Telenor Call Abroad 100

4,16 лв.

С допълнителен пакет Call Abroad получавате до 100 минути за разговори към межд.Зона 1, 2 и Балкани, за да общувате с всички на Стария континент.

Безсрочен

100 минути към Зона 1, 2 и Балкани

С пакети Call Abroad разполагате с до 100 допълнителни минути на месец за обаждания към оператори от международни Зона 1, Зона 2 и Балкани.

Допълнителни пакети Call Abroad са достъпни за всички корпоративни клиенти.

Активиране

За да активирате допълнителния пакет, посетете магазин от търговската мрежа на Теленор или се свържете с Вашия търговски представител.

Абонат може да има само един активен пакет Call Abroad.


Таксуване

За периода от активиране на пакета до издаване на следваща фактура ще получите пропорционален брой минути за пропорционална част от месечния абонамент, а стойността на абонамента автоматично се добавя към месечната сметка.

Неизразходваните минути не се прехвърлят за ползване в следващия месец.

Времето за отчитане и таксуване, както първоначалното време, така и последващото, зависи и съвпада с това на избрания и ползван абонаментен план и пакет.

Услугата Call Abroad включва минути към номера от Зона 1, Зона 2 и Балкани за международни разговори.

Можете да прекратите абонамента си за пакет Call Abroad по всяко време, като посетите магазин от търговската мрежа на Теленор или се свържете с Вашия търговски представител.


Посочените цени и условия за предаване на данни и пренос на глас се отнасят за територията на Република България. Ако се генерира трафик в роуминг, тарифирането и таксуването се извършват спрямо цени и условия за услуги в роуминг на Теленор.