Бизнес ПорталАдминистрирайте Вашия абонамент и услуги онлайн

С Бизнес портала на Теленор правите промени по услугите и абонамента на телефонните номера от Вашата фирма, контролирате ефикасно потреблението им и изпращате SMS кампании към клиенти, партньори и служители.


Към Бизнес портал

НОВО | Бизнес приложения

В новия модул достъпвате каталог с всички бизнес приложения на Теленор. Тук можете лесно и бързо да изпратите запитване за индивидуална оферта за тези приложения, които смятате, че ще са от най-голяма полза за бизнеса Ви. Наш колега ще се свърже с Вас, за да Ви разкаже повече.

Ваучери

Модул ваучери Ви дава свободата да предоставите не просто поредното служебно устройство на Вашите служители. С новата функционалност в Бизнес портала преобразувате фирмения си бюджет във ваучер за покупка на телефон! Вие определяте стойността, спестявате си време от поръчки, доставки и разпределение на устройства, а служителите Ви закупуват желания служебен телефон директно от магазин на Теленор.

Покупка на телефони онлайн

Модулът за поръчка на устройства Ви дава възможност да поръчвате онлайн телефони или таблети . Избраните устройства ще бъдат доставени на желан от Вас адрес. За всяка потвърдена поръчка ще получите известие по и-мейл. Също така може да проверявате статуса на Вашата заявка.

Управление на служителски данни

Използвайте модул Служители, за да асоциирате телефонните номера на фирмата Ви с хората, които ги използват. Към всеки телефонен номер можете да добавите име на служител, неговата позиция, локация и функция, която изпълнява във фирмата, разходен център, към който принадлежи и др. На базата на тези данни по-късно можете бързо и удобно да разпределяте фирмените разходи по създадени от Вас служителски групи.

Справки и Е-Фактура

Модул Справки предлага широки възможности за контрол и разпределение на разходите. Данните за текущото потребление и фактурите за последните шест месеца са организирани в удобни отчети с възможност за експорт и групиране по различни критерии - позиция, функция, локация, разходен център и други. Освен това, за всеки телефонен номер можете да зададете вътрешен лимит на потреблението, при достигането на който ще ви изпратим SMS/имейл известие.

От този модул можете да генерирате и изтеглите Е-Фактура Оригинал, която е пълноправна алтернатива на Вашата хартиена фактура.

Управление на услуги и абонаменти

В Бизнес портала променяте абонаментния план на телефонните си номера, активирате допълнителен пакет или услуга (Роуминг, CLIR, Подробна разпечатка и др.) за тях или заявявате подмяна на SIM карта – това са само част от възможностите в секция Управление на услуги и абонаменти.

SMS кампании

Услугата SMS кампании предоставя възможност да изпращате SMS-и към голям брой получатели от Вашата бизнес група или към номера от мрежата на Теленор. Имате възможност за изпращане на кампания с различен текст за всеки получател, както и информация за етапа на доставка на изпратените съобщения.

За да изпратите кампания e необходимо само да изберете и активирате онлайн пакет с необходимия брой SMS-и. Сумата от покупката на пакета ще се начисли в следващата Ви фактура.


Пакет Служители Telenor Пакет
Изпращате SMS-и към вашите служители Изпращате SMS-и към номера от мобилната мрежа на Теленор
BSMS CUG 500 BSMS CUG 1500 BSMS CUG 4500 BSMS CUG 10000 BSMS On-net 500 BSMS On-net 1500 BSMS On-net 4500 BSMS On-net 10000
SMS-си
в пакета
500 1500 4500 10 000 500 1500 4500 10 000
Валисност (месеци) 2 2 6 6 2 2 6 6
Цена без ДДС (лв.) 19,00 49,00 149,00 299,00 29,00 69,00 199,00 399,00
Пакет Служители
Изпращате SMS-и към вашите служители

BSMS CUG 500
SMS-си в пакета 500
Валисност (месеци)
2
Цена без ДДС (лв.) 19,00

BSMS CUG 1500
SMS-си в пакета 1500
Валисност (месеци)
2
Цена без ДДС (лв.) 49,00

BSMS CUG 4500
SMS-си в пакета 4500
Валисност (месеци)
6
Цена без ДДС (лв.) 149,00

BSMS CUG 10 000
SMS-си в пакета 10 000
Валисност (месеци)
6
Цена без ДДС (лв.) 299,00

Telenor Пакет
Изпращате SMS-и към номера от мобилната мрежа на Теленор

BSMS CUG 500
SMS-си в пакета 500
Валисност (месеци)
2
Цена без ДДС (лв.) 29,00

BSMS CUG 1500
SMS-си в пакета 1500
Валисност (месеци)
2
Цена без ДДС (лв.) 69,00

BSMS CUG 4500
SMS-си в пакета 4500
Валисност (месеци)
6
Цена без ДДС (лв.) 199,00

BSMS CUG 10 000
SMS-си в пакета 10 000
Валисност (месеци)
6
Цена без ДДС (лв.) 399,00

Как да се регистрирам в Бизнес портала?

Регистрацията в Бизнес портала се осъществява само с Вашия фирмен мобилен номер и избрана от Вас парола. За да получите достъп до функционалностите на Бизнес портала номерът, който въведете, трябва да бъде посочен като Основен номер или номер на Администратор в документ, подписан от Законния представител на Потребителя.

Можете да се свържете с Вашия търговски представител или да посетите магазин от търговската мрежа на Теленор, за да разберете дали номерът Ви отговаря на изискванията, необходими за достъп до Бизнес портала.

Ако сте частен клиент на или служител на фирма клиент на Теленор, можете да получите достъп до онлайн услугите на Теленор за своя номер като се регистрирате в мобилното приложение или уеб портала MyTelenor.

Условия при презареждане валидни преди 02.06.2021