Абонаментни планове

Вие сте тук

11,99 лв. в брой
Договор: 
12 месеца

Неограничени видео обаждания в България и Зона ЕС

Неограничени минути в мобилната мрежа на Теленор

50 минути за България и роуминг в ЕС

10 МВ мобилен интернет в България и роуминг в зона ЕС


Само с определени устройства.

Избери
11,99 лв./месец
Договор: 
24 месеца

Неограничени видео обаждания в България и Зона ЕС

Неограничени минути в мобилната мрежа на Теленор

50 минути за България и роуминг в ЕС

10 МВ мобилен интернет в България и роуминг в зона ЕС


Само с определени устройства.

Избери
49,99 лв./месец
Договор: 
12 месеца

Неограничени национални минути и роуминг в зона ЕС

4G network

20 000 MB национални

9 500 MB роуминг в зона ЕС

1 000 минути към зона 1,2 и Балкани

Избери
49,99 лв./месец
Договор: 
24 месеца

Неограничени национални минути и роуминг в зона ЕС

4G network

20 000 MB национални

9 500 MB роуминг в зона ЕС

1 000 минути към зона 1,2 и Балкани

Избери
38,99 лв./месец
Договор: 
12 месеца

Неограничени национални минути и роуминг в зона ЕС

4G network

8 000 MB национални

7 800 MB роуминг в зона ЕС

400 минути към зона 1,2 и Балкани

Избери
38,99 лв./месец
Договор: 
24 месеца

Неограничени национални минути и роуминг в зона ЕС

4G network

8 000 MB национални

7 800 MB роуминг в зона ЕС

400 минути към зона 1,2 и Балкани

Избери
31,99 лв./месец
Договор: 
12 месеца

Неограничени национални минути и роуминг в зона ЕС

4G network

5 000 MB национални и роуминг MB в зона ЕС

200 минути към зона 1,2 и Балкани

Избери
31,99 лв./месец
Договор: 
24 месеца

Неограничени национални минути и роуминг в зона ЕС

4G network

5 000 MB национални и роуминг MB в зона ЕС

200 минути към зона 1,2 и Балкани

Избери
26,99 лв./месец
Договор: 
12 месеца

Неограничени национални минути и роуминг в зона ЕС

4G network

3 000 национални и роуминг MB в зона ЕС

100 минути към зона 1,2 и Балкани

Избери
26,99 лв./месец
Договор: 
24 месеца

Неограничени национални минути и роуминг в зона ЕС

4G network

3 000 национални и роуминг MB в зона ЕС

100 минути към зона 1,2 и Балкани

Избери
21,99 лв./месец
Договор: 
12 месеца

1 000 национални минути и роуминг в зона ЕС

4G network

1 000 национални и роуминг MB в зона ЕС

Избери
21,99 лв./месец
Договор: 
24 месеца

1 000 национални минути и роуминг в зона ЕС

4G network

1 000 национални и роуминг MB в зона ЕС

Избери
16,99 лв./месец
Договор: 
12 месеца

500 национални минути и роуминг в зона ЕС

4G network

500 национални и роуминг MB в зона ЕС

Избери
16,99 лв./месец
Договор: 
24 месеца

500 национални минути и роуминг в зона ЕС

4G network

500 национални и роуминг MB в зона ЕС

Избери
12,99 лв./месец
Договор: 
12 месеца

200 национални минути и роуминг в зона ЕС

4G network

200 национални и роуминг MB в зона ЕС

Избери
-