Prepaid plans

You are here


Prepaid starter packs

Prepaid starter pack Telenor

Upon activation:  

3 + 3 BGN credit

50 minutes to all national networks

100 minutes in Telenor mobile network

1000 + 1000 MB mobile internet

10 GB storage for

Upon top up:  


Up to 300 minutes in Telenor mobile network

Up to 200 minutes to all national networks

Up to 4000 MB mobile internet

6,00 BGN
Prepaid starter pack Telenor 8 BGN

Upon activation:  

3 + 3 BGN credit

100 minutes to all national networks

100 minutes in Telenor mobile network

100 SMS in Telenor mobile network

2000 + 2000 MB mobile internet

10 GB storage for

Upon top up:  


Up to 300 minutes in Telenor mobile network

Up to 200 minutes to all national networks

Up to 4000 MB mobile internet

8,00 BGN
Prepaid starter pack Telenor Tourist

Upon activation:  

30 minutes for national and international calls
to certain* countries

1500 MB mobile internet in Bulgaria

Special prices:  

0,19 BGN/ min. for international calls to countries in Group 1

0,39 BGN/ min. for international calls to countries in Group 2

0,19 BGN/ MB mobile internet in Bulgaria

6,00 BGN

*Austria, Belgium, Belarus, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Great Britain, Germany, Georgia, Greece, Denmark, Estonia, Ireland, Israel, Italy, Iceland, Spain, Kazakhstan, Cyprus, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldova, Norway, Poland , Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Serbia, Hungary, Finland, France, Netherlands, Croatia, Montenegro, Czech Republic, Sweden, Turkey, Russia, Ukraine.

Telenor reserves the right to make changes in the included operators for each of the specified above countries.

Winter prepaid starter packs

Winter starter pack Telenor 6 BGN

Предплатеният Зимен стартов пакет Теленор 6 лева е валиден до изчерпване на наличностите от пакета в търговските обекти от дистрибуторската мрежа, но не по-късно от 15.10.2018г.

View more

Winter starter pack Telenor 8 BGN

Предплатеният Зимен стартов пакет Теленор 8 лева е валиден до изчерпване на наличностите от пакета в търговските обекти от дистрибуторската мрежа, но не по-късно от 15.10.2018г.

View more

View the prepaid plans with mobile internet

Prices are VAT inclusive. The indicated prices of the starter packs are recommended.

С влизане в сила на Закона за противодействие на тероризма, мобилните оператори нямат право да регистрират и/или да активират на името на един потребител повече от 10 номера на предплатени планове.

Потребителите, физически или юридически лица, на чието име са регистрирани и/или активирани повече от 10 номера на предплатени планове, могат до 30 юни 2017г. да заявят в магазин на Теленор до 10 номера, които ще продължат да ползват. Останалите номера, регистрирани и/или активирани на името на този потребител, ще бъдат деактивирани. В случай че потребителите с повече от 10 номера на предплатени планове не заявят кои номера ще продължат да ползват, всички регистрирани и/или активирани на тяхно име номера на предплатени планове ще бъдат деактивирани след 30 юни 2017г.