Допълнителни пакети с SMS за периода 28 ноември 2016 до 15 юни 2017