РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПОКУПКА НА SAMSUNG GALAXY NOTE9


РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПОКУПКА НА SAMSUNG GALAXY NOTE 9 ПРИКЛЮЧИ

Закупуването или предоставянето на лизинг на SAMSUNG GALAXY Note9 е възможно само със сключване на договор за мобилни гласови услуги по актуален абонаментен план от Теленор.

Подробна информация за процеса на връщане и оценка на старото устройство може да получите на следния адрес: www.bak2.bg

* Възможно е закъснение в доставките, поради независещи от Теленор причини. Количествата са ограничени.

Всички частни и бизнес клие нти, които заявят желание за покупка от 19:00 чaса на 09.08.2018 г. до 23:59 часа на 23.08.2018 могат да получат устройството при условия на договор за лизинг или покупката му в брой с договор за мобилни гласови услуги от Теленор след официалния старт на продажбите за България на 24.08.2018г. до 16.09.2018 г.

Всички частни и бизнес клиенти, които заявят желание за покупка от 19:00 чaса на 09.08.2018 г. до 23:59 часа на 23.08.2018., закупят устройството в брой с договор за мобилни гласови услуги и върнат стария си смартфон), ще получат 200 лв. отстъпка от цената на Samsung Galaxy Note9 в деня на закупуване.

Клиентът може да ползва отстъпката от 200 лв. единствено в момента на подписване на договора за покупка на Samsung Galaxy Note9 в брой. Той следва да подпише и приемно-предавателен протокол с „ИНФОТЕЛ 2000 ООД“, като декларира, че няма лични данни в устройството, което връща, както и че е съгласен то да бъде предадено за рециклиране с цел природосъобразното му унищожаване. Пълните условия и приемно-предавателния протокол може да видите тук: Образец 1.

Всички частни и бизнес клиенти, които заявят желание за покупка от 19:00 чaса на 09.08.2018 г. до 23:59 часа на 23.08.2018., закупят устройството в брой с договор за мобилни гласови услуги и върнат стария си Samsung Galaxy Note, ще получат 400 лв. отстъпка от цената на Samsung Galaxy Note9 в деня на закупуване.

Клиентът може да ползва отстъпката от 400 лв. единствено в момента на подписване на договора за покупка на Samsung Galaxy Note9 в брой. Той следва да подпише и приемно-предавателен протокол с „ИНФОТЕЛ 2000 ООД“, като декларира, че няма лични данни в устройството, което връща, както и че е съгласен то да бъде предадено за рециклиране с цел природосъобразното му унищожаване. Пълните условия и приемно-предавателния протокол може да видите тук: Образец 1

Всички частни и бизнес клиенти, които заявят желание за покупка от 19:00 чaса на 09.08.2018 г. до 23:59 часа на 23.08.2018 на Samsung Galaxy Note9 в брой с договор за мобилни гласови услуги и върнат стария си смартфон, ще могат да получат за него и остатъчна стойност, ако има такава, в допълнение на вече предоставените 200 лв./400 лв. отстъпка. За тази цел клиентът трябва:

Да предостави върнатия телефон с възстановени фабрични настройки и изтрити приложения, съгласно общите условия посочени в Образец 2
Да предостави документ за покупка (фактура/касова бележка) на устройството, което връщат;
Да предостави гаранционна карта с попълнен в нея IMEI номер на устройството, което връщат
Да подпише приемно-предавателен протокол за прехвърляне на собственост Образец 2

Оценката на остатъчната стойност на върнатото устройство, както и предоставянето ѝ се осъществява от ИНФОТЕЛ 2000 ООД. Остатъчната стойност се изплаща в срок от 30 дни след предаване на устройството. За целта клиента трябва да предостави активна банкова сметка заедно с подписването на общите условия и Образец 2, както и да се съгласи, че устройството му ще бъде изплатено според заложените от ИНФОТЕЛ 2000 ООД критерии.

Клиентите могат да прочетат пълните общи условия за връщане на устройство и предварително да проверят, на каква стойност се оценява стария им телефон в зависимост от модела и състоянието му на адрес: www.bak2.bg