Предплатен стартов пакет Теленор Tourist

Вие сте тук

Product: 
Избери вид абонамент:
- Избери вид абонамент -

Първоначално включени 30 минути за национални и международни разговори към определени* страни, валидни за 7 дни

Първоначално включени 1500 MB мобилен интернет в България валидни за 7 дни.

0,19 лв./ мин. за международни разговори към дестинации от Група 1

0,39 лв./ мин. за международни разговори към дестинации от Група 2

0,19 лв./MB мобилен интернет в България

Достъп до 4G/LTE мрежата за пренос на данни, в зоните на покритие, със съвместимо устройство.

6,00лв.

Call me back

Обадете ми се!
Можем да ти бъдем полезни с предложение, което да те удовлетворява! Ако оставиш контактите си тук, ще ти се обадим въз основа на проявения интерес към отправяне на предложение, включително ако си отказал да получаваш маркетингови обаждания.
Въведи свой номер, който ползваш към Теленор. Телефонният номер и името ти трябва да съвпадат в нашите системи. Теленор си запазва правото да не се свърже с теб при сгрешен номер или такъв, който не е от мрежата на Теленор.
359
Моля имай предвид, че е възможно забавяне поради натовареност на екипа за обслужване на клиенти.

Към стандартния предплатен план на Теленор, свободно можете да добавяте и комбинирате разнообразни допълнителни пакети, избирайки ги според вашите нужди и потребление.

Влезте в Му Menu на *123# или през мобилното приложение My Telenor за да добавите допълнителни пакети към своя предплатен план!

Добавяте допълнителни пакети с минути за разговори към Теленор, минути към група За приятели, национални минути, комбинирани пакети с минути към Теленор, SMS-и и мобилен интернет.

Предплатен план Теленор Tourist

С предплатен план Теленор Tourist ползвате ниски цени за международни разговори, SMS и мобилен интернет в България.

Освен това с предплатен план Теленор Tourist можете да добавяте и комбинирате допълнителни пакети, предназначени специално за плана.

С предплатен план Теленор Tourist може да ползвате само специално предназначените за него пакети.

Националните минути включени в предплатената карта, както и в допълнителните пакети не включват изходящи разговори към кратки номера(включително Центъра за обслужване на клиенти на Теленор, номера от типа *), към номера за услуги с добавена стойност и други специализирани услуги, към номера от диапазон 0700, към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания.

Считано от 01.02.2020г националните минути, включени в предплатената карта, както и в допълнителни пакети включват изходящи разговори към номера от диапазон 0700.
Причината за промяната е влизането в сила на Наредба № 1 от 22 юли 2010г. За правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на Номера,адреси и имена от КРС.

Принцип на тарифиране

Цени за услуги с предплатен план Теленор Tourist
Международни разговори към дестинации от Зона 1

Зона 1

Фиксирани мрежи в: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Италия, Испания, Кипър, Северна Македония, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Черна гора, Чехия, Швеция, Израел, Турция, Русия.
0,19 лв./мин.
Международни разговори към дестинации от Зона 2

Зона 2

Фиксирани мрежи в: Естония, Литва, Латвия, Босна и Херцеговина, Грузия, Исландия, Молдова, Украйна, Казахстан, Беларус.
Мобилни мрежи в: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Литва, Латвия, Ирландия, Италия, Испания, Кипър, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Чехия, Швеция, Русия, Турция.
0,39 лв./мин.
SMS към всички национални мобилни мрежи
0,29 лв./SMS
INMARSAT
7,74 лв./мин.
Обаждания към номера 0700 oт мобилен номер на Теленор
0,32 лв./мин.

Разговорите към други международни дестинации, както и всички други услуги, непосочени по-горе, се таксуват според действащата ценова листа на Теленор за предплатени планове.

Тарифирането на национални и международни разговори се извършва на интервали от 60 секунди, като всеки започнат 60-секунден интервал се отчита и таксува като цяла минута.

В зависимост от използваната азбука, дължината на един SMS (включително препинателни знаци и интервали) варира между 160 символа само на латиница или до 70 символа на друга азбука, в това число кирилица. За повече информация, прочети тук.


Тарифиране на интернет трафик и достъп до 4G/ LTE мрежата

Интернет трафикът, генериран при условията на първоначално предоставените MB при активация на картата, получените MB при презареждане, предоставените MB при активация на допълнителен пакет или при условията на ползвания предплатен план, в периода от 01.06.2016г. до 30.09.2020 г. , се извършва през 2G/3G и 4G/LTE мрежата на Теленор (през APN telenorbg) с максимално достижима скорост според 2G/3G и 4G/LTE стандарт на мрежата и важи за използване на територията на Република България. Ползването на 4G/LTE мрежата на Теленор от потребители на предплатен план е възможно със съвместими SIM карта и устройство, в зона на покритие на 4G мрежата. При всички останали случаи трафикът се извършва на максимално достижима скорост през 2G/3G мрежата на Теленор (през APN telenorbg) в България.

Таксуването на мобилен интернет се извършва с точност до 1 KB, с минимално първоначално таксуване 100 KB (1 GB = 1024 MB; 1 MB = 1024 KB).

Предплатеният пакет не може да бъде използван в роуминг.

Посочените условия на пакета са валидни при активация от 01.06.2016г. до 15.01.2021 г.

Първоначалният период на валидност на предплатената карта Tourist e 90 дни, считано от датата на активация, а на кредита - 60 дни. Периодите на валидност на картата и на кредита се удължават при презареждане на кредит, като новата им продължителност се определя от стойността на заредения кредит и оставащия им период на валидност.

Презареждания на кредит на стойност 6,00 лв.- 9,99 лв. или 10 и повече лв., увеличават валидността на кредита/картата със съответно 60 или 90 дни/90 или 120 дни, когато оставащият период на валидност на кредита и картата е по-малък от периода на валидност на новото презареждане.

Валидността на кредита от 60 или 90 дни, започва да тече от момента, в който презареждането е направено успешно и е получено уведомително съобщение. Валидността на кредита изтича на упоменатите дата и час в съобщението.

В случаите, в които текущата валидност на кредита, съответно на картата, която се зарежда, е по-голяма от валидността на кредита, съответно на картата, която се предвижда за съответното презареждане на кредит съобразно стойността му, то валидността на картата, съответно на кредита, няма да се променят.

Ако не бъде направено презареждане в рамките на валидността на текущия кредит, то той се губи.

Ако периодът на валидност на картата не бъде удължен, то тя ще се деактивира автоматично след изтичането му и повече няма да можете да използвате този мобилен номер. В този случай се губят наличния кредит и неизразходеното включено потребление, ако има такова.