Детайлна справка за потреблението

Вие сте тук

Детайлна справка за потреблението

С услугата Детайлна справка за потреблението получавате подробна информация за проведените разговори и изпратените съобщения всеки месец или за изминал период.

В зависимост от типа план, който ползвате, можете да получавате детайлна справка за потреблението си:

  • всеки месец – ако ползвате абонаментен план можете да заявите детайлна справка за проведените разговори и изпратени съобщения в магазин от търговската мрежа на Теленор. Ще я получавате всеки месец, считано от следващата фактура. Детайлната справка може да бъде получена по два начина – на хартия или в електронен формат чрез посещение на адрес http://my.telenor.bg
  • за минал период – в случай че ползвате абонаментен план, можете да поискате детайлна справка за потреблението си за последните 6 месеца, а ако сте клиент на предплатен план – за период до 3 месеца назад. Справката може да заявите в магазин от търговската мрежа на Теленор и ще я получите по пощата заедно със следващата си месечна сметка (за потребители на предплатени планове − на посочения от вас адрес).

Услугата Детайлна справка за потреблението е напълно безплатна в електронен формат в интернет портала MyTelenor.

Ако желаете да получавате Детайлна справка за потреблението на хартиен носител, ще бъде необходимо да заплащате допълнителна такса, съгласно действащата ценова листа на Теленор, в зависимост от използвания абонаментен план.

Издаването на детайлна справка за минал период се получава по заявка и се заплаща еднократно в размер на 7,20 лв. с ДДС.

Можете да заявите или да се откажете от получаването на детайлна справка всеки месец на 123, в интернет портала MyTelenor или в магазин от търговската мрежа на Теленор.

Вариантите за отказ от получаването на детайлна справка на хартиен носител са следните :

  • като се откажете изцяло от хартиена фактура;
  • еднократно, чрез регистрация в интернет портала MyTelenor на адрес http://my.telenor.bg при приложимите за това условия;
  • или чрез обаждане на 123.

За повече информация относно услугата Детайлна справка за потреблението, моля свържете се с Отдел „Грижа за клиента“ на 123.