Fixed plans

You are here

11,99 BGN

Неограничени минути към фиксирани номера от всички национални мрежи

300 минути към национални мобилни мрежи и за международни разговори в Зона 1

30 минути за международни разговори в Зона 5

Select
5,99 BGN
200 national minutes

0.00 BGN/min. for calls in Closed User Group

Select
9,99 BGN
500 national minutes

0.00 BGN/min. for calls in Closed User Group

Select
15,99 BGN
1000 national minutes

0.00 BGN/min. for calls in Closed User Group

Select