Джуниър

You are here

7,99 BGN/month

С абонаментен план Джуниър детето ти може да общува свободно с теб и твоето семейство, а с детския часовник MyKi и мобилното приложение MyKi Watch ти ще получаваш актуализирана информация за местонахождението му.

Срок на договора
Contract: 
12 months

Неограничени минути в мобилната мрежа на Теленор

50 минути за България и роуминг в ЕС

Мобилен интернет в България и роуминг в зона ЕС
Посочените условия важат за нови или настоящи клиенти, при сключване на нов договор за мобилни услуги за нова SIM карта за срок от 12 или 24 месеца. Абонаментен план Джуниър се предлага само при закупуване на цена в брой или получаване при условията на лизинг на детски часовник Myki.

Изразходване и валидност, тарифиране и отчитане на минутите

Включените минути на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получиш пропорционален брой от включените на месец минути за пропорционална част от месечния абонамент. Минималното първоначално време за таксуване на национални разговори е 60 секунди, след което отчитането става на минута.
Цена на таксуване на минута за национални разговори след изчерпване на включените в пакета минути е 0,32 лв. на минута.
Kогато SIM картата се ползва с часовника, самият часовник има техническо ограничение за възможност за записване в указателя на часовника само до 5 номера и възможност за набиране само на номера, записани в указателя. Като тези 5 номера могат да бъдат променяни по всяко време през приложението MyKi Watch.

Вижте всички останали цени на услуги.

Тарифиране и отчитане на MB

Включените MB на максимална скорост на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ. Минималното първоначално/ последващо тарифиране на данни е 5/1 КВ (килобайт). Интернет трафикът се реализира само през точка за достъп (Access Point Name, APN) - telenorbg. За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получиш пълен брой от включените на месец MB на максимална скорост за пропорционална част от месечния абонамент. След изчерпване на включените национални MB на максимална скорост скоростта на връзката пада до 64kbps. Достъпът до мобилен интернет се осъществява само чрез 2G мрежата на Теленор

Промени в договора

Не можеш да променяш абонаментния план Джуниър по време на срока му – той е създаден специално за ползване с детския часовник MyKi, така че да използваш без проблем всички негови функции.

Пакетни услуги Combo+

Номерата, ползващи условия по абонаментен план Джуниър, не могат да бъдат използвани за създаване на нова или да бъдат включвани в съществуваща пакетна услуга Combo+.

Посочените цени и условия за предаване на данни и пренос на глас се отнасят за територията на Република България. Ако се генерира трафик в роуминг, тарифирането и таксуването се извършват спрямо цени и условия за услуги в роуминг на Теленор.