Cash in Time

Вие сте тук

Cash in Time

С услугата Cash in Time можете да получите 2 лв. по сметката на предплатената ви карта или 10 минути за разговори в мрежата на Теленор.

В случай че кредитът по предплатената ви карта е равен на или е под 0,38 лв., с услугата Cash in Time имате възможност да получите:
- 2 лв. или
- 10 минути за разговори в мрежата на Теленор, на стойност 2 лв., валидни за 24 часа oт тяхното получаване.
След одобрение на вашата заявка, сумата от 2 лв. или 10 мин. ще бъдат заредени в предплатената ви карта и ще могат да се ползват веднага след като получите потвърдителен SMS.
Заплащането на стойността на избраната услуга, както и на дължимата такса за ползването ѝ в размер на 0,50 лв., ще се извърши автоматично при следващото направено презареждане.
Можете да заявите сума от 2 лв. или 10 мин. в мрежата на Теленор, по един от следните начини:

С изпращане на SMS:

до номер 125 със съдържание „kredit,2” за получаване на сума от 2 лв. по предплатената ви карта или „kredit,10,min” за получаване на 10 минути в мрежата на Теленор, на стойност 1 лв.
Думите и цифрите в съобщението трябва да се изписват отделени само със запетая, без интервали между тях.

През обновеното My Menu:

Въведете *123# на своя телефон и натиснете бутона за набиране/ ОК.
На екрана ще се появи меню с опции за различни проверки и налични услуги:

Информация, която ще намерите:

Услуга Описание
1. Пакети неограничен брой минути в мобилната мрежа на Теленор
2. Пакети От-До Допълнителни пакети включващи минути към Теленор, минути към всички мрежи и МБ
3. Интернет пакети Допълнителни пакети с МВ
4. Баланс и валидност Информация за баланса на кредита и валидността на картата
5. Пакети с ограничен брой минути в мобилната мрежа на Теленор и SMS
6. Минути за национални мрежи
7. Оферта
8. Роуминг
9. Услуги

За да изберете услугата Cash in Time, въведете 9 и натиснете бутона за набиране.

На екрана на телефона ще се визуализира ново меню.

Изберете опция 1 – Kredit (Cash in Time). Ще се зареди следното меню:

MyMenu
1 Zayavi 2 lv. kredit
2 Zayavi 10 min. kam Telenor na stoynost 2 lv.
0 Nazad

Изберете 1 или 2 в зависимост от услугата, която желаете да получите, натиснете бутона за набиране и изчакайте резултата от трансакцията.

За да бъде одобрена вашата заявка, предплатената ви картата трябва да отговаря на всяко едно от изброените по-долу условия:

Не трябва да имате незаплатен кредит и дължима такса за услугата Cash in Time
Последното ви презарежданe трябва да е преди не повече от 90 дни
Текущият кредит по предплатената ви карта не трябва превишава 0,38 лв.

Услугата е достъпна за всички потребители на предплатени планове на Теленор (с изключение на предплатен план Visitor), отговарящи на условията по-горе.
Ако предплатената ви карта отговаря на всички условия, изброени по-горе, след заявката, сумата или минутите ще бъдат зареди по вашия кредит и вие ще можете да ги ползвате след като получите SMS с потвърждение за успешното им зареждане.
В случай че предплатената ви карта не отговаря на някое от условията по-горе или съобщението ви е в неправилен формат, вие ще получите информация за причината за отказ − с SMS или с известие в My Menu, в зависимост от начина, по който сте заявили услугата.
Заплащането на получената услуга − сума от 2 лв. или 10 мин. в мрежата на Теленор, на стойност 2 лв., както и заплащането на дължимата такса за ползването ѝ, в размер на 0,50 лв., се извършва при първото презареждане на кредит по предплатената ви карта, след получаването на услугата.

Период на валидност на предоставения кредит
Получената сума от 2 лв. не продължава валидността на предплатената карта или кредит. Може да бъде използвана преди изтичане на валидността на кредита и след получаване на потвърдителен SMS.
Получени 10 минути в мрежата на Теленор са валидни за ползване за период от 24 часа, считано от момента на получаване на потвърдителния SMS.

За ползване на услугата се начислява еднократна такса в размер на 0,50 лв.

Независимо дали сте получили сума от 2 лв. или 10 минути в мрежата на Теленор на стойност 2 лв., при презареждане на кредит по предплатената ви карта ще бъде приспадната стойността на ползваната услуга в размер на 2 лв., както и сумата от 0,50 лв. ? такса за ползване на услугата, или общо 2,50 лв. След успешното приспадане на цялата сума, вие ще получите потвърдителен SMS.

Съобщенията, изпратени към номер 125 за ползване на услугата, са безплатни.

Как да получа услугата

Услугата е достъпна за всички клиенти, ползващи предплатената услуга на Теленор, които отговарят на условията, описани по-горе. Изключение правят единствено клиентите на предплатена предплатен план Теленор Tourist, за които услугата не е достъпна..

Всички цени са с включен ДДС.