multiSIM

You are here

Един номер, един тарифен план - две устройства!

Спортувай с любимата си музика през интернет, директно от смартчасовника си!

Остави смартфона вкъщи, говори от смартчасовника си в планината или на плажа!

Не губи връзка, движи се свободно без смартфона си!

multiSIM е услуга, с която можеш да използваш един номер едновременно на твоя смартфон и смарт часовник. Това ти дава свобода да водиш важните за теб разговори по всяко време и навсякъде, без необходимост да носиш телефона със себе си.

Можеш да свържеш смартфона с часовника си и да останеш във връзка с важните за теб хора, дори докато спортуваш в парка или си почиваш на плажа и в планината. Активацията на услугата става бързо и лесно през приложението MyTelenor, за може да се насладиш на комуникация без ограничения.

Преди да активираш multiSIM, ще ти зададем няколко въпроса, за да преценим дали услугата е подходяща за теб. Имай предвид, че въпросите са общи, затова използвай препоръката дали услугата е подходяща за теб само за сведение.

Услугата може да активираш на смарт часовници, които поддържат eSIM функционалност и с операционна система Android или Harmony. Това означава, че на този етап не поддържаме свързаността на часовници като Apple Watch, например.

Месечна такса 4.99 лв.
Промо: Еднократна активационна такса при първа активация 0.00 лв.
Еднократна активационна такса при повторна активация 4.99 лв.

*Промоционалните условия за еднократна активационна такса при първа активация на multiSIM важат от 30.08.2021 до 30.09.2021.

Активацията на Multi SIM преминава в две основни фази – активация през MyTelenor и сдвояване на смартфона със смарт часовника.

За сдвояване между смартфона и смарт часовника е необходимо да инсталираш още приложението на съответния производител на смарт часовника и да следваш инструкциите. Имай предвид, че сдвояването е процес, който може да отнеме известно време.

Услугата може да се активира на едно (1) допълнително устройство.

Не, устройствата се свързват към мобилната мрежа самостоятелно и работят в режим на синхронизирано получаване на обаждания или данни. Технологията замества свързването с Bluetooth, при което е необходимо двете устройства да бъдат във физическа близост.

Смарт часовникът трябва да поддържа операционна система Android или Harmony, както и функционалността eSIM.

Не, само смарт часовникът няма да работи в роуминг. Смартфонът може да се използва в роуминг нормално.

Не, multiSIM продължава да бъде активна и в роуминг, което означава, че независимо, че клиентът не може да я използва, ще се начисли месечна такса.

В този случай и самата multiSIM услуга ще бъде спряна и клиентът няма да може да извършва обаждания от смарт часовника си. Когато основната карта се активира отново, тогава multiSIM услугата ще бъде отново автоматично достъпна.

В този случай и самата multiSIM услуга ще бъде спряна и клиентът няма да може да извършва обаждания от смарт часовника си. Докато основната карта е в статус „ограничен“, не се начислява такса за multiSIM услугата.

multiSIM ще остане активна и смарт часовникът ще се свърже с новия номер на клиента.

Не. Дори, след като клиентът направи преподписване на договора си, то услугата остава активна докато не бъде изрично деактивирана през приложението MyTelenor.

Услугата ще се деактивира автоматично и след приключване на смяната на собственост. Клиентът ще трябва изрично да я активира наново и да заплати активационна такса, тъй като това няма да бъде първият път, в който активира услугата.

multiSIM ще бъде автоматично деактивирана, а клиентът няма да може да пренесе услугата при новия оператор.

Не. В този случай multiSIM ще бъде деактивирана и ще трябва да я активираш наново след смяната на SIM-a на смартфона си.

Смяна на SIM не е възможна и не трябва да се прави за картата на смарт часовника през физически магазин на Теленор. Клиентът сам трябва да активира и деактивира услугата. В противен случай мобилните услуги за смартфона и смарт часовника могат да спрат да функционират коректно.

Смарт часовникът се свързва към основния номер и черпи от параметрите на неговия абонаментен план. Ето защо всякакво потребление, което е извършено от него ще излезе във фактурата като потребление, извършено от основния такъв. Единствено месечната такса за услугата ще излезе на допълнителен ред във фактурата.

Не. Клиентът получава информация за потреблението и наличните параметри само на основния си договор с оператора.

Да, устройствата звънят едновременно. Клиентът решава от кое устройство да приеме обаждането. Съобщения (SMS) се получават само от смартфона.

При първоначално активиране на услугата активационна такса не се начислява. Такава е приложима само при последващи деактивирания и активирания на услугата.

HUAWEI WATCH 3 LTE 46mm
HUAWEI WATCH 3 Pro LTE 48mm
SAMSUNG Galaxy Watch 3 LTE 41mm
SAMSUNG Galaxy Watch 3 LTE 45mm
SAMSUNG Galaxy Watch4 40mm LTE
SAMSUNG Galaxy Watch4 44mm LTE
SAMSUNG Watch4 Classic 42mm LTE
SAMSUNG Watch4 Classic 46mm LTE

Същност на услугата

Услугата представлява възможност за свързване на две устройства, които се определят като основно устройство от една страна и допълнително устройство, което се свързва към първото. Основното устройство е носител на физическа или eSIM карта получена от клиента на база на сключен договор за мобилни услуги, чрез която се осъществява достъпа на потребителя до мрежата на Оператора и до услугите включени в избрания тарифен план съгласно договора - използване на минути, мегабайти и други. При използване на мрежата на Оператора чрез допълнителните устройства, те черпят от минутите и мегабайтите на висока скорост включени в абонаментния план за SIM картата, поставена в основното устройство, към която са свързани.

Активация и деактивация на услугата

Услугата се активира дигитално чрез приложението MyTelenor Bulgaria, достъпно за сваляне през Google Play Store, Apple App Store и AppGallery. Активацията протича в два основни етапа – активация на услугата и сдвояване на устройствата, Преди активацията на услугата на клиентите се предоставя анкета, която да определи съвместимостта на услугата. Анкетата обхваща най-общите ситуации и технически ограничения, които клиентите могат да срещнат. Възможни са специфични ситуации и технически конфигуирации, които не са обхванати подробно, като определен модел устройство, версия на ОС и други фактори, които биха могли да променят препоръката за използване на услугата. Резултатите от анкетата следва да се използват за сведение и приблизителен ориентир. Те не представляват крайна препоръка за активация на услугата.
След успешна активация в приложението MyTelenor App, клиентът следва да направи връзка между основното устройство и допълнителното такова. Активацията на multiSIM в приложението MyTelenor Bulgaria завършва с генерирането на QR код. Сдвояването на основното и допълнително устройство се извършва чрез потребителското приложение на съответното допълнително устройство, като в същото се сканира вече генерирания в MyTelenor QR код. Сдвояването между основното и допълнителното устройство е възможно да отнеме известно технологично време.
Деактивацията на услугата се извършва през приложението MyTelenor Bulgaria, като повторна активация е възможна в срок до 24 часа след последната деактивация.
Активацията и деактивацията на услугата са възможни само само от потребители с ниво на оторизация „основен номер“, „номер на администратор“ и „оторизиран номер“ . Повече за нивата на оторизация можете да намерите тук .

Условия

За използване на multiSIM се начислява месечна такса според ценовата листа на оператора. Всяко допълнително активиране на услугата се таксува еднкократно. Активацията на услугата не предполага встъпването в срочни договорни отношения между клиента и Оператора и същата може да бъде деактивирана от клиента по всяко време без начисляването на неустойки.
Използването на функционалността multiSIM е възможно само в мрежата на Теленор България.  Мегабайтите, които се черпят от допълнителното устройство, са от абонаментния план използван от SIM картата на основното устройство, като са приложими условията на съответния договор за мобилни услуги сключен за нея.

Технически параметри и ограничения

Използването на услугата предполага сдвояването на съвместими устройства. Основното устройство може да поддържа физическа SIM карта или eSIM, а допълнителното задължително следва да поддържа функционалността „eSIM“ съгласно посочените характеристики на производителя. Допълнителното устройство следва да е било сертифицирано за работа в мрежата на оператора. Активацията на услугата е възможна през MyTelenor Bulgaria, доколко приложението е инсталирано и/или обновено с последната си налична версия.

При входящо повикване, същото може да се приеме от основното или допълнително устройство, като се появява едновременно и на двете сдвоени устройства.

Услугата не е съвместима с mVPN.

Други

Освен условията на услугата, приложими са още условията на абонаментния план, определени от Договора за мобилни услуги, сключен за SIM картата на основното устройство.