УДС - 090, Национални негеографски услуги - 0700 и 0800

Назад

Вие сте тук

УДС - 090, Национални негеографски услуги - 0700 и 0800

Номерата за гласови услуги с добавена стойност се набират в следния формат: 090 S ХYZ ZZ, където S определя тип УДС (0, 1 ,2 и 3), XY(Z) - държателя на обхвата, а ZZ(Z) е предоставената група от номера:

Други УДС (Тип УДС 0)

Формат на номера

090 0 090 zz
090 0 091 zz
090 0 092 zz
090 0 093 zz
090 0 094 zz
090 0 800 zz
090 0 801 zz
090 0 802 zz
090 0 803 zz
090 0 804 zz

Телегласуване (Тип УДС 1)

Формат на номера

090 1 090 zz
090 1 800 zz

Услуги за „възрастни” (Тип УДС 3)

Формат на номера

090 3 090 zz
090 3 800 zz

Хазартни игри (Тип УДС 2)

Формат на номера

090 2 800 zz

Обажданията към номерата 090 се таксуват на минута или на обаждане, както следва:

Цени в лева с включено ДДС

На обаждане

На минута

0,60 0,47
0,66 0,60
1,14 0,96
1,20 1,20
1,85 1,80
2,40 2,40

Преди да започне таксуването, ще чуете безплатно съобщение, което ще ви уведоми, че набраният номер е за услуга с добавена стойност, както и цената и метода на тарифиране, последвано от кратък сигнал за начало на тарифирането. Тарифирането ще бъде осъществено след осъществяване на връзка. Ако разговорът бъде прекъснат преди краткия сигнал, няма да бъдете тарифирани за обаждането.

Когато таксуването е на минута разговор, първоначалното тарифиране е в зависимост от вашия тарифен план.

Обаждания към номера 0800, както и към международни номера 00800, са безплатни за потребители на мобилни и фиксирани програми на Теленор, когато са инициирани от мрежата на Теленор. При набиране на посочените номера, докато сте в роуминг, Теленор не може да гарантира, че няма да бъдете таксувани.

Обаждания към номера 0700се таксуват по 0,32 лв./минута с ДДС за обаждане от мобилен номер нa Теленор и по 0,12 лв./минута с ДДС за обаждане от фиксиран номер нa Теленор.

Обаждания към номера започващи със * (пример: *1234) се таксуват според тарифния план на потребителя за разговори в мрежата на Теленор.

Обаждания към номер 170017001, предоставен за куриерски услуги, се таксуват според тарифния план на потребителя за разговори в мрежата на Теленор.

На основание на чл. 16 от НАРЕДБА № 1 от 22.07.2010 г. за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена, „Теленор България” ЕАД публикува цените и форматите на предоставяни услуги с добавена стойност.