Fixed plans

You are here

11,99 BGN

Неограничени минути към фиксирани номера от всички национални мрежи

300 минути към национални мобилни мрежи и за международни разговори в Зона 1

30 минути за международни разговори в Зона 5

Select
6,90 BGN
120 zone 1, minutes to fixed numbers from all national networks
Select
4,90 BGN
50 zone 1, minutes to fixed numbers from all national networks
Select
-