Home 11,99

You are here

Choose activation type:
Select Activation type

Неограничени минути към фиксирани номера от всички национални мрежи

300 минути към национални мобилни мрежи и за международни разговори в Зона 1

11,99BGN

Активиране на услугата още в магазина - без такса за инсталиране, без излишни кабели
План, включващ:

-неограничени минути към фиксирани номера от всички национални мрежи
-минути към всички национални мрежи и номера от Зона 1 за международни разговори за домашен телефон
-минути към фиксирани и мобилни мрежи от Зона 5 за международни разговори за домашен телефон

Посочените условия и цени са валидни за частни клиенти при сключване на нов 1-годишен или 2-годишен договор за нов фиксиран номер за абонаментен план Home 11,99 или продължаване на съществуващ договор за фиксирани услуги с подписване на допълнително споразумение,
Посоченото потребление е за отчетен период.

Тарифиране и отчитане на минутите

Минималното първоначално време за таксуване на национални и международни разговори е 60 секунди, след което отчитането става на минута.
Таксата за първоначално свързване е 0 лв.
Цената на минута към мобилни номера от национални мрежи след изчерпване на включените минути е 0,32 лв.
След изразходване на включените минути за международни разговори за домашни телефони за Зона 1 и Зона 5 таксуването е по действащата ценова листа на Теленор за съответните услуги.
Първоначалният кредитен лимит е 50 лв.

За всички непосочени цени се прилага действащият ценоразпис на Теленор.

Минималното първоначално време за таксуване на национални и международни разговори е 60 секунди, след което отчитането става на минута.

Неизразходваните включени минути от текущ отчетен период не се прехвърлят за ползване в следващ.

За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получиш пропорционален брой от включените на месец минути за пропорционална част от месечния абонамент.

Повече информация относно разпределението на държавите и мрежите от международни Зона 1 и Зона 5 можеш да разгледаш в раздела международни разговори за домашни телефони.

За да се възползвашот предимствата на абонаментен план Home 11.99, е необходимо да имаш подходящ телефонен апарат. Може да избереш от нашите предложения за фиксираните телефонни апарати подходящия за теб, според твоите нужди и предпочитания.

Осъществяване на обаждане

За да се обадиш на фиксиран номер в България, e необходимо винаги да избираш кода на населеното място и номера. Това важи и при избиране на селищни номера.

Например:

Ако си в София и желаеш да се обадиш на фиксиран телефон 123 45 67 в същия град, набери: 02 123 45 67. За да се обадиш на същия телефон във Варна, набери 052 123 45 67.

Избирането на мобилен или международен номер е стандартно.

Кратки номера не са достъпни от фиксирания номер за всички планове за домашен телефон.

Максималният брой фиксирани номера, предоставени от Теленор, които един потребител може да притежава, са 2.

Обаждания от фиксирания номер към други национални фиксирани номера могат да бъдат осъществявани към клиенти на фиксирана телефония на оператори, с които Теленор има договори за взаимно свързване.

Пренасочване на повикване

Пренасочване на повикване (Call Forward) ти позволява да прехвърляш (пренасочваш) повикване от фиксирания си номер към друг национален фиксиран или мобилен номер. Разговорът към номера, към който е направено пренасочването, се тарифира според условията на абонаментния план, използван от теб като стандартен изходящ разговор от фиксираната мрежа на Теленор към номер от мрежата на съответния оператор, към който е пренасочено повикването.

За да използваш услугата, трябва да въведеш от клавиатурата на своя телефон *123# и да натиснеш бутона за набиране, след което избереш опция 6 от менюто.

При пренасочване на обажданията, разговорът се таксува като стандартен разговор към номер от мрежата на съответния оператор.

Проверка на текуща сметка и включени минути за домашен телефон

Можеш да провериш текущата си сметка и използвани минути, като :

се обадиш на номер *123 от фиксиран номер
се обадиш на номер 123 от мобилен номер
се обадиш на номер 089 123 от номер на друг оператор (тарифирането се определя от използвания оператор)
въведеш от клавиатурата на своя телефон *123# и натиснеш бутона за набиране, след което избереш опция 1 за Проверка на сметка или опция 2 за Проверка на използвани минути от менюто
се регистрираш на уеб портала MyTelenor

Обажданията към *123 и 123 се таксуват по 0,024 лв. с ДДС на обаждане.

Как да получа услугата?

За повече информация и абонаментни планове Home, посети най-удобния за теб магазин от търговската мрежа на Теленор.