Фактура

Вие сте тук

Фактура

e-Invoice e-Invoice

Можете да следите детайли от вашия план, потребление, закупени пакети и още, независимо по какъв начин получавате месечната си сметка – на хартиен носител или в електронен формат.

Възползвайте се от подробна информация за фактура в електронен формат.

Заявете допълнителна услуга Отказ от хартиена фактура и ще имате осигурен електронен достъп в портала MyTelenor, където можете да проверявате месечните си сметки. Потребителското име за предоставения профил е вашият телефонен номер. С цел поверителност и защита на данните ви парола за достъп ще бъде получена след изпращане на SMS на номер 5005.

Вижте повече за MyTelenor

В обновената фактура от Теленор е включена полезна и изчерпателна информация за елементите, които формират месечната ви сметка, като:

абонаментен план, принцип на тарифиране и включени пакети
закупени допълнителни пакети към основния план
потребление по дестинации - в и извън мрежата на Теленор, МВ, SMS, роуминг и т.н
потребление на услуги от закупените пакети, както и потребление извън включените пакети
предоставени отстъпки, ако са налични
общо дължима сума за конкретния мобилен/фиксиран номер за отчетния период
информация за други услуги – например лизинг, детайлна справка за потреблението

По този начин виждате детайлите от вашата месечна сметка, които ви интересуват, ясно представени и на едно място.

Искате да виждате най-важната информация от вашата фактура бързо и удобно, в деня на нейното издаване?

Представяме ви безплатната услуга @Фактура, с която всеки месец ще ви изпращаме справка „Общо потребление“ за вашия мобилен номер на посочен и потвърден от вас имейл адрес. По този начин получавате бърз и лесен достъп до изчерпателна информация за използваните и дължими по фактура услуги, както и за потреблението за отчетния период.

Имайте предвид, че услугата @Фактура не заменя получаваната до момента фактура в хартиен или електронен формат. Чрез услугата получавате извадка от вашата фактура, като пълната информация ще продължите да получавате, както и до момента.

Услугата @Фактура е безплатна, с нея всеки месец ви изпращаме справка „Общо потребление“ за вашия мобилен номер на посочен и потвърден от вас имейл адрес. По този начин получавате бърз и лесен достъп до изчерпателна информация за използваните и дължими по фактура услуги, както и за потреблението за отчетния период.

Имайте предвид, че услугата @Фактура не заменя получаваната до момента фактура в хартиен или електронен формат. Чрез услугата получавате извадка от вашата фактура, като пълната информация ще продължите да получавате, както и до момента.

Услугата не е налична за активация от 21.02.2020.

Подкрепете ни в нашето желание да постъпваме отговорно и с грижа към природните ресурси. Откажете се от хартиената фактура и помогнете за опазването на дърветата и природата на България!

Можете да се откажете от хартиена фактура по един от следните начини:

с обаждане на номер 123
като активирате услугата Е-фактура Оригинал на http://my.telenor.bg 
или като посетите най-близкия магазин от търговската мрежа на Теленор с подписване на Заявление

Всичко за вашето месечно потребление можете да намерите бързо и удобно в интернет портала MyTelenor на адрес http://my.telenor.bg. Ако все още нямате регистрация за портала, вижте как може да се регистрирате.

Предлагаме ви и още един лесен начин да следите своето потребление и месечна сметка с услугата @Фактура. На посочен от вас имейл адрес, напълно безплатно, всеки месец, ще получавате извлечение от месечната фактура, което съдържа цялата необходима за вас информация.

Условия на услугата „Отказ от хартиена фактура“

1. Със заявяване на услугата „Отказ от хартиена фактура“ всеки клиент на Теленор, сключил договор за мобилни или фиксирани услуги , по някой от абонаментните планове на Теленор, се отказва от получаването на фактура на хартиен носител.

2. За да активира услугата „Отказ от хартиена фактура“, клиентът, страна по договора за мобилни/фиксирани услуги, трябва да посети магазин от търговската мрежа на Теленор и да подпише Заявление за отказ от хартиена фактура или да активира услугата Е-фактура Оригинал чрез интернет портала MyTelenor или да се обади на номер (089) 123.

3. Освен по някой от начините, посочени в т.2., активирането на услугата „Отказ от хартиена фактура“ може да бъде направено и по време на подписване на договор/доп.споразумение за мобилни/фиксирани услуги или заявено с подписване на заявление, като се направи съответното отбелязване в документа.

4. С активиране на услугата „Отказ от хартиена фактура“ се преустановява издаването на месечна фактура на хартиен носител за всички мобилни/фиксирани номера, включени в същата фактура, независимо за кой от номерата е активирана услугата.

5. Ако клиентът получава повече от една фактура е необходимо да заяви желанието

си за активиране на услугата „Отказ от хартиена фактура“, съгласно предвиденото по-горе, за всеки мобилен/фиксиран номер с отделна фактура.

6. В случаите, когато клиентът е избрал да се откаже от получаване на фактура на хартиен носител с подаване на Сертификат в магазин на Теленор или обаждане на номер 123, той има възможност да се регистрира и да получава Е-фактура Оригинал при приложимите за това условия, през интернет портала MyTelenor. За целта е необходима еднократна регистрация, която се извършва чрез изпращане на SMS до номер 5005. На номера, от който е изпратен SMS-ът, ще бъде изпратена първоначална парола за достъп до информация от фактурата, както и до всички останали услуги в портала. Цената на SMS е стандартната за ползвания абонаментен план.

7. Възстановяването на получаванe на хартиена фактура е възможно не по-рано от 3 месеца след заявяването на услугата Отказ от хартиена фактура със Сертификат и чрез обаждане до

(089) 123, а когато се осъществява през интернет портала MyTelenor, съгласно

приложимите условия за ползване на услугата Е-фактура Оригинал.

8. Настоящите условия за услугата „Отказ от хартиена фактура“ са приети от „Теленор България” ЕАД, ЕИК 130460283, седалище и адрес на управление: гр. София, община Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6 на 27.02.2009 и са публикувани на интернет страницата на Теленор www.telenor.bg. Настоящите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Теленор с публикуването им на официалната интернет страница на компанията, като промените влизат в сила в срок от 15 (петнадесет) дни от публикуването им за всички клиенти, които са се отказали от получаване на фактура на хартиен носител, освен ако последните не са възразили срещу промените в писмена форма, адресирана до адреса на управление на Теленор. В случай на такива възражения, промените не влизат в сила и не се прилагат на възразилите клиенти.

За да сте информирани, Теленор ви предоставя SMS известие всеки път, когато излиза вашата месечна сметка.

 

Услугата Telenor info ви предоставя кратка информация за вашата нова фактура. Всеки месец, при излизане на фактура, абонатите с месечен абонамент, получават SMS информация за задължението си и датата на фактуриране.

В съобщението може да бъде открита и стойността от фактурата за конкретния номер, който ползвате.

Сумата не включва ДДС, отстъпки от фактура и др. (например направени корекции, трансфер на баланс).

Колко струва

Услугата Telenor info е напълно безплатна.

Достъпът до интернет портала MyTelenor е безплатен след направена регистрация.

Подробна информация за издадената ви фактура, може да бъде видяна онлайн, след еднократна регистрация на http://my.telenor.bg

Как да получа услугата

Ако сте абонат на абонаментни планове за гласови разговори, физическо лице, с включването си в мрежата на Теленор вие автоматично получавате услугата.

Услугата Telenor info не е достъпна за абонати, ползващи фиксираната телефонна услуга Telenor Home.