B Web&Call M

4,99 лв.

За 4.99 лв. на месец получавате 1000 МВ на максимално достижима скорост и неограничени минути за разговори към номера от мобилната мрежа на Теленор

Безсрочен
MB мобилен интернет
минути в мобилната мрежа на Теленор

Активиране на пакет „B Web&Call M“:

С изпращане на  SMS с текст WEBM на номер 1616
Чрез MyMenu на *123# 
През мобилния Ви телефон на адрес http://turbo.lp.telenor.bg

Можете да добавите допълнителен пакет „B Web&Call“ към Вашия абонаментен план като посетите някой от центровете от търговската мрежа на Теленор или се свържете с Вашия търговски представител. Пакетът става активен с получаването на SMS потвърждение, а стойността на абонамента автоматично се добавя към месечната фактура.

Деактивиране на пакет„ B Web&Call M“:

С изпращане на SMS с текст STOPWEBM  на номер 1616
Чрез MyMenu на *123# 
През мобилния Ви телефон на адрес http://turbo.lp.telenor.bg

Ако желаете да деактивирате допълнителен пакет „B Web&Call“, можете да го направите като посетите център от търговската мрежа на Теленор или се свържете с Вашия търговски представител.

Всички цени са без ДДС.

След изчерпване на допълнителните мегабайти на максимално достижима скорост, включени в допълнителен пакет „B Web&Call M“, може да активирате еднократен пакет „B GoWeb Turbo M“ с допълнителни мегабайти на максимално достижима скорост.
Еднократните пакети за мобилен интернет „B GoWeb Turbo M“ са достъпни само за клиенти на бизнес абонаментни планове и имат активен пакет за мобилен интернет „B Web&Call M“.

Закупуването на пакет „B GoWeb Turbo M“ се осъществява на адрес http://turbo.lp.telenor.bg, зареден през мобилния Ви телефон.

Пакет „B GoWeb Turbo M“ предоставя 1000 MB на максимално достижима скорост, а цената му е 4,99 лв. без ДДС.

Няма ограничение за броя закупени пакети „B GoWeb Turbo M“, като закупуването на следващ такъв пакет може да се извърши само след изчерпването на количеството МВ, включено в предходния. Не е възможно закупуване на пакет „B GoWeb Turbo“ в деня преди фактуриране.

Включените в пакета „B GoWeb Turbo M“ МВ са на максимална скорост и имат валидност до края на отчетния период, през който са закупени.

След изчерпване на количеството MB на максимално достижима скорост, скоростта на връзката се намалява съобразно условията на активирания „B Web&Call“ пакет.

Пакет „B GoWeb Turbo M“ работи през точка за достъп (APN) telenorbg на територията на България. Ако се генерира трафик в роуминг, тарифирането се извършва спрямо приложимата ценова листа.

Неизразходваните MB на максимално достижима скорост не се прехвърлят в следващия месец.

Минималното първоначално таксуване е 5 KB, а интервалът на последващо таксуване е 1KB.

Стандартни GPRS/UMTS/HSDPA/HSUPA настройки:

APN: telenorbg
Username: telenor

Допълнителните пакети с включен мобилен интернет и неограничени минути към мобилни номера от мрежата на Теленор са достъпни за клиенти на бизнес абонаментни планове без включен мобилен интернет.

Допълнителните пакети за мобилен интернет „B Web&Call“ не са достъпни за клиенти, ползващи предплатени услуги, абонаментни планове с включен мобилен интернет и абонаментни планове за домашен телефон от Теленор.

В случай че клиентът вече има активен допълнителен пакет за мобилен интернет GoWeb Unlimited или GoWeb Business, то съществуващият такъв пакет ще бъде автоматично деактивиран при активиране на пакет за мобилен интернет „B Web&Call“. Ако това не технически възможно, може да се наложи подаване на допълнително заявление за деактивиране, като за това клиентът ще бъдете уведомен допълнително.

Допълнителните пакети за мобилен интернет „B Web&Call“ са безсрочни и могат да бъдат деактивирани по всяко време, като клиентът не дължи неустойка.

Месечният абонамент за избран допълнителен пакет „B Web&Call“ се фактурира и заплаща ежемесечно заедно с ползваните услуги по договора за мобилни услуги за SIM картата/ мобилния номер, по отношение на който е активиран допълнителният пакет.

За периода от активиране/ деактивиране на допълнителен пакет „B Web&Call“ до издаване на следваща фактура се начислява пропорционален месечен абонамент и се предоставят пълен брой включени МВ на максимално достижима скорост за месец, независимо от дните, оставащи края на отчетния период.

Неизразходваните MB на максимална достижима скорост от даден месец (отчетен период) не се прехвърлят за ползване в следващ.

Интернет трафикът се реализира само през точка за достъп (Access Point Name, APN) – telenorbg на територията на България и в роуминг зона ЕС. Ако се генерира трафик в други роуминг зони, тарифирането се извършва спрямо приложимата ценова листа.

Минималното първоначално тарифиране на данни е 5 KB, а интервалът на последващо тарифиране е 1 KB.

Неограничените минути към мобилни номера в мрежата на Теленор започват да се ползват след изчерпване на включените минути за разговори, ако клиентът ползва такива в абонаментния план и/ или други допълнителни пакети.

След изчерпване на предоставените MB на максимално достижима скорост за съответния месец (отчетен период), скоростта на връзката за пакети „B Web&Call S“ и „B Web&Call М“ пада до 64 kbps, а за а пакети „B Web&Call L“ и „B Web&Call XL“ - до 128 kbps.