План за хора със слухови увреждания

You are here

11,99 BGN/month
Contract: 
12/24 months

150 национални минути и роуминг в зона ЕС

5000 MB национални

2200 MB роуминг в зона ЕС

500 SMS национални

25 GB storage for

Основни предимства

Всеки месец ползваш:

Минути към всички национални мобилни и фиксирани мрежи в България, които важат и за изходящи обаждания от роуминг зона Европейски Съюз (зона ЕС) към страни от същата зона, включително България;
Национален мобилен интернет на максимално достижима скорост;
Мобилен интернет за роуминг в зона ЕС, изчислен в съответствие с политиката за справедливо ползване, предвидена в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286.

Допълнителни включени услуги:

Достъп до 4G мрежата на Теленор за ползване на мобилен интернет според 4G/LTE стандарта на мрежата в България;
Пространство за съхранение на снимки и видео в Capture.
Безплатно издаване на хартиена фактура за всеки отчетен период

Ако си нов или настоящ клиент на Теленор, физическо лице със слухови увреждания и трайно намалена работоспособност в размер на  50% или над 50% и на основание Експертно решение, издадено от Териториална Експертна Лекарска Комисия (ТЕЛК) или Национална Експертна Лекарска Комисия, можеш да се възползваш от атрактивното ни предложение по този абонаментен план, като сключиш нов договор за срок от една или две години съобразно приложимите условия.

Добре е да знаеш:

След като изчерпиш включените на месец в плана национални МВ, скоростта на интернет връзката за целия национален интернет трафик пада до 64 Kbps. 
След изчерпване на включените на месец в плана МВ за роуминг в зона ЕС, таксуването в роуминг се осъществява на мегабайт съгласно актуалната ценова листа на Теленор.
Пространството за съхранение в Capture важи за частни клиенти. За да го ползваш, е необходимо да активираш приложението Capture и да се регистрираш в него с телефонния си номер, който ползва абонаментен план с включено пространство в Capture и имейл. Пълна информация за услугата Capture е налична в раздел Capture.
Първоначално определеният кредитен лимит за този абонаментен план е 70 лв;

With this postpaid plan you receive storage for photos and videos in Capture.

Capture is the newest digital service available in Telenor portfolio and it helps you to easily save and share your photos and videos and also to free up space on your smartphone or tablet.

Learn more about the service.

To use the storage on Capture you have to:

download Capture from Google Play Store or App store and install it on your smartphone or tablet
register in the app or use the storage on the website www.capture-app.com/bg. In order to use the web version of Capture through www.capture-app.com/bg , you will have to register there or use your account, if you already have registered in the app.

What is Capture?

Easily and safely save and share your photos and videos.

Learn more about the service

In order to use Capture’s storage included in your postpaid plan, you should:

1.Download and install the Capture app on your smartphone or tablet.
2.Register on the app or through the web page www.capture-app.com/bg with the phone number connected to the postpaid plan that includes Capture’s storage, and then enter your email address.
3.If you already have a registration in Capture with the phone number connected to a postpaid plan including storage in Capture, you get you storage automatically as of the day when the postpaid plan starts to be active (so you don’t need to register again). You can see the current available storage in Capture in your Capture’s profile.

The complete information for the registration in Capture and terms of use of Capture app you can find here.

Download the app:

Capture is provided by a third party– Telenor Capture AS not by Telenor.
And based on that Telenor is not responsible for the availability of the app and the information stored in it, and also for the functionalities or content of or in the app.
Capture service gives space for storing of photos and videos.
Capture’s storage is for private customers only
Capture service is available only when connected to Internet.
Capture service is for private use only. Commercial or public use of Capture is absolutely prohibited.
Access to Capture’s storage is subject of registration in Capture app or in www.capture-app.com/bg
Every registered Capture user gets 2 GB free storage in the app, determined by the service provider.  The storage included in the postpaid plan is being added to the initial 2 GB storage.
The user must accept the terms of use of the service provider when signs up in Capture.
In order the service to be used, there should be a device connected to the Internet.
Up to 30 days after terminating the contract which includes Capture’s storage or subscribing to a postpaid plan without Capture’s storage, the user must download the content uploaded in Capture otherwise it can be lost. In this period of time the user can see, download or delete the content uploaded in the additional storage received with the postpaid plan but cannot upload new content.
When subscribing to a postpaid plan with a different storage space in Capture, the available storage space that user has is the one included in his current postpaid plan. If the new postpaid plan includes less storage space, the user should remove the content that exceeds the current available storage. This should be done up to 30 days as of the active date of the current postpaid plan. Otherwise this content can be lost.
When the outgoing and incoming calls of the user are stopped, he can see, download and delete content uploaded to the additional storage included in his postpaid plan but cannot upload new content.
Telenor Bulgaria is not responsible and cannot control the changes in the app, which secures the use of the Capture service and cannot control the adding of new functionalities, etc.

Capture traffic is deducted from the maximum speed MBs included in the postpaid plan.

Capture traffic is deducted from the maximum speed MBs included in the postpaid plan.

Посочените условия важат за нови и настоящи клиенти със слухови увреждания в размер на 50% или над 50% трайно намалена работоспособност, при сключване на нов договор за мобилни услуги посочения план за срок от една или две години. Задължително условие, за да можеш да се възползваш от план, предназначен за хора със слухови увреждания, е да представиш на продавач-консултанта в магазина Експертно решение, издадено от Териториална Експертна Лекарска Комисия (ТЕЛК) или Национална Експертна Лекарска Комисия за установена степен на слухово увреждане/ степен на трайно намалена работоспособност в размер на 50% или над 50%. Ако отговаряш на условията, можеш да се абонираш за план за хора със слухови увреждания само за един номер или пък да избереш за номера си 20% отстъпка от месечен абонамент за план за мобилни услуги със стандартни условия.

Tарифиране и отчитане на минути

Включените минути на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получиш пропорционален брой от включените на месец минути, за пропорционална част от месечния абонамент.
При пренасочване на обажданията, разговорът се таксува като стандартен разговор към номер от мрежата на съответния оператор.
Изходящи национални разговори и разговори в роуминг от зона ЕС към страни от същата зона, включително България, се таксуват на минута с минимално първоначално време за таксуване от 60 сек.

Тарифиране и отчитане на MB

Включените национални MB на максимално достижима скорост, както и тези за роуминг в зона ЕС, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
Включените МВ в роуминг за зона ЕС са изчислени в съответствие с политиката за справедливо ползване, предвидена в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286
След като изчерпаш включените в плана на месец национални МВ, скоростта на интернет връзката пада до 64 Kbps за целия национален интернет трафик. След изчерпване на включените в плана на месец МВ за роуминг в зона ЕС, таксуването в роуминг се осъществява по цена на мегабайт съгласно актуалната ценова листа на Теленор.
За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получиш пълен брой от включените на месец национални MB и МВ за роуминг в зона ЕС на за пропорционална част от месечния абонамент.
Интернет трафикът се реализира само през точка за достъп (Access Point Name, APN) - telenorbg.
Минималното първоначално/ последващо тарифиране на данни в България е 5/1 КВ (килобайт); 
Минималното първоначално и последващото тарифиране на данни в роуминг в зона ЕС е 1KВ.

Тарифиране и отчитане на SMS

В зависимост от използваната азбука, дължината на един SMS (включително препинателни знаци и интервали) варира между 160 символа само на латиница или до 70 символа на друга азбука, в това число кирилица. За повече информация, прочети тук.

Ползване на мобилен интернет в мрежата на Теленор

4G в България

Клиентите на абонаментни планове с включен достъп до 4G мрежата на Теленор в България, ползващи съвместими SIM карта и телефон, и намиращи се в зона на покритие на 4G/LTE мрежата, могат да използват, за срока на договора си, мобилен интернет чрез 4G/LTE мрежата на Теленор в България
Във всички останали случаи ползването на мобилен интернет става чрез 2G/ 3G мрежата.

4G в зона Европейски съюз

Списък на оператори, в които може да се ползва 4G мобилен интернет в роуминг се съдържа тук. За използване на 4G мобилен интернет в роуминг в зона Европейски съюз, е нужно клиентът да бъде в зоната на 4G покритие на съответния оператор от посочения списък, в зона ЕС, да ползва 4G съвместимо устройство, 4G съвместима SIM карта, и да отговаря на условията за ползване на 4G/LTE от Теленор и в България.

Във всички останали случаи ползването на мобилен интернет става чрез 2G/ 3G мрежата на съответния оператор.

Използване на минути роуминг в Европейски съюз

Можеш да използваш посочения брой минути на месец от съответните абонаментни планове за изходящи разговори в роуминг от зона ЕС към мобилни и фиксирани номера от мрежи на оператори в същата зона ЕС.
Входящите обаждания в роуминг в зона ЕС  не се таксуват.
Не е необходимо да активираш допълнително услугата роуминг, за да ползваш минутите и МВ в роуминг в зона ЕС. В случай, че си деактивирал услугата роуминг по собствено желание, би могъл да я активираш отново. Виж как да управляваш услугата роуминг тук.

Промени в договора или абонаментния план

Можеш да промениш абонаментен план след изтичане на първия месец от първоначалния срок на ползване на услугите с този план. Не се прилага ограничение в броя на промените в рамките на срока на договора, при условие, че се извършват само веднъж на отчетен период.
Можеш да промениш абонаментен план само към такъв със същия или по-висок месечен абонамент и срещу заплащане на еднократна такса за смяна на абонаментен план по време на срока на договор.

При промяна на абонаментен план неизразходваните минути/MB, както и промоционални условия, в случай че такива са предвидени по предходно ползвания абонаментен план, се губят и се предоставят нови, ако новият абонаментен план включва такива.
Посочените цени и условия за предаване на данни и пренос на глас се отнасят за територията на Република България, освен ако изрично не е посочено друго.

Зона Европейски Съюз (зона ЕС) включва: Австрия, Белгия, Великобритания, Гваделупа, Германия, Гибралтар, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Мартиника, Норвегия, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, о-в Сен Мартен, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Холандия, Хърватия, Чешка Република, Швеция.