Цени на услуги за абонаментни планове

Вие сте тук

Цени на услуги за абонаментни планове

Такса за първоначално активиране (на номер)
Цени на услуги за абонаментни планове
Услуга Цена
Обаждания към номера 0700 oт мобилен номер на Теленор за планове Тотал/ за всички останали(на минута) 0,35/0,32 лв.
Обаждания към номера 0700 фиксиран номер нa Теленор (на минута) 0,12 лв.
Връзка с оператор от Центъра за обслужване на клиенти на номер 123 (на обаждане)/ Автоматично информационно обслужване на номер 123 (на обаждане) 0,024/0,024 лв.
Прослушване на съобщения на гласова поща/voicemail (на минута) 0,12 лв.
Цена на минута към номера от всички национални мрежи и изходящи разговори в роуминг в зона ЕС към зона ЕС след изчерпването на включените минути за абонаментни планове:
Тотал/ Старт, Стандарт, Нонстоп, Онлайн, Резерв Старт 7,99, Резерв Стандарт 8,99, Резерв Старт 10,99, Резерв 13,99, Резерв Старт 14,99, Резерв Стандарт 14,99 0,35/0,32 лв.
G Web&Talk 49,99/ Резерв Про 0,26/0,22 лв.
Резерв 19,99/ Резерв Стандарт 19,99/ Резерв Старт 20,99 0,30 лв.
Резерв 24,99/ Резерв Старт 25,99/ Резерв Стандарт 25.99/ Резерв 29,99 0,28 лв.
Резерв 34,99/ Резерв Стандарт 39,99/ Резерв 59,99/ Резерв 99,99/ Резерв Стандарт 99,99/ Web&Talk 49,99 0,26 лв.
Цена на минута към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи и изходящи разговори в роуминг в зона ЕС към зона ЕС след изчерпването на включените минути за абонаментни планове - архив:
Universe 6,49 0,35 лв.
Universe 12,99 0,27 лв.
GLOBUL Max 20,99/ GLOBUL United 20,99/ Universe 19,90/ Universe 20,99/ GLOBUL Web&Talk 20,99 0,30 лв.
Universe 24,90/ GLOBUL United 25,99/ GLOBUL Web&Talk 25,99 0,28 лв.
Universe 39,90/ GLOBUL Web&Talk 49,99/ GLOBUL Web&Talk 99,99 0,26 лв.
Всички абонаментни планове – архив, различни от изброени по-горе 0,32 лв.
Цена на минута към мобилни номера от всички национални мрежи за абонаментни планове Home 0,32 лв.
Цена на минута след изчерпване на включените минути към фиксирани номера от всички национални мрежи за абонаментни планове Home 2,99/ Home 7,99/ Home 11,99 0,05 лв.
Цена на минута за селищни / междуселищни разговори към фиксирани номера от други национални мрежи след изчерпване на включените минути за план Home 5,90 0,05/0,08 лв.
Минималното първоначално/последващо време за таксуване на национални разговори, изходящи разговори в роуминг в зона ЕС към зона ЕС и международни разговори за абонаментни планове:
Home Start 30", Home Plus и Universe 30/1
Тотал, Home, Старт, Стандарт, Онлайн, Нонстоп, Резерв, Резерв Стандарт, и G Web&Talk и всички абонаментни планове – архив, различни от изброените по горе. 60/60.
Цена на кратко текстово съобщение (SMS) към мобилни номера от национални мрежи и изходящи SMS-и в роуминг в зона ЕС за всички абонаментни планове Нонстоп, Старт, Стандарт, Онлайн/ Тотал 0,19/0,23 лв
Цена на SMS* към мобилни номера от национални мрежи и изходящи SMS-и в роуминг в зона ЕС за всички планове различни от изброените по-горе: 0,14 лв.
Цена на SMS* към мобилни номера от мрежата на ОПЕРАТОРА за абон. планове за мобилен интернет 0,10 лв.
Цена на SMS към мобилни номера от международна Зона ЕС за всички абонаментни планове за частни клиенти 0,14 лв.
Цена на SMS към мобилни номера от международни Зони 1,2,3 и Балкани за абонаментни планове Нонстоп, Старт, Стандарт, Онлайн, Тотал / Интернет и Резерв Про 0,38/0,22 лв.
Цена на SMS към мобилни номера от всички международни зони за Business Total 0,22 лв.
Цена на SMS* към е-mail (електронна поща) 0,14 лв.
Цена на мултимедийно съобщение (MMS) към номера от мрежата на ОПЕРАТОРА за абонаменти планове:
Стандарт/ Резерв Старт/ Резерв/ GLOBUL Smart 5,00/ GLOBUL Smart 6,90/ GLOBUL Smart 9.90/ GLOBUL Smart 15,00/ GLOBUL Max 7,99 0,24 лв.
Всички абонаментни планове – архив, различни от изброени по-горе 0,14 лв.
Цена на MMS към национални и международни мобилни мрежи за всички абон.планове Нонстоп/ Стандарт (15,99; 20,99; 25,99/ Старт и Онлайн 0,59 лв.
Цена на MMS към национални мобилни мрежи за всички абонаментни планове Тотал 0,68 лв.
Цена на MMS към международни мобилни мрежи за всички абонаментни планове Тотал 0,90 лв.
Цена на обаждане към мобилни номера 124123 и 124125 0,14 лв.
Цена на MMS към други национални и международни мрежи за абонаментни планове Интернет и G Web&Talk 49,99 0,54 лв.
Цена на MMS към номера от мрежата на ОПЕРАТОРА за абонаменти планове B Nonstop, Резерв Про, Интернет/ G Web&Talk 49,99 0,24/0,14 лв.
Видео разговори към мобилни номера от мрежата на ОПЕРАТОРА и изходящи видео разговори в роуминг в зона ЕС към зона ЕС за абонаментни планове Тотал, Нонстоп, Старт, Стандарт, Онлайн, B Nonstop (на минута) 0,59 лв.
Видео разговори към мобилни номера от мрежата на ОПЕРАТОРА и изходящи видео разговори в роуминг в зона ЕС към зона ЕС за всички планове различни от изброените по-горе (на минута) 0,32 лв.
Видео разговори към мобилни номера от други национални мрежи (на минута) 0,59 лв.
Видео разговори към мобилни оператори от Зона ЕС/Балкани/САЩ, Канада и Русия /други държави в Европа, с изключение на Грузия/ всички останали държави (на минута). Минималното първоначално и последващо време на тарифиране на видео разговорите съвпада с това на национални разговори съобразно избрания абонаментен план. 0,44/ 0,99 / 1,19/ 1,55/ 1,73 лв.
Скорост след изчерпване на включения на месец мобилен интернет на максимално достижима скорост за абонаментни планове:
Тотал/ Старт 11,99/ Стандарт 12,99/ Стандарт 15,99/ Онлайн 14,99/ Интернет/ Резерв 13,99/ Резерв 19,99/ Резерв Стандарт 14,99/ Резерв Стандарт 19,99/ Резерв с отстъпка 11,19/ Резерв с отстъпка 15,99/Web&Talk 49,99 и абонаментни планове – архив 64 kbps
Резерв 24,99/ Резерв Стандарт 25.99/ Резерв 29,99/ Резерв 34,99/ Резерв Стандарт 39,99/ Резерв 59,99/ Резерв 99,99/ Резерв Стандарт 99,99/ Резерв с отстъпка 19,99/ Резерв с отстъпка 23,99/ Резерв с отстъпка 27,99/ Резерв с отстъпка 47,99/ Резерв с отстъпка 79,99/Стандарт 20,99/ Стандарт 25,99/ всички абонаментни планове Нонстоп 128 kbps
Минимално първоначално/ последващо тарифиране на данни на територията на България (КВ) за планове за мобилен интернет: 1/1
Тарифирането на данни на територията на България за планове без интернет е с точност до килобайт при изразходени над 5 КВ за сесия. При изразходени по-малко от 5КВ се таксуват 5 КВ.: 5/1
Трафик за мобилен интернет се реализира само през точка за достъп Access Point Name APN – telenorbg
Мобилен интернет в България и зона ЕС за абонаментни планове без включен мобилен интернет (на МБ) 0,50 лв.
Проверка/ добавяне на номерата в група "ЗА ПРИЯТЕЛИ" за приложимите програми на 123 (на обаждане) 0,024 лв.
Промяна на номер от група "ЗА ПРИЯТЕЛИ" за планове Резерв Стандарт, където е приложимо (на номер) 2,90 лв.
Промяна на номер от група "ЗА ПРИЯТЕЛИ" за други приложими програми (на номер) 0,60 лв.
Цена за минута разговор в групата "ЗА ПРИЯТЕЛИ" (за базова абонаментна програма GLOBUL) 0,30 лв.
Пренос на данни и факс през CSD към всички национални мобилни мрежи и към международни мрежи за планове Тотал (+ цената за международни разговори за съответната зона) (на минута) 0,26 лв.
Пренос на данни и факс през CSD в мрежата на ОПЕРАТОРА / към други национални мобилни мрежи/ към международни мрежи (+ цената за международни разговори за съответната зона) за всички останали планове, различни от Тотал (на минута) 0,36 лв.
Пренос на данни и WAP през CSD към мрежата на ОПЕРАТОРА за планове B Nonstop, Про 5.99 (на минута) 0,12 лв.
Мобилен достъп до интернет през CSD (на минута) 0,06 лв.
Детайлна справка за проведени разговори на хартиен носител за абонаментни планове Тотал, Старт, Стандарт, Нонстоп, Онлайн, Любимец (за един месец; за един номер) 1,99 лв.
Детайлнa справка за проведени разговори на хартиен носител за абонаментни планове - архив (за един месец; за един номер) 0,50 лв.
Получаване на входящ трафик при незаплатено в срок задължение (на номер) 0,90 лв.
Златен номер 100 лв.
Златен номер + 600 лв.
Такса за първоначално активиране (на номер) 10,99 лв.
Достъп за Play Diema Xtra за план Тотал 30.99, Тотал 31.99, Тотал 36.99, Тотал 38.99, Тотал 44.99, Тотал 49.99, Интернет 20.99,Интернет 29.99, Business total 32 и Business total 40 след изтичане на 12 месечения период 5,99 лв./мес.
Такса за смяна на абонаментен план за мобилни гласови услуги по време на срока на договор (към план със същия или по-висок с до 4,00 лв., включително, месечен абонамент) 20.00 лв.
Такса за смяна на абонаментен план за мобилни гласови услуги по време на срока на договор (към план с по-висок с над 4,00 лв. месечен абонамент, през първите 6 (шест) месеца от началото на текущият договор) 10,00 лв.
Детайлна справка за проведените разговори за минал период 7,20 лв.
Смяна на собственост 12 лв.
Ограничаване на повикванията при кражба или загуба безплатно
Повторно активиране безплатно
Временно активиране (след спиране при незаплатено в срок задължение) 1,49 лв.
за всеки номер
Гласова поща (прослушване на съобщенията) 0,12 лв./минута
Подмяна на SIM карта поради дефект безплатно
Подмяна на SIM карта при кражба/загуба, повреда или блокиран PUK код 9,99 лв.
Подмяна на SIM карта по желание на клиента (различен формат на карта) 9,99 лв.
Смяна на номер 12 лв.
Обединяване на фактури безплатно
Разделяне на фактури 12 лв.
на отделена фактура
Номера за спешна помощ безплатно

Цените са в лева с ДДС..
Разговорите към номерата от групата "ЗА ПРИЯТЕЛИ" не черпят от включените минути за месеца и се таксуват отделно от месечния абонамент.

* В зависимост от използваната азбука, дължината на един SMS (включително препинателни знаци и интервали) варира между 160 символа само на латиница или до 70 символа на друга азбука, в това число кирилица. За повече информация, прочети тук.

Внимание:В роуминг разговорите към номерата от групата "ЗА ПРИЯТЕЛИ" се таксуват според съответната тарифа за изходящи обаждания до България.

Всички останали услуги се тарифират според стандартните тарифи на Telenor.

Таксуването на услугите WAP и Мобилен интернет през GPRS и през номер +359891000 в роуминг се базира на тарифите на местния оператор.

Минималното първоначално време за таксуване и отчитане на гласовите разговори е според избраният от клиента абонаментен план.

Минималното първоначално таксуване на GPRS данни е 5 KB, след което отчитането става с точност до 1 KB.

Цени на международни разговори за абонаментни планове
Международни разговори Цена

ЕС

Австрия, Азорски острови, Англо-нормандски острови, Белгия, Ватикана, Великобритания, Гваделупа, Германия, Гибралтар, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Канарски острови, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, о-в Ман, Мартиника, o-в Мадейра, о-в Майот, Норвегия, Оландски острови, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, о-в Сен Мартен, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Холандия, Хърватия, Чешка Република, Швеция.

0,44 лв./мин.

Балкани

Оператори: Cosmofon (Северна Македония), AMC (Албания), Telekom Srbija (Сърбия), Turkcell (Турция).

0,99 лв./мин.

Зона 1

Фиксирани и мобилни мрежи: САЩ, Канада, Русия.
Фиксирани мрежи: Израел, Япония, Северна Македония, Монако, Сърбия, Черна гора, Швейцария, Турция.

1,19 лв./мин.

Зона 2

Фиксирани мрежи: Албания, Алжир, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Либия, Молдова, Мароко, Палестина, Сан Марино, Тунис, Украйна.
Мобилни мрежи:Албания, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македония, Молдова, Монако, Сан Марино, Сърбия, Турция, Украйна, Черна гора, Швейцария.

1,55 лв./мин.

Зона 3

Фиксирани и мобилни мрежи: Всички останали страни.

1,73 лв./мин.

INMARSAT

7,44 лв./мин.


Цени на международни разговори за абонаментни планове Тотал
Международни разговори Цена

ЕС

Австрия, Азорски острови, Англо-нормандски острови, Белгия, Ватикана, Великобритания, Гваделупа, Германия, Гибралтар, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Канарски острови, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, о-в Ман, Мартиника, o-в Мадейра, о-в Майот, Норвегия, Оландски острови, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, о-в Сен Мартен, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Холандия, Хърватия, Чешка Република, Швеция.

0,44 лв./мин.

Балкани

Оператори: Оператори: Cosmofon (Северна Македония), AMC (Албания), Telekom Srbija (Сърбия), Turkcell (Турция).

1,19 лв./мин.

Зона 1

Фиксирани и мобилни мрежи: САЩ, Канада, Русия.
Фиксирани мрежи: Израел, Япония, Северна Македония, Монако, Сърбия, Черна гора, Швейцария, Турция.

1,59 лв./мин.

Зона 2

Фиксирани мрежи: Албания, Алжир, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Либия, Молдова, Мароко, Палестина, Сан Марино, Тунис, Украйна.
Мобилни мрежи:Албания, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македония, Молдова, Монако, Сан Марино, Сърбия, Турция, Украйна, Черна гора, Швейцария.

1,89 лв./мин.

Зона 3

Фиксирани и мобилни мрежи: Всички останали страни.

1,99 лв./мин.

INMARSAT

8,99 лв./мин.

Цените са с ДДС.

* Минималното първоначално време за таксуване за ИНМАРСАТ е 60 секунди.

Всички останали услуги сe тарифират по стандартната тарифа на Telenor.

24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината
Отделът за обслужване на клиенти отговаря на вашите въпроси и съдейства при решаването на възникнали проблеми.

Как работи

Можете да се свържете с нас на:
123 от мобилен телефон на Теленор
089 123 от друг телефон в страната или + 359 89 123 от чужбина
адрес: Теленор България ЕАД, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6, 1766 София
факс.: (02) 415 4123; 089 819 4123

e-mail: www.telenor.bginfo@telenor.bg

Колко струва

Връзката с оператор от Отдела за обслужване на клиенти се таксува по 0,024 лв. с ДДС еднократно независимо от продължителността на разговора.
Свързването с Автоматичното информационно обслужване се таксува по 0,024 лв. с ДДС еднократно независимо от продължителността на разговора.

Внимание: Когато сте в роуминг в зона ЕС, връзката с Автоматичното информационно обслужване и с Отдела за обслужване на клиенти се таксува според цената на минута за обаждане към национални мрежи според предплатения план. Когато сте в роуминг в държава извън зона ЕС, връзката се таксува като обаждане до България според стандартните цени за роуминг план Travel'n'Talk.

Как да получа услугата

С включването в мрежата на Теленор можете да използвате услугата Обслужване на клиенти. 
Услугата важи за абонати на Абонаментни планове.