначално свързване е 0 лв.
Цената на таксуване на минута към мобилни номера от национални мрежи е 0,32 лв.
Цената на таксуване на минута към фиксирани номера от мрежата на Теленор, след изчерпване на включените минути, е 0,01 лв.
Цената на таксуване на минута за селищни разговори към фиксирани номера извън мрежата на Теленор след изчерпване на включените минути е 0,05 лв.
Цената на таксуване на минута за междуселищни разговори към фиксирани номера извън мрежата на Теленор, след изчерпване на включените минути, е 0,08 лв.
Първоначалният кредитен лимит е 50 лв.
Информация относно разпределението на държавите и мрежите от международна Зона 1, както и актуални цени на таксуване на минута, след изчерпване на включените минути за международни обаждания към съответната международна зона, можеш да откриеш тук .
Виж всички останали цени на услуги.

Промени в договора или абонаментния план

Абонаментен план за фиксиран домашен телефон може да бъде променен след изтичане на първия месец от първоначалния срок на договора без заплащане на допълнителна такса. При активен срочен договор за фиксиран домашен телефон не може да се премине към абонамент с безсрочен такъв.
При промяна на абонаментен план неизразходваните минути, както и промоционални условия, в случай че такива са предвидени по предходно ползвания абонаментен план, се губят и се предоставят нови, ако новият абонаментен план включва такива.

Не се прилага ограничение в броя на промените в рамките на срока на договора, при условие, че се извършват само веднъж на отчетен период.

Посочените цени и условия за пренос на глас се отнасят за територията на Република България, освен ако изрично не е посочено друго.

С влизане в сила на изменението на Общите изисквания, при осъществяване на обществени електронни съобщения, прието от КРС, считано от 11.06.2020 включените национални минути към план Home Plus, са валидни и за обаждания към номера започващи с 0700.

Допълнителна информация:

Можеш да получиш повече информация и да се абонираш за планове Home, като посетиш най-удобния за теб магазин от търговската мрежа на Теленор.

За да се обадиш на фиксиран номер в България, e необходимо винаги да избираш кода на населеното място и номера. Това важи и при избиране на селищни номера.

Например, ако си в София и желаеш да се обадиш на фиксиран телефон 123 45 67 в същия град, набери: 02 123 45 67. За да се обадиш на същия телефон във Варна, набери 052 123 45 67.
Избирането на мобилен или международен номер е стандартно.
Кратки номера не са достъпни от фиксирания номер за всички планове за домашен телефон.
Обаждания от фиксиран номер към други национални фиксирани номера могат да бъдат осъществявани единствено към клиенти на фиксирана телефония на оператори, с които Теленор има договори за взаимно свързване.

Селищни номера са фиксирани номера с един и същ географски код, като разговорите между тях са селищни.
Междуселищни номера са фиксирани номера с различни географски кодове, като разговорите между тях са междуселищни.

Пренасочване на повикване (Call Forward) ти позволява да прехвърляш (пренасочваш) повикване от фиксирания си номер към друг национален фиксиран или мобилен номер. Разговорът към номера, към който е направено пренасочването, се тарифира според условията на абонаментния план, използван от теб като стандартен изходящ разговор от фиксираната мрежа на Теленор към номер от мрежата на съответния оператор, към който е пренасочено повикването.
За да използваш услугата Пренасочване на повикване, трябва да въведеш от клавиатурата на своя телефон *123# и да натиснеш бутона за набиране, след което избереш опция 6 от менюто.
При пренасочване на обажданията, разговорът се таксува като стандартен разговор към номер от мрежата на съответния оператор.

Ако си абонат на фиксирана услуга можеш да набереш номер 1717 от клавиатурата на твоето фиксирано устройство, за да се извърши автоматична фина настройка на фиксираната ти зона.

Можеш да провериш текущата си сметка и използвани минути, като :
се регистрираш на уеб портала MyTelenor
се обадиш на номер *123 от фиксиран номер
се обадиш на номер 123 от мобилен номер
се обадиш на номер 089 123 от номер на друг оператор (тарифирането се определя от използвания оператор)
въведеш от клавиатурата на своя телефон *123# и натиснеш бутона за набиране, след което избереш опция 1 за Проверка на сметка или опция 2 за Проверка на използвани минути от менюто

Обажданията към *123 и 123 се таксуват по 0,024 лв. с ДДС на обаждане.