Допълнителни пакети Telenor SMS Deal за периода 13.10.2010 г. до 21.08.2017г.