Coverage map

 

Степени на покритие 2G мрежа (GSM) 3G мрежа (UMTS) 4G мрежа (LTE) Цветови код
X-ниво на сигнала
(RxLev)
X-ниво на сигнала
(CPICH RSCP)
X-ниво на сигнала
(RSRP)
1 Липса на покритие X ≤- 100 dBm X ≤ - 105 dBm X ≤ - 110 dBm Бял
2 Задоволително - 100 dBm < X < - 85 - 105 dBm < X < - 85dBm - 110 dBm < X < - 100 dBm Зелен
3 Добро - 85 dBm ≤ X < - 65 dBm - 85 dBm ≤ X < - 65 dBm - 100 dBm ≤ X < - 80 dBm Жълт
4 Много добро X ≥- 65 dBm X ≥- 65 dBm X ≥- 80 dBm Червен

Картата показва покритието на 2G, 3G и 4G мрежата на Теленор. Показаното покритие по технологии е компютърна симулация на разпространението на радиовълните. Навсякъде, където имате покритие на Теленор, можете да провеждате входящи и изходящи разговори в страната и чужбина.

Качеството на сигнала зависи от типа местност, разположението и гъстотата на сградите, от вашето място в сградата (например подземни помещения), от модела на мобилния ви телефон. Тези фактори, както и някои допълнителни, оказват влияние върху качеството на връзката. Картата е създадена чрез изчисления със софтуерна симулация на базата на математически модел на разпространението на радиовълните и не предоставя информация за покритието с абсолютна точност

Теленор си запазва правото на промени при изпълнението на планираното покритие. Последната актуализация към 31.12.2018 г.