GeoSCAN Meteo

Вие сте тук

GeoSCAN Meteo е мобилнo приложение, разработено специално в помощ на земеделските производители. Можете да изберете между виртуална метеорологична станция или такава, която се монтира във Вашето обработваемо поле - по този начин ще следите природните условия, имащи значение за обработката на посевите и планирането на добива, включително:

прогнозата за времето в следващите 7 дни;
период, в който климатичните условия са подходящи за пръскане;
исторически данни за натрупаните температурни суми и количества валежи за няколко полета в зависимост от вида култура;
влажност за въздуха, атмосферно налягане и температура на почвата.

С GeoSCAN Meteo получавате в реално време най-значимата информация от Вашата метеорологична станция директно на телефона си, за да планирате по-оптимално дейностите по обработка на почвата и реколтата, третиране на площите, да прогнозирате добива от дадено поле, както и да сравните очаквания добив в други полета.

Приложението е достъпно за всеки смартфон с операционни системи Android и iOS.

Точна и локализирана информация на ниво отделно поле
Специализирана прогноза
Фокус върху данните с най-голямо значение за земеделските стопани
Исторически данни от началото на стопанската година за отделните полета в цялата страна - сума на валежи и температури
Карта на всички земеделски площи в България с възможност за геолокация (точността на смартфоните е +-5м)
Данните са на ниво отделно поле – прогнозата се генерира на клетки с размер 1.5 х 1.5 км.
Възможност за собствена метеорологична станция – за допълнителни данни и по-точно териториално местоположение
Лесен за работа интерфейс


За повече информация относно цените и параметрите на услугата може да се свържете с Вашия търговски представител, да отправите запитване тук или в модул Бизнес приложения в Бизнес портала тук.

Земеделието е бизнес, изключително зависим от климатичните фактори, които често са непредсказуеми. Именно за това данните за тях са от критична важност. Най-лимитиращи за добива са количеството валежи и акумулираните температури от датата на сеитбата – именно от тях зависи добрият добив.

Приложението дава възможност тези данни да се проверяват исторически назад и по този начин да се предвиди колко е развита съответната култура. Сравнението на количеството валежи при райони на други земеделци е важно и за определяне на разликите в добивите.

Пръскането също е важна и скъпа операция, която трябва да се провежда в тихо и сухо време. За тази цел Ви предоставяме специално меню, което показва по дни и часове кога е подходящо да се извърши пръскането.

В приложението можете да следите и прогнозата за следващите седем дни, както и актуалните данни от сензорите на метеорологичната станция.

Услугата е единствена по рода си в България, като съчетава ползите от няколко приложения в едно. В GeoSCAN Meteo се виждат всички полета в рамките на страната с точните им граници, описани в регистъра на Министерство на земеделието, храните и горите. Това е изключително удобно, когато искате да сте сигурни за кое поле получавате информация.

От друга страна, приложенията, които показват прогнозата за времето не могат да дадат точна и специализирана за земеделските цели прогноза за конкретно поле, докато метеорологичната станция Ви дава такава с точност 5 километра. Наличието на исторически данни също улеснява планирането на работата Ви.

Текуща температура, скорост на вятъра и атмосферни условия
Прогноза за следващите 7 дни – минимална и максимална температура, скорост и посока на вятъра, количество валежи и атмосферни условия за полетата в обхвата на метеостанцията (8 км)
Исторически данни за валежи по дни и сумарно за период за отделните полета на територията на цялата страна.
Исторически данни за акумулираните температури от датата на сеитба в зависимост от избраната култура
Висок, среден и нисък риск за пръскане по часове в следващите седем дни
Карта на полетата в цялата страна
При монтирана метеостанция в полето Ви - влажност за въздуха, атмосферно налягане и температура на почвата

В зависимост от избрания пакет можете да проверявате до 10 или до 25 полета на ден. Всеки ден броят на полетата за проверка се нулира.

Услугата се предлага с месечен абонамент при сключване на договор за 12 месеца или 24 месеца;
Можете да изберете между пакет с реална или такъв с виртуална метеорологична станция;
Условията за ползване на GeoSCAN Meteo