Върни и вземи

Или как старият ти смартфон, може да ти помогне да си вземеш нов

Може да е стар, да не го ползваш, да не ти харесва вече или да не знаеш в кой точно шкаф си го заврял, обаче по всяка вероятност все още струва нещо. Да, говорим за смартфона, който искаш да смениш, понеже те дразни от едно известно време и за другия, който даже си забравил, че притежаваш.

С услугата Върни и вземи, можеш да получиш стойността на стария ти смартфон, под формата на ваучер. А с ваучера, можеш да си купиш или доплатиш нещо ново от Теленор – смартфон, таблет или аксесоар. Можеш да ползваш ваучера, когато прецениш, а можеш и да го подариш на някого.

Но всичко по реда си. Върни и вземи работи така:

1. Идваш в магазин на Теленор и заявяваш желание да върнеш стария си смартфон срещу ваучер за бъдеща покупка.
2. Служителят в магазина отговаря на питанията ти и оценява телефона ти по предварително зададени критерии, като марка, модел, година на производство и състояние.
3. След оценката получаваш оферта с цена за изкупуване на устройството. Ако се съгласиш с тази оферта и подпишеш всички необходими документи, получаваш електронен ваучер като SMS.
4. Ваучерът има уникален код с остатъчната стойност на смартфона ти.
5. Можеш да ползваш ваучера при покупка в брой или на лизинг на ново устройство или аксесоар в магазин на Теленор.

Като всяка услуга и Върни и вземи има своите условия. Ето ги най-важните накратко:

1. Всеки, не само клиент на Теленор, може да върне устройство и да получи стойността му под формата на ваучер. Съответно всеки, с Върни и вземи ваучер, може да си купи нещо ново от Теленор.
2. Не всяко устройство струва нещо. Причините за това могат да бъдат както механични, така и зависещи от моментната му пазарна стойност. Уви, някои реликви ще си останат само със сантиментална стойност.
3. За всяко върнато устройство се получава отделен ваучер. Всеки Върни и вземи ваучер е валиден 1 година и не е персонален, тоест може да бъде подарен и предоставен за ползване от друг.
4. Стойността на даден ваучер не може да бъде ползвана на части. С други думи – един ваучер се използва изцяло при покупка на едно устройство или аксесоар.
5. Ако след покупка остане неизразходвана сума по ваучер, паричната й равностойност не може да бъде осребрена – с други думи се губи.

И какво печелиш накратко?

Осребряваш остатъчната стойност на стария си телефон.
Освобождаваш се от нещо старо бързо, лесно и рентабилно, за да си вземеш нещо ново, благодарение на получената стойност.
От теб зависи кога и за какво да използваш стойността на старото ти устройство.
Върни и вземи ваучерът може да се превърне в чудесен подарък или жест към близък, приятел или познат.

Това е. Доста практично, нали?

Добре е да знаеш какво е:

Остатъчната стойност (стойността, за която дадено устройство ще бъде изкупено) зависи от годината на производство, марката, модела и състоянието му. В определени случаи дадено устройство може и да няма остатъчна стойност, т.е. да не получи предложение за изкупуване.

Чрез услугата „Върни и вземи“ Теленор заплаща остатъчната стойност за устройството чрез електронен ваучер, изпратен до посочен от клиента телефонен номер. Стойността на електронния ваучер може да се използва само в магазинната мрежа на Теленор България ЕАД за еднократно закупуване или лизинг на нови стоки до размера на стойността на ваучера, чрез представяне на уникалния му идентификационен код, в срока и условията, посочени в договора за изкупуване. Парична равностойност или остатъчна стойност на сумата по ваучера, след направена покупка, ако има такава, не се възстановява.

За да се възползва от услугата „Върни и вземи“, клиентът гарантира и декларира, че е собственик на устройството или че е редовно упълномощен от законния собственик на устройството за прехвърляне на собствеността върху него. В случай че въпреки предоставената декларация са предявени претенции пред Теленор от трети лица по отношение на собствеността на устройството, то договорът се разваля автоматично и клиентът следва да възстанови използваната стойност на електронния ваучер.

След предаването и приемането на устройството в рамките на условията на услугата „Върни и вземи“, правото на собственост на устройството се прехвърля на *Брайтстар от Клиента и Клиентът се отказва от каквото и да е бъдещи претенции и права към устройството или каквито и да е елементи, съдържащи се в него.

* Брайтстар 20:20 ЮКей Лимитид, със седалище и адрес на управление Уестън Роуд, Крю, Чешир CW1 6BU, Англия, в качеството му на купувач по договор за изкупуване чрез услуга за повторно използване и рециклиране на употребявано електронно устройство и партньор на Теленор България ЕАД.

Клиентът се съгласява, че носи пълна отговорност за създаването на резервно на копие на каквито и да е файлове, игри, снимки, музика, данни и лична информация преди прехвърляне собствеността на устройство към *Брайтстар; Клиентът следва да декларира, че е предприел необходимите действия за премахване и изтриване на всички данни, които са лични или поверителни от устройството - (1) за устройства на Apple - указанията на Apple за изтриване на данни, съхранение на данните в iCloud или друго резервно копие и възстановяване на фабричните настройки на устройството (2) за други производители - указания за изтриване на данни, облак или друго резервно копие и възстановяването на фабричните настройки на устройството.

Клиент, който се възползва от услугата „Върни и вземи“ е отговорен за изтриването и премахването на всякакви лични данни от устройството, в това число СИМ картата и евентуално други ползвани от него карти памет в устройството. За избягване на всякакво съмнение Теленор не носи отговорност за неполагане на дължимата грижа по отношение на изтриването на личните данни в устройството от страна на клиента.

* Брайтстар 20:20 ЮКей Лимитид, със седалище и адрес на управление Уестън Роуд, Крю, Чешир CW1 6BU, Англия, в качеството му на купувач по договор за изкупуване чрез услуга за повторно използване и рециклиране на употребявано електронно устройство и партньор на Теленор България ЕАД.