Хартии.online

Вие сте тук

Услугата Хартии.online предлага ефективен модел на работа с фактури и счетоводни документи, при който избягвате тяхното натрупване в края на месеца или евентуалното им загубване. Просто снимате или сканирате фактурата и я качвате в платформата. Документът веднага се появява в профила на счетоводителя, който може да го обработи в удобен за него момент. Информацията, която сте въвеждали ръчно от хартиени носители и изображения, сега може да качите директно в счетоводната система.

Решението Ви дава достъп до всички необходими фактури във всеки един момент. Съхранени на сигурно място, отпада нуждата да се събират, съхраняват и разменят хартиени копия на важните за Вас документи.

Платформата е съобразена и с Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), като предоставя сигурна и защитена среда на клиентите си. В улеснение на счетоводителите и с цел запазване на конфиденциална информация за всеки клиент, информацията се съхранява в отделни папки.

Всичките Ви фактури са автоматично класифицирани според часа и дата на изпращане и получаване, като по този начин имате ясна и бърза проследяемост.

Моментално получаване на фактурите
Копиране на важни данни
Търсене във всички фактури по ключова дума
Улеснена комуникация със счетоводителя
Спестява време и куриерски разходи
Отчетност
Архив


За повече информация относно цените и параметрите на услугата може да се свържете с Вашия търговски представител, да отправите запитване тук или в модул Бизнес приложения в Бизнес портала тук.

Услугата Ви позволява да спестите време и средства като получавате или изпращате фактури само с няколко клика. Освен това има ясна проследяемост и контрол на счетоводните документи, като по този начин отпада опасността важни данни да бъдат загубени. Друго предимство е виртуалният архив, в който можете да търсите по ключови думи, номер на документа, сума, Булстат или име на фирма.

За счетоводители

Да. Фактурите на всеки клиент ще получавате в различна папка. Всеки клиент е необходимо да има собствено потребителско име и парола за достъп до платформата.

На първо място, цялата информация е събрана в един интерфейс - не е нужно да ползвате различни потребителски имена и пароли за достъп до различни интерфейси в зависимост от конкретния клиент. Това улеснява управлението на счетоводните документи и ускорява процеса на обработка на фактурите и съответно – на комуникация с Вашите клиенти. В Хартии.online можете както да архивирате фактурите, така и да определяте техния статус и да търсите по ключови думи, които се съдържат в самия документ.

Счетоводителят получава електронна поща за всеки нов документ.

За бизнес организации

Само оторизираният от Вас счетоводител.

Не, счетоводителят получава електронна поща при всеки нов документ.

Фактурите се пазят за неограничен период от време.

Услугата се предлага с месечен абонамент при сключване на договор за 12 месеца или 24 месеца.
Услугата Хартии.online се предоставя в партньорство с трето лице и във връзка с това, „Теленор България“ ЕАД не носи отговорност за наличието на приложението и съхраняваната в него информация, за функциите или съдържанието на или в приложението.
Условия за ползване