Telenor prepaid plans archive

You are here

Telenor prepaid plans archive

49,99 лв.

препоръчителна цена на пакета

С предплатен пакет Tеленор с мобилен телефон Telenor M100, вие ползвате стандартен предплатен план на Теленор и имате на разположение множество атрактивни допълнителни пакети, налични за активиране през My Menu *123#.

1 SIM карта със стандартен предплатен план на Теленор
20 лв. кредит, валиден до 31.12.2016 г.
Мобилен телефон Telenor M100

ABOUT THE PLAN

Предплатен пакет Теленор с мобилен телефон Telenor M100 ви предоставя комбинация от:

Предплатен стартов пакет Теленор, ползващ стандартен предплатен план на Теленор  с възможност за ползване на множество атрактивни допълнителни пакети, налични за активиране през My Menu *123#
Първоначален кредит от 20 лв., валиден до 31.12.2016 г.
Мобилен телефон Telenor M100

TERMS

С активирането на предплатената си карта вие ползвате стандартен предплатен план на Теленор и имате на разположение 20 лв. първоначален кредит, валиден до 31.12.2016 г.

При активация на картата след 31.12.2016 г. първоначалният кредит от 20 лв. не се предоставя.

Цени за разговори, SMS, MMS и мобилен интернет със стандартен предплатен план на Теленор
Разговори към всички национални мрежи 0,39 лв./мин.
Разговори към 5 номера от група За приятели 0,25 лв./мин.
SMS към национални мрежи 0,25 лв./SMS
MMS в мрежата на Теленор 0,25 лв./MMS
Мобилен интернет в България 2,40 лв./ МВ

Всички други услуги се таксуват според действащата ценова листа на Теленор за предплатени услуги и пакети.
Тарифирането на национални разговори се извършва на интервали от 60 секунди, като всеки започнат 60-секунден интервал се отчита и таксува като цяла минута.

При пренос на данни в страната и ползване на допълнителни пакети с включени МВ, тарифирането е с точност до 1 КВ, с минимално първоначално таксуване 100 KB (1 GB = 1024 MB; 1 MB = 1024 KB).

Теленор си запазва правото при необходимост да прави промени по условията при спазване разпоредбите на българското законодателство.

Офертата за предплатен пакет Теленор е валидна от 03.09.2015 г. до изчерпване на количествата.

Всички цени са с включен ДДС.

99,99 BGN

препоръчителна цена на пакета

С предплатен пакет Tеленор с мобилен телефон Huawei Y330, вие ползвате стандартен предплатен план на Теленор и имате на разположение множество атрактивни допълнителни пакети, налични за активиране през My Menu *123#.

1 SIM карта със стандартен предплатен план на Теленор
50 лв. кредит под формата на първоначален кредит от 5 лв. и 9 автоматични презареждания от 5 лв. през последователни периоди от 30 дни, с валидност 30 дни след предоставянето им
Мобилен телефон Huawei Y330

ABOUT THE PLAN

Предплатен пакет Теленор с мобилен телефон Huawei Y330 ви предоставя комбинация от:

Предплатен стартов пакет Теленор, ползващ стандартен предплатен план на Теленор  с възможност за ползване на множество атрактивни допълнителни пакети, налични за активиране през My Menu *123#
50 лв. кредит под формата на първоначален кредит от 5 лв. и 9 автоматични презареждания от 5 лв. през последователни периоди от 30 дни, с валидност 30 дни след предоставянето им
Мобилен телефон Huawei Y330

TERMS

С активирането на предплатената си карта вие ползвате стандартен предплатен план на Теленор и имате на разположение :

5 лв. първоначален кредит, валиден за 60 дни след активиране на картата
45 лв, предоставени под формата на 9 автоматични презареждания от 5 лв. през последователни периоди от 30 дни, считано от активация на картата, с валидност 30 дни след предоставянето им

Цени за разговори, SMS, MMS и мобилен интернет със стандартен предплатен план на Теленор
Разговори към всички национални мрежи 0,39 лв./мин.
Разговори към 5 номера от група За приятели 0,25 лв./мин.
SMS към национални мрежи 0,25 лв./SMS
MMS в мрежата на Теленор 0,25 лв./MMS
Мобилен интернет в България 2,40 лв./ МВ

Всички други услуги се таксуват според действащата ценова листа на Теленор за предплатени услуги и пакети.

Тарифирането на национални разговори се извършва на интервали от 60 секунди, като всеки започнат 60-секунден интервал се отчита и таксува като цяла минута.

При пренос на данни в страната и ползване на допълнителни пакети с включени МВ, тарифирането е с точност до 1 КВ, с минимално първоначално таксуване 100 KB (1 GB = 1024 MB; 1 MB = 1024 KB).

Автоматично презареждане

Картата от предплатения пакет Теленор с мобилен телефон Huawei Y330 е с активирано автоматично презареждане на кредит. На всеки 30 дни след активиране на картата, за период от 9 месеца, тя ще бъде зареждана автоматично с 5 лв. Валидността на кредита, зареден с всяко едно такова автоматично презареждане е 30 дни, считано от момента на съответното презареждане.

Ако към момента на автоматично презареждане в картата е наличен кредит, с валидност по-дълга от 30 дни, то кредитът от автоматичното презареждане ще присвои валидността на наличния кредит.От друга страна, ако наличният кредит е с валидност по-кратка от 30 дни, общият нов кредит след презареждането ще придобие валидност 30 дни.

След изтичане на срока на валидност на автоматичното презареждане, в случай че не е направено ново презареждане, кредитът ще бъде изгубен.

В случай че предстои ново автоматично презареждане, наличният кредит от предходно такова губи преди новият да бъде зареден. Изключение правят случаите, в които междувременно е направено презареждане, удължаващо валидността на наличния кредит и към момента на новото автоматично презареждане той не е с изтекла валидност.

Теленор си запазва правото при необходимост да прави промени по условията при спазване разпоредбите на българското законодателство.

Офертата за предплатен пакет Теленор е валидна от 03.09.2015 г. до изчерпване на количествата.

Всички цени са с включен ДДС.

Условия, валидни до 30.11.2015 г.

С предплатен пакет Tеленор вие ползвате стандартен предплатен план на Теленор и специални условия при активиране на картата и при всяко презареждане.

1 SIM карта

3 лв. кредит за 60 дни

100 минути към мобилни номера на Теленор при активиране на картата

До 150 минути към мобилни номера на Теленор при презареждане в промоционалния период

За пакета

С предплатен пакет Tеленор ползвате стандартен предплатен план на Tеленор със специални условия при активиране на картата и при всяко направено презареждане в промоционалния период до 30.11.2015 г., както следва:

100 минути към мобилни номера на Теленор при активиране на картата
до 150 минути към мобилни номера на Tеленор при презареждане в промоционалния период

Условия

С активирането на предплатената си карта вие ползвате стандартен предплатен план на Теленор и имате на разположение 3 лв. първоначален кредит, валиден за 60 дни след активиране на картата. Освен това се възползвате и от специални условия при активиране и при всяко презареждане на картата в рамките на промоционалния период – от 1.07.2015 г. до 30.11.2015 г.

Специални условия
Теленор мобилни минути, валидни за 14 дни от получаването им
При активиране на картата 100 минути
При презареждане от 6 до 9 лв. 100 минути
При презареждане от 10 лв. или повече 150 минути
Цени за разговори, SMS, MMS и мобилен интернет със стандартен предплатен план на Теленор
Минути към всички национални мрежи 0,39 лв./мин.
Минути към 5 номера от група За приятели 0,25 лв./мин.
SMS към национални мрежи 0,25 лв./SMS
MMS в мрежата на Теленор 0,25 лв./MMS
Мобилен интернет в България 2,40 лв./ МВ

Всички други услуги се таксуват според действащата ценова листа на Теленор за предплатени услуги и пакети.

Тарифирането на национални разговори се извършва на интервали от 60 секунди, като всеки започнат 60-секунден интервал се отчита и таксува като цяла минута.

При пренос на данни в страната и ползване на допълнителни пакети с включени МВ, тарифирането е с точност до 1 КВ, с минимално първоначално таксуване 100 KB (1 GB = 1024 MB; 1 MB = 1024 KB).

Условия при активиране и при презареждане на предплатена карта

Минутите, които се получават при активиране на картата и при презареждане, са валидни за 14 дни, считано от активацията или до закупуване на допълнителен пакет с включени минути за разговори, което от двете настъпи по-рано. След като периодът на валидност на специалните условия изтече, те спират да се предоставят.

В случай че активирате картата си след изтичане на промоционалния период, ще използвате условията на стандартния предплатен план на Теленор. Можете да следите тази страница, на която ще ви информираме, ако има други специални условия към момента на активиране на вашата предплатена карта, които също ще ползвате.

За ползването на минутите, които се получават при презареждане на предплатената карта, по време на промоционалния период, се заплаща такса от 2,50 лв., която се приспада от наличния кредит при всяко презареждане на предплатената карта с кредит на стойност 6 лв. или повече.

Номерата от мрежата на Теленор, към които се предоставят минутите, не могат да бъдат кратки номера и номера на услуги с добавена стойност.

Теленор си запазва правото при необходимост да прави промени по условията при спазване разпоредбите на българското законодателство, включително да удължава посочения промоционален период.

Офертата за предплатен пакет Теленор е валидна от 01-11-2014 до изчерпване на количествата.

Всички цени са с включен ДДС.

Валидност на SIM картата и кредита

Период на валидност на картата и на кредита при презареждане на кредит, в случай че ползвате някой от изброените по-долу предплатени планове:

Стандартен предплатен план Теленор
Предплатен план Приятели
Предплатен план Теленор

Период на валидност при активация на картата SIM карта Кредит
365 дни 60 дни
Удължаване периодът на валидност на кредита (картата), в случай че текущият е по-малък от периода на валидност, който се предвижда за новото презареждане Презареден кредит (сума за разговори) от 6.00лв. до 9.99лв. Презареден кредит (сума за разговори) от 10.00лв или повече*
SIM карта Кредит SIM карта Кредит
365 дни 60 дни 395 дни 90 дни

При зареждане на карта, ползваща предплатен план, различен от посочените по-горе, валидността на кредита (картата) се увеличава със 60 или 90 дни (съответно за презареждания на стойност 6,00-9,99 лв. или 10 и повече лв.*), в случай че оставащият период на валидност на кредита (картата) е по-малък от периодa на валидност, който се предвижда за новото презареждане.

*За презареждане от 10 лева или повече ще се считат и няколко презареждания, с обща стойност 10 лв. или повече, направени в рамките на 30 дни.

В случаите, в които текущият период на валидност на картата (и/или на кредита), която се зарежда, е по-голяма от периода на валидност на кредита (картата), който се предвижда за съответно презареждане, то текущият период на валидност на картата (или на кредита) няма да се промени.

Ако не бъде направено презареждане в рамките на периода на валидност на текущ кредит, то той се губи.

Ако периодът на валидност на картата не бъде удължен, то тя ще се деактивира автоматично след изтичането му и повече няма да можете да използвате този мобилен номер. В този случай се губят наличния кредит и неизразходеното включено потребление.

ВАЖНО!

След направено презареждане, ще бъдете уведомени с SMS за периодa на валидност на кредита.

От 18.05.2015 г. съществуващите клиенти на предплатен план Visitor, както и тези, които активират нова карта Visitor, ще използват нови, по-добри условия:

Премахва се валидността на специалните цени за международни разговори и мобилен интернет и те се превръщат в стандартни, валидни до изтичане на валидността на картата.
Добавя се Турция в списъка с държави.
Предоставя се възможност за покупка на допълнителни пакети за международни разговори или MB.

Повече информация за новите условия

To make any guest feel like home, we created the prepaid plan visitor. It gives you special prices for international calls and for mobile internet in Bulgaria. With prepaid plan visitor you can benefit from special prices for international calls, SMS and mobile internet. They are valid for 7 days and can be used upon activation of the prepaid plan and upon top up with 6 BGN or more.

1 SIM Card

3 BGN credit/60 days

0.19 BGN per min. for International calls

0.19 BGN per MB mobile internet

Terms

With prepaid plan visitor you can benefit from special prices for international calls, SMS and mobile internet. They are valid for 7 days and can be used upon activation of the prepaid plan and upon top up with 6 BGN or more.

Special prices with prepaid plan visitor
Mobile internet in Bulgaria0.19 BGN/MB
Calls to international fixed networks: Europe (Austria, Belgium, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Germany, Great Britain, Greece, Denmark, Finland, France, Hungary, Ireland, Italy, Macedonia, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Serbia, Spain, Sweden), Israel, Turkey, Russia0.19 BGN/min.
Calls to international mobile networks: Spain, Cyprus, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Hungary, Finland, France, Netherlands, Croatia, Czech Republic, Sweden), Russia0.39 BGN/min.
Calls to international fixed networks: Belarus, Bosnia and Herzegovina, Estonia, Georgia, Iceland, Latvia, Lithuania, Kazakhstan, Moldova, Ukraine0.39 BGN/min.
SMS to all national and international mobile networks0.29 BGN/SMS

The special prices are valid for 7 days as of the date you activate your prepaid cards and for 7 days after each top up with 6 BGN or more, and can be used after receiving a confirmation SMS.

After the 7 day period expires, the standard prices and conditions of the prepaid plan visitor are applied for international calls, mobile internet and SMS.

 

Standard prices with prepaid plan visitor
Calls to national mobile and fixed networks within the country0.49 BGN/min.
Calls to international fixed networks: Europe (Austria, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Great Britain, Germany, Greece, Denmark, Estonia, Ireland, Iceland, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldova, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Serbia, Spain, Ukraine, Hungary, Finland, France, Netherlands, Croatia, Montenegro, Czech Republic, Sweden), Georgia, Israel, Kazakhstan, Turkey, Russia0.49 BGN/min.
International mobile networks: Europe (Austria, Belgium, Great Britain, Germany, Greece, Denmark, Estonia, Lithuania, Latvia, Ireland, Italy, Spain, Cyprus, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Hungary, Finland, France, the Netherlands, Croatia, Czech Republic, Sweden), Russia0.49 BGN/min.
SMS to all national and international mobile networks0.49 BGN/SMS
Mobile internet in Bulgaria0.49 BGN/MB
INMARSAT7.74 BGN/min.
Calls to other international destination as well as all other services are charged according the current pricelist of Telenor for prepaid services.
Charging of national voice calls is performed in intervals of 60 seconds, as each commenced 60 seconds interval is accounted and charged as an entire minute.
The price for mobile internet applies for Bulgaria.
The charging of mobile internet is rounded up to 100 КВ, with initial charging 100 KB (1 GB = 1024 MB; 1 MB = 1024 KB).

All prices are VAT inclusive.

SIM card / credit validity

The initial validity period of the prepaid card Visitor and the initial credit of 3.00 BGN upon activation is 60 days, as of the activation date. Validity periods both for the SIM card and the credit are prolonged upon top up, which amount defines the new prolonged validity.

Top ups of the amount of 6.00 BGN to 9.99 BGN or 10.00 BGN and more* prolong the validity period of the credit(card) with 60 or 90 days (depending on the amount of the top up), in case the current validity period of the credit (card) is shorter than the validity period of the new top up.

In all cases when the current validity period of the top up card (and/or the credit) is longer than the validity period of the new top up credit (card), the current validity period of the card (or the credit) will not be changed.

If no new top-up is made during the validity period, the amount will be lost.

* Top-ups with total amount of 10 BGN or more, which are made within 30 days, will be also considered as top-up of 10.00 BGN or more.

If the validity period of the SIM card is not prolonged, the SIM card will be automatically deactivated after its expiration and the mobile number will be lost. In that case both the available credit and the unused consumption will be lost.