Трафик пакет Чат

Вие сте тук

2,99 лв.

Закупуване на такъв пакет е възможно от територията на Република България през мобилното приложение MyTelenor.

Включени услуги:


WhatsUp

Viber

Валидност: До края на текущия отчетен период

Валидност

Трафик пакет Чат включва 10000 MB, валидни за мобилен интернет на максимално достижима скорост, разполагаеми за ползване на територията на Република България и в роуминг в зона Европейски съюз, от и към мобилните приложения за смартфон и таблет - Viber и WhatsApp.

Операторът си запазва правото да организира включените приложения в Трафик пакет тематично, включително да добавя и изключва приложения от и към които могат да се ползват включените в Трафик пакети МВ, без това да променя стойността му.

Активирането на допълнителния пакет Трафик пакет Чат е възможно по всяко време на съответния отчетен период, с изключение на деня на фактуриране и в случай че не е активен друг допълнителен пакет за мобилен интернет с трафик за посочените приложения. Допълнителният пакет е валиден от датата на активация до края на текущия отчетен период и се подновява автоматично за всеки следващ отчетен период, докато не бъде деактивиран. Допълнителният пакет може да се деактивира през мобилното приложение MyTelenor. Неизразходваните МВ не се прехвърлят за ползване в следващ отчетен период.

При налични МВ от Трафик пакет Чат интернет трафикът от и към съответните приложения не изчерпва от МВ на максимално достижима скорост включени или допълнително закупени към абонаментния план. Възможно е приложение да генерира потребление от и към външни страници, в които случай трафикът не се счита за такъв от и към приложенията и черпи от включените в плана или допълнително закупени към него MB. След изчерпването на МВ от Трафик пакет Чат, трафикът от и към съответните приложения изразходва от националните МВ, включени или допълнително закупени към абонаментния план, ако са налични такива. След изчерпване на включените или допълнително закупените към абонаментния план национални MB на месец, скоростта на връзката пада до края на отчетния период за целия интернет трафик, включително и от и към съответните приложения, до 64 kbps.
В случай, че абонаментния план е с включени отделни пакети MB, след изчерпване на включените в плана МВ за роуминг в зона ЕС, таксуването в роуминг се осъществява по цена на мегабайт съгласно актуалната ценова листа на Теленор.

Цената на допълнителния пакет се фактурира и заплаща заедно с ползваните услуги по договора за мобилни услуги за SIM картата/ мобилния номер, за който е активиран.