Плащане и презареждане с Транскарт

Назад

Вие сте тук

Плащане и презареждане с Транскарт

Ако разполагате с кредитна карта Транскарт, можете да извършвате плащания на сметки, депозити към Теленор, както и да презареждате кредит по предплатени карти.

За да плащате и презареждате с Транскарт през интернет:

  • Посетете уебсайта www.transcard.bg
  • От главната страница влезте в системата за разплащания, като въведете номера на картата си и своя е ПИН
  • Изберете Теленор
    От менюто на Теленор са достъпни следните услуги:
  • Регистрация за периодично плащане − плащането се извършва с клиентски номер, който е различeн от мобилния и може да се получи от фактурата или чрез изпращане на SMS със съдържание 11 на номер 1000
  • Авансово плащане − с клиентски номер
  • Внасяне на депозит − с мобилен номер
  • Презареждане кредит по картата на потребител на предплатен план - презареждането става с мобилен номер със суми 15 лв., 25 лв. и 40 лв.

Ако към предплатения план на номера, за който се извършва презареждане на кредит са предвидени специални условия, които се предоставят при презареждане, то те ще са валидни и при презареждане с Транскарт.

Времето за презареждане на кредит е до 10 минути.

За да можете да извършвате разплащания към Теленор или да презареждате кредит по предплатената ви карта през уеб страницата www.transcard.bg, е необходимо да имате издадена кредитна карта Транскарт.

Трансакциите през уеб страницата www.transcard.bg са безплатни за клиента.

За да плащате и презареждате с Транскарт през интернет:

Посетете уебсайта www.transcard.bg

От главната страница влезте в системата за разплащания, като въведете номера на картата си и своя еПИН

Изберете Теленор

От менюто на Теленор са достъпни следните услуги:

Регистрация за периодично плащане − плащането се извършва с клиентски номер, който е различeн от мобилния и може да се получи от фактурата или чрез изпращане на SMS със съдържание 11 на номер 1000

Авансово плащане − с клиентски номер

Внасяне на депозит − с мобилен номер

Презареждане кредит по картата на потребител на предплатен план - презареждането става с мобилен номер със суми 15 лв., 25 лв. и 40 лв.

Ако към предплатения план на номера, за който се извършва презареждане на кредит са предвидени специални условия, които се предоставят при презареждане, то те ще са валидни и при презареждане с Транскарт.

Времето за презареждане на кредит е до 10 минути.

За да можете да извършвате разплащания към Теленор или да презареждате кредит по предплатената ви карта през уеб страницата www.transcard.bg, е необходимо да имате издадена кредитна карта Транскарт.

Трансакциите през уеб страницата www.transcard.bg са безплатни за клиента.