General questions

You are here

Get the Help You Need

For the city of Sofia, the price of the service "parking via SMS" with VAT for 1 hour parking is determined by the Sofia Municipal Council and is equal to the price for parking with a coupon (with VAT). The value of the SMS is determined separately - according to your tariff plan. If you have add on with SMS, then the charging will be deducted from it, or else - the SMS will be charged according to The Current Telenor price list ( Current pricelist for Postpaid plans, Current pricelist for Prepaid plans).

Was this helpful?

National minutes are dedicated for calls to mobile and fixed networks in Bulgaria. The national minutes do not include outgoing calls to short numbers (including Telenor Customer Service, numbers from * type), calls to valid added numbers and/ or services, calls to numbers of 0700 range, calls to data numbers or fax, as well as WAP calls.

For more information, please view Prices and formats of value-added services
Was this helpful?

В случай че искате да прекратите вашия договор, е необходимо да изявите желанието за това писмено като за ваше удобство можете да попълните Заявление за отказ от мобилни/фиксирани услуги в магазин от търговската мрежа на Теленор. В случай, че желаете да прекратите срочен договор за мобилни/фиксирани услуги преди изтичането на посочения в него срок (12 или 24 месеца) ще дължите и съответните предвидени неустойки.
В магазините на Теленор може да заплатите всички дължими суми (фактури, текущи разговори, неустойки по договор и лизингови вноски), ако към момента на прекратяване на договора има такива.

Was this helpful?

В сила от 12.01.2018г.:
В случай, че желаете да прекратите договора си преди изтичането на предвидения в него срок (12 или 24 месеца), ще дължите неустойка в размер на оставащите месечни абонаменти до края на срока на договора, но не повече от три стандартни месечни абонамента. Изключение са плановете Джуниър и Любимец, в случаите, в които съгласно договора са предвидени фиксирани суми като неустойки за предсрочното му прекратяване.
Ако сте ползвали отстъпка от месечния абонамент(промоционален месечен абонамент), то ще дължите и възстановяване на такава част от нея, която съответства на оставащия срок на договора.
Ако сте се възползвали от покупка на устройство на преференциална цена, ще дължите и част от отстъпката, която сте получили, съответстваща на оставащия срок на договора. Отстъпката се равнява на разликата между стандартната цена на устройството в брой, без абонамент към датата на покупката и цената (в брой или общата лизингова цена), която сте заплатили при сключването на договора
Подробна информация и точния размер на дължимите неустойки при предсрочно прекратяване на договор за мобилни/фиксирани услуги с Теленор можете да получите в магазин от търговската мрежа на Теленор.

Was this helpful?

Срокът и датата на изтичането му са посочени в договора ви за мобилни/фиксирани услуги с Теленор. Датата на изтичане да проверите и в личния си профил в мобилното приложение MyTelenor.

Was this helpful?

: If you are a customer using postpaid plan of Telenor, you can check the PUK code of your telephone number:

online through My Telenor portal
with a call to the Customer Service Center on 123 (according to the current price list of Telenor)

If you are a prepaid customer, you can get your PUK code by calling the 123 (according to the current price list of Telenor).

Was this helpful?

A client number is the number, under which there are one or more SIM cards/lines activated, for which a single invoice is issued. The client number is unique for every subscriber and may be used for payment of due in amounts. You may obtain your client number by dialing *123*6#.

 

Was this helpful?

When you activate forwarding from one number to another number or Voice mailbox, the caller reach the the number to which incoming calls are redirected, respectively Voice mailbox. These calls are charged as outgoing calls from the first number to the number to which calls are redirected, respectively Voice mail.

Was this helpful?

Your SIM card should be activated within 48 hours since date of contract signing, but usually activation takes less time.

Was this helpful?

Each postpaid Telenor user has the opportunity to conduct two or more calls almost at the same time by using the call hold regime, as well as simultaneously by using the conference call option.

Was this helpful?

In order to change the mailing address for your bill, you have to visit one of Telenor shops, to declare the change with signed of Request of change of address and to present your personal ID for identification to a shop assistant.

You can also update your billing address and review your last few invoice online after registration in MyTelenor Internet portal.

Was this helpful?

If a subscriber wants to terminate the contract he/she is required to pay all amounts due, incl. penalties payable if the contract is terminated before contract’s expiration. Then the contract holder should apply an Application for waiver of mobile services in shop of Telenor’s sales network.

Was this helpful?

SIM card (Subscriber Identity Module) is a chip card, which is put in mobile phone and it is used for identification of customer in GSM or UMTS network. The cards contain a little processor and memory.

Was this helpful?
Was this helpful?

Call me back

Обадете ми се!
Можем да ти бъдем полезни с предложение, което да те удовлетворява! Ако оставиш контактите си тук, ще ти се обадим въз основа на проявения интерес към отправяне на предложение, включително ако си отказал да получаваш маркетингови обаждания.
Въведи свой номер, който ползваш към Теленор. Телефонният номер и името ти трябва да съвпадат в нашите системи. Теленор си запазва правото да не се свърже с теб при сгрешен номер или такъв, който не е от мрежата на Теленор.
359
Моля имай предвид, че е възможно забавяне поради натовареност на екипа за обслужване на клиенти.