Електронна винетка

Всички винетки за всички автомобили

Услуга, готова за ползване

Бързо и лесно - избираш и плащаш

Навсякъде, по всяко време

Електронна винетка може да се купи в магазин на Теленор или на сайта ни.

Купи винтетка онлайн

Покупката на електронна винетка става в 3 лесни стъпки:

Избери тип на превозното средство

Въведи данните на превозното средство

Плати с кредитна/дебитна карта

В магазин на Теленор

Необходимо е клиентът да предостави информация за:

Типа на превозното средство спрямо посочените категории
Регистрационен номер на автомобила (и емисионен клас за тежкотоварните автомобили)

Възможните начини за плащане са в брой, с дебитна или кредитна карта.

Допълнителна информация:

Покупката на електронна винетка е възможна до 30 дни преди активацията
При покупка на уикенд винетка, същата е валидна за един уикенд от избраната дата на валидност, като валидността ѝ започва от 12:00ч. в петък и изтича в 23:59ч. в неделя на същата седмица.
При покупка на седмична, месечна, тримесечна или годишна винетка, същата влиза в сила от 00:00 часа на съответната избрана дата, с изключение на електронните винетки, които са активирани в момента на покупката им.
При покупка на седмична винетка, същата влиза в сила от момента на получаване на потвърдителен SMS – разписка за успешна активация.
При грешно въведен регистрационен номер Теленор не носи отговорност и сумата не може да бъде възстановена.

Важно!

Електронната винетка се издава за дадено превозно средство и се заплаща след деклариране на регистрационния му номер.
Собственикът, ползвателят и/или третото лице – купувач носят отговорността при неправилно декларирани данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство, категорията му или периода на валидност на винетната такса. В този случай се счита, че за съответното пътно превозно средство не е заплатена дължимата винетна такса след като информацията вече е подадена с неправилно декларирани данни.
При неправилно въведени данни и активирана електронна винетка, заплатените суми не подлежат на възстановяване.
Началната дата от която започва да тече периодът на валидност на електронна винетка,не може да бъде по-късно от 30 дни, считано от датата на закупуването ѝ .
Автомобилите от Категория 1 и 2 - тежкотоварни автомобили, закупуват електронни винетки до въвеждането на системата за заплащане на такси за изминато разстояние - тол такси.
За превозни средства от Категория 1 и Категория 2 е необходимо да се посочи емисионен клас на превозното средство. Емисионният клас е европейски екологичен стандарт, указващ стойността на вредните емисии, произведени от всяко моторно превозно средство. Тежкотоварните автомобили от Категория 1 и Категория 2, които отговарят на екологичен стандарт „EURO III“, „EURO IV“, „EURO V“ или „EEV“, могат да се възползват от по-ниски тарифи на винетните такси, когато могат да докажат степента на екологичност със съответните документи. За повече информация вижте чл. 10а, ал. 7 от Закона за пътищата.

Теленор България е официален търговски представител на „Конкорд Смарт Инфраструктура“ АД (КСИ АД). КСИ АД e вписан в Регистъра на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние и сключен договор с Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Това е електронен документ (по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЕДЕУУ - Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги). Той удостоверява заплащането на винетна такса за ползване на платената пътна мрежа в Република България за определен период от време.

Теленор ти дава възможност да купиш електронна винетка лесно, бързо и сигурно – в магазин на Теленор или на сайта ни: https://vignette.telenor.bg/bg/your-vignette

Не, не може. Към момента не предлагаме вариант, чрез който заплащането за електронна винетка да бъде част от фактурата.

Ако въведеш грешно данните си и активираш електронна винетка, не може да възстановиш платената сума. Затова те съветваме да внимаваш, когато въвеждаш данните си.

Да, платежния документ е „Разписка за електронна винетка“ и ще ти бъде изпратена на посочения от теб e-mail. Тя съдържа въведените от теб данни - регистрационен номер на автомобила, срок на валидност, начална дата на валидност, ID номер на винетката, категория на автомобила и емисионен клас (само за тежкотоварни автомобили над 3.5т и автобуси).

Можеш да провериш срока на валидност на твоята електронна винетка тук: https://web.bgtoll.bg/TollProduct

Да. Винетката ти следва да бъде валидна от момента на заплащане и получаване на PDF разписка на посочения от теб e-mail адрес, като потвърждение за успешно извършена покупка.

Не, това е невъзможно. При извършване на плащането винетката се активира и след това не може да бъде отказана/деактивирана.

Не. Контролът за наличие на валидна винетка се извършва със стационарни и мобилни камери, които засичат регистрационните номера.

Електронна винетка трябва на категории пътни превозни средства (ППС), използващи платената пътна мрежа.

ППС Кат. 1 тежкотоварни автомобили с 2 и повече оси и с технически допустима максимална маса 12 и повече тона
ППС Кат. 2 тежкотоварни автомобили с 2 оси и с технически допустима максимална маса над 3.5 и до 12 тона, както и автобуси с над 8 места за сядане без това за водача

Тежкотоварните автомобили между > 3,5 тона и < 12 тона са задължени да закупят допълнителна електронна винетка от същата категория за прикаченото ремарке. Автобусите (с повече от 9 места, включително мястото на водача), са освободени от заплащане на допълнителна електронна винетка за ремарке.

ППС Кат. 3 леки, лекотоварни автомобили с технически допустима максимална маса до 3.5 тона
ППС Кат. 3 ремаркета и каравани, предназначени за теглене

*Мотоциклетите, мотоциклетите с кош, триколките и ATV не заплащат винетни такси.

При покупка на винетка можете да изберете датата, на която тази винетка да влезе в сила, като тази дата може да е в рамките на следващите 30 дни.

Не, не може, тъй като винетната такса е държавна такса и върху заплатените суми не се начислява ДДС.