Електронен дневник

Вие сте тук

Електронен дневник

За Вашето училище

За повече информация относно услугата, може да направите запитване тук:


Към формата

Oсвен че с електронния дневник от Теленор, Вие покривате всички изисквания на наредба №8 на МОН, можете да решите два основни проблема в училището:

Липсата на директна комуникация между учители и родители. Много често информацията за поведението и проблемите на учениците не стига до техните родители. Трайният ефект от липсата на комуникация води до висока неангажираност от страна на родителите, което води до понижаване на успеха и резултатите на учениците. Комуникацията чрез платформата става в реално време. Тя става по няколко канала: чрез уеб базиран интерфейс, чрез мобилно приложение и по мейл.

Вторият проблем е свързан с изключително тежката администрация и бюрокрация. Големият брой справки и статистики, които е необходимо да бъдат генерирани от учителите, намалява времето, в което те могат да подготвят висококачествени уроци и да се фокусират върху педагогическия процес и работата с учениците. Платформата Школо генерира всички необходими справки и статистики от учителите само с няколко клика.

За директори

Покрива изискванията на наредба №8 на МОН
Спестява време за генериране на справки
Притежава всички реквизити на хартиения дневник
Предоставя обучение и различни допълнителни модули
Ангажира и активизира родителите
Възможност за интегриране с Office 365 и G-suite за образованието
Мониторинг на работата на учителския състав
Представяне на общия успех на училището и по класове
Сигурност на дигиталната платформа
5 години съхранение на данните

За учители

Лесно и бързо нанасяне на оценки и отсъствия
Автоматично изчисляване на успех
Бързо изготвяне на справки към НЕИСПУО
Следене на успеха на всеки ученик и на целия клас
Директна комуникация с родителите

За родители

Преглед на успеха на ученика в реално време
Удобно получаване на автоматични известия
Директна комуникация с учителите
Безплатно приложение
Автоматично въвеждане на събития в родителски календар
Записване и проследяване на извънкласни дейности


За повече информация относно цените и параметрите на услугата може да се свържете с Вашия търговски представител, да отправите запитване тук или в модул Бизнес приложения в Бизнес портала тук.

Модул “Дневник” позволява на родителите да следят постиженията на своите деца (оценки, отсъствия, отзиви, програма, домашни работи) на дневна база.

Модул “Събития” позволява на Училището да организира събития (зелени училища, родителски срещи, тестове и др.), а на ученици и родители да заявяват участие в тях. Модулът разполага с Автоматично известяване на родители и ученици за настъпващи събития (класна работа, родителски, екскурзия, ДЗИ и т.н.).

Модул “Такси и задължения” дава сигурна и защитена възможност за родителите да превеждат пари към сметката на училището, посредством няколко клика.

Модул “Администрация” дава възможност за управление на наличната база данни от потребители, да добавя учебна програма, учебни предмети и класове, съобразно присъстващите в тях ученици.

Модул “Комуникация” позволява изпращане на директни съобщения в платформата между потребителите. Модулът дава възможност за известяване на родител посредством електронна поща, SMS, Viber и всякакви други средства за известяване.

Модул „Извънкласни дейности“ позволява организирането на извънкласни дейности и информирането на всички потребители в платформата, до които се отнася дейността.

Модул “Склад” включва всички активи на училището, управлявани от едно място. Проследяване движенията на активите и промяната в тяхното състояние

Модул „Статистики“ предоставя инструменти за създаване на статистически справки на ниво училище, випуски, паралелки, учители и родители, като може да предоставя и справки, съобразени с изискванията на РУО и МОН.

Модул “Учебно съдържание”позволява на директори и учители да качват, споделят и четат  учебното съдържание, като осигурява бърз и лесен достъп до него на ученици и родители

Модул “Учителски отсъствия” лесно и достъпно управление на  дейността по отсъстващи учители, препоръки за заместници на базата на учителската натовареност, справки за отсъствия на учители и за взетите допълнителни лекторски часове от учители.

Модул Пакет 1 Пакет 2
Модул “Дневник”
Модул “Комуникация”
Мобилно приложение
Модул „Статистики“
5-годишен архив на информацията
Модул „Администрация“
Модул “Учителски отсъствия” -
Модул “Събития” -
Модул “Такси и задължения” -
Екстра: 4 онлайн обучения 4 онлайн обучения
2 SMS & имейл кампании

Платформата Школо покрива всички изисквания на наредба №8 на МОН, като Ви дава възможността да се присъедините към една общност на иновативни и модерни училища. Освен това, електронният дневник от Теленор и Школо позволява оптимизиране на процесите в училището и улесняване на комуникацията между директор, учители и родители. Съхранението на дневника в електронен формат дава и допълнителна сигурност, тъй като всеки ден се прави резервно копие на всички данни.

Като абонат на услугата електронен дневник, имаме възможността да Ви предложим интеграция с Office 365 за образованието или G-Suite за образованието, като Ви предоставим следното :
Първоначална настройка на училищния профил на Office 365 за Образованието или G-Suite за образованието (в случай, че имате регистриран *домейн);
Последваща настройка на потребителите(учениците),включително: име, фамилия, имейл, парола;
Синхронизиране на потребителски профили в началото на всяка академична година, включително добавяне / премахване на потребители (ученици, учители)

.

*В случай, че не сте регистрирали домейн за училището, за което отговаряте, ние ще Ви закупим домейн с едно от следните разширения: .com, .net, .org, .info;

Oсвен че с електронния дневник от Теленор, Вие покривате всички изисквания на наредба №8 на МОН, можете да решите два основни проблема в училището:

Липсата на директна комуникация между учители и родители. Много често информацията за поведението и проблемите на учениците не стига до техните родители. Трайният ефект от липсата на комуникация води до висока неангажираност от страна на родителите, което води до понижаване на успеха и резултатите на учениците. Комуникацията чрез платформата става в реално време. Тя става по няколко канала: чрез уеб базиран интерфейс, чрез мобилно приложение и по мейл.

Вторият проблем е свързан с изключително тежката администрация и бюрокрация. Големият брой справки и статистики, които е необходимо да бъдат генерирани от учителите, намалява времето, в което те могат да подготвят висококачествени уроци и да се фокусират върху педагогическия процес и работата с учениците. Платформата Школо генерира всички необходими справки и статистики от учителите само с няколко клика.

Не, не е нужно. Интерфейсът е интуитивен и удобен за ползване. Школо и Теленор работят директно с ръководствата на училищата, като ги консултират как да повишат мотивацията на учители и родители за работа в платформата, обучава учителите, когато е необходимо, вкл. ги консултира как да автоматизират процеса по генериране на справки и статистики.

Не, няма. Теленор комуникира открито всички необходими разходи, така че клиентите да планират бюджета си правилно.

Школо е платформа, която успешно се използва в едни от най-елитните и иновативни гимназии и се развива постоянно в зависимост от нуждите на училищата.

Условия на услугата - https://www.shkolo.bg/terms/
Услугата се предлага с месечен абонамент при сключване на договор за 12 месеца или 24 месеца.