Планове за домашни телефони

  • Неограничени минути към фиксирани номера от всички национални мрежи

    300 минути към национални мобилни мрежи и за международни разговори в Зона 1

    30 минути за международни разговори към фиксирани и мобилни мрежи в Зона 5

  • 120 минути към фиксирани номера от всички национални мрежи и зона 1

  • 50 минути към фиксирани номера от всички национални мрежи и зона 1

-