Смартфон протект

Смартфон протект
Смартфон протект

Чувствай се спокоен за твоето смарт устройство със Смартфон протект

Колкото и да са умни и прекрасни смартфоните, таблетите, и смарт аксесоарите ни, се случва да се счупят при разни небрежни и дори фатални ситуации или пък да бъдат откраднати. Истината е, че такива неща се случват, при това доста по-често отколкото ни се иска. А за огромно съжаление, когато стане нещо такова, няма връщане назад.

За щастие, обаче, вече има Смартфон протект или иначе казано застраховка за твоето ново устройство, която можеш да си вземеш в Теленор – за да ти е по-спокойно и да не се тюхкаш, когато телефонът ти усети земното притегляне или попадне в чужди ръце против волята ти.

Смартфон протект се предлага в два варианта, всеки от които е с различно покритие:

Смартфон протект покрива:

Случайна повреда (например счупване на екрана или намокряне).
Умишлена, злонамерена повреда, причинена от някой друг.

Смартфон протект + покрива:

Случайна повреда (например счупване на екрана или намокряне).
Умишлена, злонамерена повреда, причинена от някой друг.
Кражба, била тя – грабеж, взлом или джебчийство.

Първата месечна премия е безплатна за клиента.
Това означава, че първият пълен месечен застрахователен период от 1 месец е безплатен и не се дължи месечна премия за него.

Какво ти осигурява застраховката:

2 претенции (щети) в рамките на всеки 12 месеца, докато е в сила полицата.

До 2 одобрени претенции (щети) в рамките на всеки 12 месеца, докато е в сила полицата.

Максимално улеснено предявяване на щета по телефона, на номер 123 (089 123).

Максимално улеснено заявяване на щета по телефона, на номер 123 (089 123).

Ремонт в сервиз на Теленор с предоставяне на временно устройство, за най-кратки срокове и винаги с използване на оригинални резервни части.

При подмяна, Застрахователят предоставя устройство със същата марка и модел или устройство с възможно най-сходни характеристики.

При подмяна, Застрахователят предоставя устройство със същата марка и модел или устройство с възможно най-сходни характеристики.

Ремонт в сервиз на Теленор с предоставяне на временно устройство, за кратки срокове и винаги с използване на оригинални резервни части.

Ремонт или подмяна на устройството.

Ремонт или подмяна на устройството.

Не се предоставя парично обезщетение по застраховката

Не се предоставя парично обезщетение по застраховката.

Какво е покритието:

Покритие в целия свят.

Покритието започва да тече веднага след сключване на застраховката.

Месечни застрахователни периоди, с максимален срок от 5 години на застрахователния договор.

Как и кога се сключва застраховката:

Ако сте клиент, ползващ абонаментен план за мобилни услуги от Теленор; и
Закупите ново смарт устройство или сключите договор за лизинг за такова от Теленор, със сключване на нов или подновяване на съществуващ абонаментен договор за мобилна услуга.
В момента на покупката/предоставянето на лизинга или най-късно до 180 дни след това.
На място в магазин на Теленор.
С подписване на застрахователен договор.

Каква е премията и какво заплащам:

Месечната премия зависи от стандартната цена на устройството без абонамент за услуги от Теленор и избрания застрахователен продукт.
Месечната премия се включва в месечната фактура от Теленор за телекомуникационните услуги и за премията се прилагат същите условия и срокове за плащане.
В случай на одобрена щета се заплаща самоучастие при получаване на ремонтираното или подменено устройство.
Размерът на самоучастието също зависи от стандартната цена на устройството без абонамент за услуги от Теленор и е предварително ясен при сключването на застрахователния договор.

Застрахователят, кой е той:

Чъбб Юръпиън Груп СЕ (Chubb European Group SE) е европейско застрахователно дружество (SE), съществуващо и опериращо съгласно разпоредбите на френския Кодекс за застраховане, вписано в Регистъра на търговията и дружествата в Нантер с регистрационен номер 450 327 374 и с регистриран офис в Република Франция, Ла Тур Карпе Дием, Плас де Корол 31, Еспланад Норд, Курбевуа 92400. Чъбб Юръпиън Груп СЕ е водещ европейски застраховател в сферата на застраховането на устройства. Има повече от 15 години опит в програми за защита на устройства и работи с редица европейски мобилни оператори. Чъбб Юръпиън Груп СЕ осъществява своята застрахователна дейност на територията на Република България на базата на свободата на предоставяне на услуги чрез унгарския си клон Чъбб Юръпиън Груп СЕ Мягярорзаги Фьоктелепе (Chubb European Group SE Magyarországi Fióktelepe).

Смартфон протект се предлага чрез „Теленор България“ ЕАД като застрахователен агент на Chubb European Group SE, както и чрез търговски партньори на Теленор в качеството им на посредници предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност.

Повече информация за Застрахователя и неговата Политика за защита на личните данни е налична на: www.chubb.com и https://www.chubb.com/hu-hu/personal/handset-telenor-bulgaria.aspx

Когато ти се случи - "случка"...

Ето как работи на практика, в случай на Повреда:

В случай на Кражба - грабеж, взлом или джебчийство:

В рамките на 48 часа от установяването на Кражбата трябва да уведомиш полицията и да вземеш официален документ, в който е описано кое устройство е обект на кражбата. Този документ ще послужи пред застрахователя.
Да уведомиш и Теленор, чрез Отдела за обслужване на клиенти на номер 123 (089 123), за да ограничим изходящите повиквания от SIM картата и да заявиш претенцията си към застрахователя.
След одобрение на претенцията ти, да посетиш удобен за теб магазин на Теленор, за да подпишеш необходимите документи и вземеш новото си устройство. Застрахователят ще ти предостави ново устройство със същата марка и модел или устройство с възможно най-сходни характеристики.

Добре е да знаеш:

1.Вземаш си нов смартфон, таблет или смарт аксесоар (при заплащане на цена в брой/предоставянето на лизинг) от магазин на Теленор или чрез интернет магазина ни „Купи онлайн“.
2.Избираш си един от двата продукта Смартфон протект или Смартфон протект +, който повече ти допада и сключваш застраховката. Засега само на място в магазин на Теленор. Разбира се устройството трябва да е от тези, за които предлагаме застраховката.
3.Ако се случи някакъв инцидент със застрахования смартфон (таблет или смарт аксесоар) - изпуснеш го на земята или по невнимание го намокриш и о, супер, сещаш се, че имаш застраховка!
4.Обаждаш се на номер 123 за да заявиш претенция (щета) към застрахователя. Виж по-долу в секция Предявяване на претенция (щета).
5.В някои случаи се налага и предоставяне на документи изискани от застрахователя (като например Протокол от полицията в случай на злоумишлена повреда).
6.Занасяш счупеното устройство в магазин на Теленор, след като си получил положителен отговор за щетата по телефона. На място в магазина подписваш всички документи по претенцията. При желание ще ти предоставим и резервно устройство, което да ползваш докато тече ремонта. Разбира се трябва да си заплатил и всички премии дължими към този момент.
7.След това оторизираният сервиз на Теленор ще ремонтира твоето устройство в рамките на 30 дни, а ти можеш да следиш статуса на твоята заявка за ремонт лесно и удобно онлайн.
8.Когато всичко е готово, минаваш в удобно за теб време да си вземеш отремонтираното или подменено устройство от магазина, в който си оставил счупеното. Разбира се трябва да заплатиш съответната сума за самоучастието.

Документът, удостоверяващ сключения договор между застрахователя и застрахования. Полицата, по силата на която застрахователят приема да носи определени покрития/рискове, срещу определена цена/премия и самоучастие и да обезщети ползващия се съобразно понесените вреди. Съдържа конкретните параметри на застраховката и има уникален номер за всяко едно застраховано устройство. Полицата се сключва писмено и е част от застрахователния договор, който включва и други документи, като Общи условия, Добавъци и др..

Полицата може да се сключи и до 180 (сто и осемдесет) календарни дни след покупката/лизинга на ново устройство. В тези случаи устройството трябва да е неповредено и напълно работещо, което се доказва чрез представяне му в магазин на Теленор при сключването на полицата.

Рисковете, чието непринудено възникване се покрива от застрахователната полица в рамките на периода на застраховката.

Покритията на двата продукта Смартфон протект и Смартфон протект + са различни. Покритието на Смартфон протект + включва и риска Кражба - грабеж, взлом или джебчийство, в допълнение на рисковете покрити в Смартфон протект - Случайна и Злоумишлена повреда.

"Случайна повреда" или "Повреда" означава всяка внезапна или непредвидима физическа повреда или инцидентно унищожаване на устройството, което препятства неговото правилно опериране, включително повреда в резултат от това, че устройството е било в контакт с вода, влага и други течности, както и в случай на изпускане от ръка.

Злоумишлена повреда е, когато някой неоторизиран от застрахования да ползва устройството го повреди злоумишлено.

„Кражба“ означава изключително кражба чрез Грабеж, Взлом или Джебчийство.

Злоумишлено увреждане и Кражба се доказват с представяне на протокол от полицията. Клиентът трябва да обяви в полицията за инцидента до 48 ч. от случването му. В протокола задължително трябва да има попълнени данните на увреденото или откраднато устройство - IMEI или сериен номер.

Застраховката не покрива събития като:

Кражба, ако си избрал Смартфон протект

Пропуснати ползи и допълнителни такси в следствие на неправомерно използване на устройството

Загуба на устройството, различна от кражба

Ремонти или подмяна според гаранцията на производителя или доставчика

Повреда или загуба в резултат на износване, почистване, ремонт от неоторизирано лице, атмосферни условия и т.н.

Повреда, която не засяга работата на устройството (напр. драскотини по гърба)

Загуба или повреда в резултат от умишлено действие или небрежност от страна на застрахования или от страна на упълномощен от него ползвател на устройството

Загуба или повреда, възникнала когато устройството е оставено без надзор на публично място

Пълната информация какво се покрива и съответно какво не се покрива се намира в
Информационен документ за застрахователен продукт
Общи условия

Период, през който застрахователят покрива застрахователния риск. Застрахователният период и при двата продукта Смартфон протект и Смартфон протект + е един месец и е равен на отчетния период за абонаментния договор с Теленор.
Застрахователните договори са с максимален срок от 5 години и могат да се прекратят по всяко време от застрахованото лице и в случаите, предвидени в Общите условия . Общите условия .

Месечна парична сума или още цена на застраховката, която застрахованият дължи на застрахователя.

Премията се заплаща месечно, при условията и срока на заплащане на абонамента към Теленор.

След подписване на застрахователната полица покритието започва да действа веднага, но премия до началото на следващия отчетен период не се дължи от застрахования.

Парична сума, която се дължи в случай на настъпване на застрахователно събитие и одобрена претенция (щета) и трябва да бъде заплатена от застрахования при получаването на ремонтираното или ново устройство.

Сумата по самоучастието е посочена в застрахователната полица и се заплаща от клиента преди ремонтираното или подменено устройство да бъде предоставено, на място в магазин на Теленор.

Настъпване на събитие, което поражда задължение на застрахователя да предостави обезщетение по застраховката.

Претенция към застрахователя може да се предяви както от застрахования, така и от всяко лице, което е изрично писмено упълномощено и което лице познава данните по полицата и обстоятелствата по претенцията.
Заявяването на щета става чрез обаждане на номер 123 (089 123) от 10:00 до 19:00 ч., в работни дни, където служител от Отдела за обслужване на клиенти ще съдейства и прехвърли обаждането към Администратора на претенции. Пълна информация за Администратора на претенции е налична в Общите условия(в сила от 01.04.2021).
Заявяването на щета става чрез обаждане на номер 123 (089 123) от 10:00 до 19:00 ч., в работни дни, където служител от Отдела за обслужване на клиенти ще съдейства и прехвърли обаждането към Администратора на претенции. Пълна информация за Администратора на претенции е налична в Общите условия(в сила от 01.04.2021).
Веднага щом е възможно, но не по-късно от 7 (седем) работни дни след настъпването на застрахователното събитие трябва да бъде посетен и магазин на Теленор. Там ще бъде предоставен за подпис формуляр за регистриране на претенция обобщаващ ключовите данни от полицата и обстоятелствата за претенцията, предоставени по време на разговора с администратора.
Застрахователят няма да одобри повече от една претенция в рамките на 30 календарни дни от датата на първото застрахователно събитие. Застрахователят няма да одобри повече от 2 претенции в рамките на 12 месеца.

Ремонтирано или ново устройство се получава от клиента, в случай че всички дължими премии и самоучастието са платени.

Промяна в първоначалното покритие, за което е сключена полицата не се предлага. Това означава, че след сключването на застрахователния договор не може да се премине от Смартфон протект към Смартфон протект + или обратно.

Единствената промяна, която може да се случи по активна полица е с подписването на Добавък, който се сключва при промяна на устройството, което ползва клиента поради определени обстоятелства (например подмяна на устройството след одобрена претенция за Кражба).

Застрахователната полица може да бъде прекратена по всяко време с писмено изявление на застрахования в магазин на Теленор.

Уважаеми клиенти,
Считано от 01.09.2021 г. влиза в сила нова редакция на Общите условия за застраховка на устройство „Смартфон протект“ и „Смартфон протект +“, която може да видите тук. Новата редакция съдържа изменения, приети в изпълнение на указания на Комисията за защита на потребителите. Новата редакция на Общите условия ще има действие за клиенти, сключващи договор за застраховка или анекс към съществуващ договор, считано от 01.09.2021 г.
В случай, че имате въпроси относно новата редакция на Общите условия, молим да се свържете с нас адрес: гр. София 1766, район „Младост“, ж.к. „Младост 4“, Бизнес Парк София, сграда 6, или на www.telenor.bg (https://www.telenor.bg/bg/private/online-request).
С уважение,
Екипът на Теленор

За пълна информация прочети Общите условия(в сила от 01.09.2021), Информационния документ за застрахователен продукт(в сила от 01.04.2021) и Политика за защита на личните данни на Теленор, които са валидни за двата застрахователни продукта Смартфон протект и Смартфон протект +.