Теленор абонаментни планове архив

Вие сте тук

Теленор абонаментни планове архив

Във връзка с Решение 250/27.06.2018г. на Комисия за регулиране на съобщенията, Теленор уведомява клиентите, които ползват планове с нулево тарифиране на приложенията Facebook, Facebook Messenger и WhatsАpp следното:

Ако националните МВ към Facebook, Facebook Messenger и WhatsАpp не изчерпват от включените в плана МВ на максимална скорост, те могат да се ползват за интернет потребление в България от и към официалните мобилни приложения за Facebook, Facebook Messenger и Whatsаpp и в този случай ще бъдат с нулево тарифиране. След изчерпването на включените в плана национални MB, скоростта на връзката пада съответно до 128/64 kbps за целия интернет трафик, включително и към мобилните приложения на Facebook, Facebook Messenger и WhatsАpp.

Изключения от правилото за нулево тарифиране са:
Реализиран трафик при достъп до Facebook, Facebook Messenger и WhatsАpp през мобилен браузър*, а не през официалните мобилни приложения.
Реализиран трафик при отваряне на външна връзка (линк) през приложението (отваряне на клип, който е качен в друга платформа, като например YouTube, отваряне на статия, която е с препратка към външна медия и т.н.);
Реализиран трафик при ползване на гласови и видео услуги през посочените приложения, включително гласови услуги (voice call), генериране на видео (video streaming), видео разговори, (video call, video chat) и др.

*Най-често използвани мобилни браузъри за различните операционни системи:
За Android –Firefox, Firefox Focus, Chrome, Dolphin, Brave, Ecosia, Opera Mini, UC Browser, Maxthon5, Puffin, CM Browser, Lightning, Microsoft Edge, Naked, Phoenix, Samsung, Flynx и др.
За iOS – Safari, Opera Mini, Chrome for iOS, Ghostery , Chrome for iOS, Firefox focus, Adblock Browser 2.0. и др.
За Windows – Google Chrome, Mozzila Firefox, Microsoft Edge, Opera, Chromium, Vivaldi, Torch, Maxthon Cloud, Safari и др.

При включени МВ в плана, Теленор носи отговарност за достъпа до мобилен интернет, а не за услуги на трети лица, поради което за всяка промяна във функционалностите на приложенията и браузърите отговорност носят доставчиците на съответните услуги.

Посочените условия не са валидни за нови клиенти.

24,99 лв

Срок на договора: 24 месеца

Само с абонаментни планове от Tеленор имате свободата да водите дълги разговори и да сърфирате на воля. С тях получавате Резерв национални минути и Резерв мобилен интернет, с които не се притеснявате от високи сметки.

2000 минути в мобилната мрежа на Теленор
200 национални минути извън мобилната мрежа на Теленор
1500 MB Мобилен интернет
20 минути за международни разговори и роуминг в ЕС
200 SMS към номера от мобилната мрежа на Теленор
4G Мрежа
400 Резерв национални минути
1500 MB Резерв мобилен интернет

29,99 лв

Срок на договора: 24 месеца

Само с абонаментни планове от Tеленор имате свободата да водите дълги разговори и да сърфирате на воля. С тях получавате Резерв национални минути и Резерв мобилен интернет, с които не се притеснявате от високи сметки.

2500 минути в мобилната мрежа на Теленор
250 национални минути извън мобилната мрежа на Теленор
2000 MB мобилен интернет

25 минути за международни разговори и роуминг в ЕС

250 SMS-и към номера от мобилната мрежа на Теленор
500 Резерв национални минути
2000 MB Резерв мобилен интернет

34,99 лв

Срок на договора: 24 месеца

Само с абонаментни планове от Tеленор имате свободата да водите дълги разговори и да сърфирате на воля. С тях получавате Резерв национални минути и Резерв мобилен интернет, с които не се притеснявате от високи сметки.

3000 минути в мобилната мрежа на Теленор
300 национални минути извън мобилната мрежа на Теленор
3000 MB мобилен интернет

30 минути за международни разговори и роуминг в ЕС

300 SMS-и към номера от мобилната мрежа на Теленор
600 Резерв национални минути
3000 MB Резерв мобилен интернет

59,99 лв

Срок на договора: 24 месеца

Само с абонаментни планове от Tеленор имате свободата да водите дълги разговори и да сърфирате на воля. С тях получавате Резерв национални минути и Резерв мобилен интернет, с които не се притеснявате от високи сметки.

5000 минути в мобилната мрежа на Теленор
500 национални минути извън мобилната мрежа на Теленор
5000 MB мобилен интернет

50 минути за международни разговори и роуминг в ЕС

500 SMS-и към номера от мобилната мрежа на Теленор
1000 Резерв национални минути
5000 MB Резерв мобилен интернет

99,99 лв

Срок на договора: 24 месеца

Само с абонаментни планове от Tеленор имате свободата да водите дълги разговори и да сърфирате на воля. С тях получавате Резерв национални минути и Резерв мобилен интернет, с които не се притеснявате от високи сметки.

10000 минути към мобилни номера на Теленор
2000 национални минути извън Теленор
10000 MB мобилен интернет

100 минути за международни разговори и роуминг в ЕС

1000 SMS-и към номера от мобилната мрежа на Теленор
2000 Резерв национални минути
10000 MB Резерв мобилен интернет

За плана

Основните предимства на плана са:

Резерв национални минути – минути към всички национални мрежи, еднократно за целия срок на договора;
Резерв мобилен интернет – мобилен интернет на максимална скорост, еднократно за целия срок на договора;

Как да се абонирате?

Вие сте нов или настоящ клиент на Теленор, физическо лице? За да се възползвате от атрактивното ни предложение по този абонаментен план може да сключите нов договор за срок от 1 или 2 години.

Добре е да знаете:

С абонаментен план Резерв интернетът никога не свършва! Дори след като изчерпите количество MB на максимална скорост продължавате да сърфирате на ниска скорост без допълнително таксуване. Скоростта на връзката пада до 128 kbps за Резерв 24,99, Резерв 29,99, Резерв 99,99.
Минималното първоначално /последващо тарифиране на данни е 5/1 КВ (килобайт)
Минималното първоначално време за таксуване на националните разговори е 60 секунди, след което отчитането става на минута.
Първоначално определеният кредитен лимит за Резерв 24,99, Резерв 29,99, Резерв 99,99 е 50 лв.
Можете да получите фактура в електронен формат, която да виждате по всяко време след еднократна регистрация в интернет портала MyTelenor на адрес http://my.telenor.bg Освен това можете да получавате и информация за използвани услуги и дължими суми по имейл.

Вижте всички останали цени на услуги.

Условия

Посочените условия важат за нови и настоящи клиенти, при сключване на нов или при продължаване на текущия договор за мобилни услуги.

Ако вече сте се възползвали от абонаментен план Резерв Стандарт, Нонстоп и Резерв, но не сте си взели мобилно устройство с отстъпка, може да се възползвате сега от нашите предложения за устройства.

Изразходване и валидност на минутите

Стандартно включените минути на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
Резерв минутите се предоставят еднократно за първоначалния срок на договора.
Резерв минутите мога да бъдат използвани след изчерпване на включените в абонаментния план минути, през който и да е месец от срока на договора.
Резерв минутите, които не са изразходвани до края на първоначалния срок на договора, се губят.
С абонаментен план Резерв можете да активирате само специално създадените за тях допълнителни месечни пакети, с които получавате още повече минути за разговори.
Допълнителните месечни пакети с включени минути се използват след изчерпване на предоставените Резерв минути.

Изразходване и валидност на MB

Стандартно включените MB на максимална скорост на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
Резерв МВ се предоставят еднократно за първоначалния срок на договора.
Резерв МВ мога да бъдат използвани след изчерпване на включените в абонаментния план МВ, през който и да е месец от срока на договора.
Резерв МВ, които не са изразходвани до края на първоначалния срок на договора, се губят.
С абонаментен план Резерв можете да активирате само специално създадените за тях допълнителни месечни пакети, с които получавате още повече МВ за сърфиране.
Допълнителните месечни пакети с включени МВ се използват след изчерпване на предоставените Резерв МВ.

Тарифиране и отчитане на минути

За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получите пропорционален брой от включените на месец минути за пропорционална част от месечния абонамент.
При пренасочване на обажданията, разговорът се таксува като стандартен разговор към номер от мрежата на съответния оператор.

Тарифиране и отчитане на MB

За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получите пропорционален брой от включените на месец MB на максимална скорост за пропорционална част от месечния абонамент.
Интернет трафика се реализира само през точка за достъп (Access Point Name, APN) - telenorbg.

Използване на SMS

Стандартно включените SMS на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получите пропорционален брой от включените на месец SMS за пропорционална част от месечния абонамент.
С абонаментен план Резерв можете да активирате само специално създадените за тях допълнителни месечни пакети, с които получавате допълнителни SMS.

Използване на минути за международни разговори и роуминг

Можете да използвате посоченият брой минути на месец от абонаментни планове Резерв за разговори в роуминг в Европейски съюз, както следва:

входящи обаждания - от мобилни и фиксирани номера от всички мрежи;
изходящи обаждания - към мобилни и фиксирани номера от мрежи на оператори в държави-членки на Европейския съюз.

За целта е необходимо да активирате услугата роуминг според приложимите процедури на Теленор, за да ползвате минутите за разговори в роуминг към Европейски съюз.

Скорост при използване на мобилен интернет в мрежата на Теленор

Включените MB на максимална скорост на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
Неограничените МВ към Facebook и WhatsApp могат да се ползват за интернет потребление в България от и към приложения за смартфон Facebook (включително Facebook Messenger) и WhatsApp, както и при достъп до Facebook и WhatsApp през мобилен браузър, който не използва технология за компресиране на данни.
Резерв МВ се предоставят еднократно за първоначалния срок на договора.
Резерв МВ мога да бъдат използвани след изчерпване на включените в абонаментния план МВ, през който и да е месец от срока на договора.
Резерв МВ, които не са изразходвани до края на първоначалния срок на договора, както и при промяна на абонаментния план, се губят.
С абонаментни планове Резерв Стандарт можете да активирате само специално създадените за тях пакети с Резерв Стандарт МВ, с които получавате допълнителни МВ за сърфиране.

Промени в договора или абонаментния план

Можете да промените абонаментен план след изтичане на първите 6 месеца от първоначалния срок на ползване на услугите с този план и нямате ограничение на броя на промените в рамките на срока на договора, но е възможно да бъдат извършвани само веднъж на отчетен период. През първите 6 месеца от първоначалния срок на ползване на услугите с текущ план можете да промените абонаментен план само в случай, че закупувате устройство с отстъпка и сключвате нов срочен договор. Можете да промените абонаментен план само към такъв със същата или по-висок месечен абонамент и срещу заплащане на еднократна такса за смяна на абонаментен план по време на срока на договор.

При промяна на абонаментен план неизразходваните Резерв минути/MB, в случай че такива са предвидени по предходно ползвания абонаментен план, се губят и се предоставят нови за срока на новия договор, ако новият абонаментен план включва такива.

Посочените цени и условия за предаване на данни и пренос на глас се отнасят за територията на Република България. Ако се генерира трафик в роуминг, тарифирането и таксуването се извършват спрямо цени и условия за услуги в роуминг на Теленор.

Посочените условия не са валидни за нови клиенти.

24,99 лв

Срок на договора: 12 месеца

Само с абонаментни планове от Tеленор имате свободата да водите дълги разговори и да сърфирате на воля. С тях получавате Резерв национални минути и Резерв мобилен интернет, с които не се притеснявате от високи сметки.

2000 минути в мобилната мрежа на Теленор
200 национални минути извън мобилната мрежа на Теленор
1000 MB Мобилен интернет
20 минути за международни разговори и роуминг в ЕС
200 SMS към номера от мобилната мрежа на Теленор
160 Резерв национални минути
400 MB Резерв мобилен интернет

29,99 лв

Срок на договора: 12 месеца

Само с абонаментни планове от Tеленор имате свободата да водите дълги разговори и да сърфирате на воля. С тях получавате Резерв национални минути и Резерв мобилен интернет, с които не се притеснявате от високи сметки.

2500 минути в мобилната мрежа на Теленор
250 национални минути извън мобилната мрежа на Теленор
2000 MB мобилен интернет

25 минути за международни разговори и роуминг в ЕС

250 SMS-и към номера от мобилната мрежа на Теленор
200 Резерв национални минути
800 MB Резерв мобилен интернет

34,99 лв

Срок на договора: 12 месеца

Само с абонаментни планове от Tеленор имате свободата да водите дълги разговори и да сърфирате на воля. С тях получавате Резерв национални минути и Резерв мобилен интернет, с които не се притеснявате от високи сметки.

3000 минути в мобилната мрежа на Теленор
300 национални минути извън мобилната мрежа на Теленор
3000 MB мобилен интернет

30 минути за международни разговори и роуминг в ЕС

300 SMS-и към номера от мобилната мрежа на Теленор
240 Резерв национални минути
1200 MB Резерв мобилен интернет

59,99 лв

Срок на договора: 12 месеца

Само с абонаментни планове от Tеленор имате свободата да водите дълги разговори и да сърфирате на воля. С тях получавате Резерв национални минути и Резерв мобилен интернет, с които не се притеснявате от високи сметки.

5000 минути в мобилната мрежа на Теленор
500 национални минути извън мобилната мрежа на Теленор
5000 MB мобилен интернет

50 минути за международни разговори и роуминг в ЕС

500 SMS-и към номера от мобилната мрежа на Теленор
400 Резерв национални минути
2000 MB Резерв мобилен интернет

99,99 лв

Срок на договора: 12 месеца

Само с абонаментни планове от Tеленор имате свободата да водите дълги разговори и да сърфирате на воля. С тях получавате Резерв национални минути и Резерв мобилен интернет, с които не се притеснявате от високи сметки.

10000 минути към мобилни номера на Теленор
1000 национални минути извън Теленор
5000 MB мобилен интернет

100 минути за международни разговори и роуминг в ЕС

1000 SMS-и към номера от мобилната мрежа на Теленор
800 Резерв национални минути
4000 MB Резерв мобилен интернет

За плана

Основните предимства на плана са:

Резерв национални минути – минути към всички национални мрежи, еднократно за целия срок на договора;
Резерв мобилен интернет – мобилен интернет на максимална скорост, еднократно за целия срок на договора;

Как да се абонирате?

Вие сте нов или настоящ клиент на Теленор, физическо лице? За да се възползвате от атрактивното ни предложение по този абонаментен план може да сключите нов договор за срок от 1 или 2 години.

Добре е да знаете:

С абонаментен план Резерв интернетът никога не свършва! Дори след като изчерпите количество MB на максимална скорост продължавате да сърфирате на ниска скорост без допълнително таксуване. Скоростта на връзката пада до 128 kbps за Резерв 24,99, Резерв 29,99, Резерв 99,99.
Минималното първоначално /последващо тарифиране на данни е 5/1 КВ (килобайт)
Минималното първоначално време за таксуване на националните разговори е 60 секунди, след което отчитането става на минута.
Първоначално определеният кредитен лимит за Резерв 24,99, Резерв 29,99, Резерв 99,99 е 50 лв.
Можете да получите фактура в електронен формат, която да виждате по всяко време след еднократна регистрация в интернет портала MyTelenor на адрес http://my.telenor.bg Освен това можете да получавате и информация за използвани услуги и дължими суми по имейл.

Вижте всички останали цени на услуги.

Условия

Посочените условия важат за нови и настоящи клиенти, при сключване на нов или при продължаване на текущия договор за мобилни услуги.

Ако вече сте се възползвали от абонаментен план Резерв Стандарт, Нонстоп и Резерв, но не сте си взели мобилно устройство с отстъпка, може да се възползвате сега от нашите предложения за устройства.

Изразходване и валидност на минутите

Стандартно включените минути на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
Резерв минутите се предоставят еднократно за първоначалния срок на договора.
Резерв минутите мога да бъдат използвани след изчерпване на включените в абонаментния план минути, през който и да е месец от срока на договора.
Резерв минутите, които не са изразходвани до края на първоначалния срок на договора, се губят.
С абонаментен план Резерв можете да активирате само специално създадените за тях допълнителни месечни пакети, с които получавате още повече минути за разговори.
Допълнителните месечни пакети с включени минути се използват след изчерпване на предоставените Резерв минути.

Изразходване и валидност на MB

Стандартно включените MB на максимална скорост на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
Резерв МВ се предоставят еднократно за първоначалния срок на договора.
Резерв МВ мога да бъдат използвани след изчерпване на включените в абонаментния план МВ, през който и да е месец от срока на договора.
Резерв МВ, които не са изразходвани до края на първоначалния срок на договора, се губят.
С абонаментен план Резерв можете да активирате само специално създадените за тях допълнителни месечни пакети, с които получавате още повече МВ за сърфиране.
Допълнителните месечни пакети с включени МВ се използват след изчерпване на предоставените Резерв МВ.

Тарифиране и отчитане на минути

За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получите пропорционален брой от включените на месец минути за пропорционална част от месечния абонамент.
При пренасочване на обажданията, разговорът се таксува като стандартен разговор към номер от мрежата на съответния оператор.

Тарифиране и отчитане на MB

За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получите пропорционален брой от включените на месец MB на максимална скорост за пропорционална част от месечния абонамент.
Интернет трафика се реализира само през точка за достъп (Access Point Name, APN) - telenorbg.

Използване на SMS

Стандартно включените SMS на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получите пропорционален брой от включените на месец SMS за пропорционална част от месечния абонамент.
С абонаментен план Резерв можете да активирате само специално създадените за тях допълнителни месечни пакети, с които получавате допълнителни SMS.

Използване на минути за международни разговори и роуминг

Можете да използвате посоченият брой минути на месец от абонаментни планове Резерв за разговори в роуминг в Европейски съюз, както следва:

входящи обаждания - от мобилни и фиксирани номера от всички мрежи;
изходящи обаждания - към мобилни и фиксирани номера от мрежи на оператори в държави-членки на Европейския съюз.

За целта е необходимо да активирате услугата роуминг според приложимите процедури на Теленор, за да ползвате минутите за разговори в роуминг към Европейски съюз.

Скорост при използване на мобилен интернет в мрежата на Теленор

Включените MB на максимална скорост на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
Неограничените МВ към Facebook и WhatsApp могат да се ползват за интернет потребление в България от и към приложения за смартфон Facebook (включително Facebook Messenger) и WhatsApp, както и при достъп до Facebook и WhatsApp през мобилен браузър, който не използва технология за компресиране на данни.
Резерв МВ се предоставят еднократно за първоначалния срок на договора.
Резерв МВ мога да бъдат използвани след изчерпване на включените в абонаментния план МВ, през който и да е месец от срока на договора.
Резерв МВ, които не са изразходвани до края на първоначалния срок на договора, както и при промяна на абонаментния план, се губят.
С абонаментни планове Резерв Стандарт можете да активирате само специално създадените за тях пакети с Резерв Стандарт МВ, с които получавате допълнителни МВ за сърфиране.

Промени в договора или абонаментния план

Можете да промените абонаментен план след изтичане на първите 6 месеца от първоначалния срок на ползване на услугите с този план и нямате ограничение на броя на промените в рамките на срока на договора, но е възможно да бъдат извършвани само веднъж на отчетен период. През първите 6 месеца от първоначалния срок на ползване на услугите с текущ план можете да промените абонаментен план само в случай, че закупувате устройство с отстъпка и сключвате нов срочен договор. Можете да промените абонаментен план само към такъв със същата или по-висок месечен абонамент и срещу заплащане на еднократна такса за смяна на абонаментен план по време на срока на договор.

При промяна на абонаментен план неизразходваните Резерв минути/MB, в случай че такива са предвидени по предходно ползвания абонаментен план, се губят и се предоставят нови за срока на новия договор, ако новият абонаментен план включва такива.

Посочените цени и условия за предаване на данни и пренос на глас се отнасят за територията на Република България. Ако се генерира трафик в роуминг, тарифирането и таксуването се извършват спрямо цени и условия за услуги в роуминг на Теленор.