Допълнителни пакети за абонаментни планове


Трафик пакети, които можеш да добавиш към твоят абонаментен план

Трафик пакетите съдържат определен обем МВ за ползване от и към различни типове приложения, без да се изчерпват включените мегабайти за свободно сърфиране. За да ползваш Трафик пакет в плана ти, следва да го активираш през MyTelenor.

ново
Добави трафик пакети
Трафик пакет Чат Включени услуги:
WhatsUp Viber

Обем данни:

10 000МВ

Активация:

През мобилното приложение
MyTelenor Bulgaria

2,99 лв.
Трафик пакет Социални мрежи Включени услуги:
Facebook Messenger Instagram Twitter

Обем данни:

10 000МВ

Активация:

През мобилното приложение MyTelenor Bulgaria

5,99 лв.
Трафик пакет Музика Включени услуги:
Apple Music Deezer

Обем данни:

10 000МВ

Активация:

През мобилното приложение
MyTelenor Bulgaria

7,99 лв.
Трафик пакет Видео Включени услуги:
HBO GO BubaPlay Diema Xtra Nickelodeon

Обем данни:

10 000МВ

Активация:

През мобилното приложение
MyTelenor Bulgaria

9,99 лв.

Допълнителните пакети включват 10000 MB валидни за мобилен интернет на максимално достижима скорост разполагаеми за ползване на територията на Република България и роуминг в зона Европейски съюз, от и към мобилните приложения за смартфон и таблет. Активирането на допълнителен пакет е възможно по всяко време на съответния отчетен период, с изключение на деня на фактуриране и в случай, че не е активен друг допълнителен пакет за мобилен интернет за трафик към посочените приложения.
Допълнителният пакет е валиден от датата на активация до края на текущия отчетен период и се подновява автоматично за всеки следващ отчетен период докато не бъде деактивиран от клиента. Допълнителният пакет може да се деактивира през MyTelenor. Неизразходваните МВ не се прехвърлят за ползване в следващ отчетен период. При налични МВ от Трафик пакет , интернет трафикът от и към съответните приложеният не изчерпва от националните и роуминг в зона Европейски съюз МВ на максимално достижима скорост включени или допълнително закупени към абонаментния план.
Възможно е приложение да генерира потребление от и към външни страници, в които случай трафикът не се счита за такъв от и към приложенията и черпи от включените в плана или допълнително закупени към него национални и роуминг в зона Европейски съюз MB. След изчерпването на МВ от допълнителните трафик пакети , трафикът от и към съответните приложения изразходва от националните и роуминг в зона Европейски съюз МВ, включени или допълнително закупени към абонаментния план, ако са налични такива. След изчерпване на включените или допълнително закупените към абонаментния план национални и роуминг в зона Европейски съюз MB на месец, скоростта на връзката пада до края на отчетния период за целия интернет трафик, включително и от и към съответните приложения, до 64 kbps.

Цената на допълнителния пакет се фактурира и заплаща заедно с ползваните услуги по договора за мобилни услуги за SIM картата/ мобилния номер, за който е активиран.

Активирай достъп до дигитална услуга като допълнителен пакет

Дигиталните услуги могат да бъдат активирани и като допълнителни пакети, като ако преди това не си ползвал услугата в позиция в плана ти или като допълнителен пакет, не плащаш за първия месец. Управлявай достъпа си до дигиталните услуги през MyTelenor.

Добави достъп до приложения
Добави HBO GO

Валидност:

1 месец

Активация:

През мобилното приложение
MyTelenor Bulgaria

5,99 лв.
Добави Deezer

Валидност:

1 месец

Активация:

През мобилното приложение
MyTelenor Bulgaria

9,99 лв.
Добави Nickelodeon

Валидност:

1 месец

Активация:

През мобилното приложение
MyTelenor Bulgaria

5,99 лв.
Добави Buba Play

Валидност:

1 месец

Активация:

През мобилното приложение
MyTelenor Bulgaria

6,99 лв.
Добави PLAY Diema Xtra

Валидност:

1 месец

Активация:

През мобилното приложение
MyTelenor Bulgaria

7,99 лв.

Едномесечният тестови период се предоставя на клиенти, ползващи абонаментен план за мобилни услуги, с включени в плана MB, които към датата на активиране на достъпа до дигиталната услуга като допълнителен пакет, включително, не са ползвали достъп до услугата като допълнителен пакет и/или услугата не е била активирана в позиция в абонаментен план. След изтичане на едномесечния тестови период, за услугата се начислява стандартен месечен абонамент за допълнителния пакет според ценовата листа посочена в таблицата по-горе. Възможно е възползване от тестовия период за услугата без заплащане само веднъж за един мобилен номер (SIM карта). Възползвалите се абонати ще бъдат информирани за изтичането нa периода с кратко текстово съобщение (SMS), преди изтичане на тестовия период. Тестовият период е за един месец от датата на активация, независимо от датата на фактуриране по абонаментния план за мобилни услуги.

Пакети мобилен интернет за планове с включен мобилен интернет


Добави интернет на максимална скорост
Добави 1000 МВ 1000 МВ

Валидност:

До края на отчетния период

Активация:

През мобилното приложение
MyTelenor Bulgaria

3,99 лв.
Добави 3000 МВ 3000 МВ

Валидност:

До края на отчетния период

Активация:

През мобилното приложение
MyTelenor Bulgaria

6,99 лв.
Добави 5000 МВ 5000 МВ

Валидност:

До края на отчетния период

Активация:

През мобилното приложение
MyTelenor Bulgaria

9,99 лв.

Пакети мобилен интернет за планове без включен мобилен интернет

Всеки месец
500 МВ Всеки месец 500 MB

Валидност:

1 месец

Активация:

MyMenu на *123#
SMS на 1414 с текст AD500

През мобилното приложение
MyTelenor Bulgaria

1,99 лв.

Минути за международни разговори

Call Abroad
Call Abroad 40 40 минути към
Зона ЕС, 1, 2 и Балкани

Валидност:

1 месец

Активация:

SMS на 1414 с текст B1
Търговската мрежа на Теленор
2,99 лв.
Call Abroad 100 100 минути към
Зона ЕС, 1, 2 и Балкани

Валидност:

1 месец

Активация:

SMS на 1414 с текст B2
Търговската мрежа на Теленор
4,99 лв.

Допълнителните пакети с Минути за международни разговори са валидни само за планове Тотал.

Съобщения

SMS/MMS в мрежата на Теленор
Message 2000 SMS/MMS към номера от мобилната мрежа на Теленор

Валидност:

1 месец

Активация:

SMS на 1414 с текст M
Търговската мрежа на Теленор
1,50 лв.

Допълнителните пакети за международни разговори Call Abroad 40 и Call Abroad 100 са предназначени за клиенти на абонаментни планове Тотал и не са съвместими с абонаментните планове Тотал+.
Call Abroad 40 и Call Abroad 100 не могат да бъдат активирани и/или закупени от абонати със сключен договор за план Тотал+.
Номера на абонаментни планове без включен в тях мобилен интернет могат да активират пакетите „Добави“ само ако предварително са активирали за въпросния номер допълнителен пакет „500 MB Всеки месец“.

Всички цени са с ДДС.