Предплатен пакет Теленор 8 лв.

Вие сте тук

Product: 

До 300 минути към мобилната мрежа на Теленор, до 200 минути към всички национални мрежи в България и роуминг в зона ЕС и до 4000 MB мобилен интернет в България и роуминг в зона ЕС при презареждания, извършени от 31.05.2018г. до 31.12.2018г.

8,00лв.
Скоро ще имаш възможност да сключиш договор за нова карта и онлайн.

Към стандартния предплатен план на Теленор, свободно можете да добавяте и комбинирате разнообразни допълнителни пакети, избирайки ги според вашите нужди и потребление.

Влезте в Му Menu на *123# или през мобилното приложение My Telenor за да добавите допълнителни пакети към своя предплатен план!

Добавяте допълнителни пакети с минути за разговори към Теленор, минути към група За приятели, национални минути, комбинирани пакети с минути към Теленор, SMS-и и мобилен интернет.

С предплатен пакет Tеленор ползвате стандартен предплатен план на Tеленор с промоционални условия при активация и допълнителни условия при всяко направено презареждане, както следва:

При активиране на картата

В периода от 01.06.2018г. до 31.12.2018г. получавате:

3 + 3 лв. кредит, валиден за срок от 60 дни след активацията
100 минути към всички национални мрежи в България и роуминг в зона ЕС, валидни за срок от 14 дни след активацията
100 минути към мобилната мрежа на Теленор, валидни за срок от 14 дни след активацията
100 SMS към мобилната мрежа на Теленор, валидни за срок от 14 дни след активацията
2000 + 2000 MB мобилен интернет на максимално достижима скорост в 2G/3G/4G/LTE мрежата на Теленор в България и роуминг в зона ЕС, валидни за срок от 14 дни след активацията
10 GB пространство за съхранение в приложението Capture, валидни за срок от 180 дни след активацията

Активирането на картата става с първото обаждане или интернет сесия на територията на България.


При презареждане на картата

В периода от 01.06. 2018г. до 31.12.2018г. получавате:

Допълнителни условия при презареждане
  Такса Национални минути и роуминг в зона ЕС Теленор мобилни минути МВ за ползване в България и роуминг в зона ЕС* Валидност на минутите и MB

При презареждане от 6 до 9 лв.

3 лв. - 200 мин. 700 MB 14 дни

При презареждане от 10 до 14 лв.

4 лв. 100 мин. 200 мин. 2000 MB 14 дни

При презареждане от 15 лв. или повече

5 лв. 200 мин. 300 мин. 4000 MB 20 дни

За допълнителните условия - включени минути и MB, които се получават при презареждане на предплатената карта, по време на посочения период се заплаща такса, която се приспада от наличния кредит при всяко презареждане на предплатената карта с кредит на стойност 6 лв. или повече. Допълнителните условия при презареждане могат да се ползват след получаване на потвърдителен SMS. Вижте повече информация за условията при активация и допълнителните условия при презареждане в раздел „Условия“, „Условия при активиране и при презареждане на предплатена карта“.

* Вижте повече информация за ползваната мрежа и възможностите за ползване на 4G/LTE мрежата в раздел „Условия“, „Тарифиране на интернет трафик и достъп до 4G/LTE мрежата.

Всички клиенти, закупили или активирали предплатен стартов пакет Теленор, ползващ условията на стандартния предплатен план на Теленор, преди31.05.2018., също ще ползват допълнителните условия при всяко направено презареждане, валидни в периода 01.06.2018г. до 31.12.2018г., доколкото предоставянето им не е преустановено след закупуване на допълнителен пакет.

Вижте допълнителните условия, предоставяни при активиране и презареждане, валидни до 20.11.2017г.

Условия при активиране и при презареждане на предплатена карта

С активирането на предплатената си карта вие ползвате стандартен предплатен план на Теленор заедно с промоционалните условия при активиране, и имате на разположение 3 + 3 лв. първоначален кредит, валиден за 60 дни след активиране на картата в периода от 01.06.2018г. до 31.12.2018г.. Ползвате и допълнителни условия при всяко направено презареждане на картата, както следва:

Промоционални цени за разговори, SMS, MMS и мобилен интернет със стандартен предплатен план на Теленор
Такса Национални минути и роуминг в зона ЕС Теленор мобилни минути Теленор мобилни SMS МВ за ползване в България и роуминг в зона ЕС* Валидност на минутите, SMS и MB Пространство в Capture, валидно 180 дни

При активиране на картата

- 100 мин. 100 мин. 100 SMS 2000 MB
+ 2000 MB
14 дни 10 GB

При презареждане от 6 до 9 лв.

3 лв. - 200 мин. - 700 MB 14 дни -

При презареждане от 10 до 14 лв.

4 лв. 100 мин. 200 мин. - 2000 MB 14 дни -

При презареждане от 15 лв. или повече

5 лв. 200 мин. 300 мин. - 4000 MB 20 дни -

Посочените условия са валидни при активация и при презареждане на картата от 01.06.2018г. до 31.12.2018г. Посочените национални минути, национални SMS и MB важат и за роуминг в зона ЕС по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/2286. След изтичане на посочения период, ще ползвате условията на стандартния предплатен план на Теленор и актуалните допълнителни условия, в случай че има такива.

За допълнителните условия - включени минути, SMS и MB, които се получават при презареждане на предплатената карта, по време на посочения период и могат да се ползват след получаване на потвърдителен SMS, се заплаща такса, съгласно посоченото в горната таблица. Допълнителните условия се получават от потребителя, а таксата се приспада от наличния кредит по картата, при всяко презареждане на предплатената карта с кредит на стойност 6 лв. или повече.

Достъпът до 4G/LTE мрежата на Теленор в България е възможен в зоните на покритие, със съвместима SIM карта и устройство.

* Вижте повече информация за ползваната мрежа и възможностите за ползване на 4G/LTE мрежата в раздел „Условия“, „Тарифиране на интернет трафик и достъп до 4G/LTE мрежата“.

Номерата от мобилната мрежа на Теленор, към които се предоставят минутите, не могат да бъдат кратки номера и номера на услуги с добавена стойност.

При извършено презареждане на картата в посочения период на допълнителни условия, получените нови минути и SMS към мобилната мрежа на Теленор и MB за свободно сърфиране, се прибавят към наличните минути и/или MB от същия вид (ако такива има), и валидността на всички минути и/или MB (налични и нови) става равна на по-голямата от двете валидности - на наличните или на получените нови.

Цени за разговори, SMS, MMS и мобилен интернет със стандартен предплатен план на Теленор
Цени
Разговори към всички национални мрежи 0,45 лв./мин.
Разговори към 5 номера от група За приятели 0,29 лв./мин.
SMS към национални мрежи 0,29 лв./ SMS
MMS в мрежата на Теленор 0,69 лв./ MMS
Мобилен интернет в България 2,40 лв./ MB

Всички други услуги се таксуват според действащата ценова листа на Теленор за предплатени услуги и пакети.

Активиране на допълнителни пакети

При активиране на допълнителен пакет с включени минути или със специална цена за разговор, предоставянето на допълнителните условия при презареждане на кредит по предплатената карта се преустановява и се прилагат само условията на стандартния предплатен план на Теленор. Наличните минути, SMS и MB по предплатената карта (ако такива има), се запазват за срока на тяхната валидност.
При активиране на допълнителни пакети за Мобилен интернет & приложения или допълнителни пакети Roam&Surf, допълнителните условия при презареждане продължават да се предоставят. Наличните минути и SMS по предплатената карта (ако такива има), се запазват за срока на тяхната валидност. Към наличните MB по предплатената карта (ако такива има) се прибавят MB за свободно сърфиране в България и в роуминг зона ЕС от активирания допълнителен пакет, а валидността на всички MB (налични и нови) става равна на по-голямата от двете валидности.

Принцип на тарифиране

Тарифиране на разговори и текстови съобщения

Тарифирането на национални и международни разговори се извършва на интервали от 60 секунди, като всеки започнат 60-секунден интервал се отчита и таксува като цяла минута.
В зависимост от използваната азбука, дължината на един SMS (включително препинателни знаци и интервали) варира между 160 символа само на латиница или до 70 символа на друга азбука, в това число кирилица. За повече информация, прочети тук.
За разговори и SMS в роуминг, в това число и в роуминг в зона ЕС, таксуването се извършва спрямо стандартни цени в роуминг и действащата Роуминг регулация в Зона Европейски съюз.

Тарифиране на интернет трафик и достъп до 4G/ LTE мрежата

При пренос на данни в страната и ползване на предоставените/включените МВ, тарифирането е с точност до 1 КВ, с минимално първоначално таксуване 100 KB (1 GB = 1024 MB; 1 MB = 1024 KB).
Ако се генерира интернет трафик в роуминг, таксуването и тарифирането се извършват спрямо стандартни цени в роуминг и действащата Роуминг регулация в Зона Европейски съюз за предплатени карти, или спрямо условията на допълнителни пакети Roam&Surf, в случай че е закупенен такъв пакет.
Достъп до 4G/LTE мрежата на Теленор

Първоначално предоставените при активация на картата 2000 + 2000 MB в периода от 01.06.2018г. до 31.12.2018г., се ползват в мобилната мрежа на Теленор (през APN telenorbg) с максимално достижима скорост според 2G/3G и 4G/LTE стандарт на мрежата. Важат за използване на територията на Република България и роуминг в зона ЕС.
Ползването на 4G/LTE мрежата на Теленор е възможно със съвместими SIM карта и устройство, в зона на покритие на 4G мрежата.
Достъпът до 4G/LTE мрежата на Теленор в България, който се получава при активиране на картата, може да бъде удължен чрез едно от долуизброените действия, извършено в периода на валидност на МВ с 4G достъп:
- Презареждане на кредит по предплатената карта, при което се получават допълнителни условия - МВ за свободно сърфиране в България и в роуминг в зона ЕС;

или

-Активиране на допълнителен пакет с включени MB за свободно сърфиране в България и роуминг в зона ЕС, ако за него е предвиден 4G/LTE достъп.
Периодът на валидност на достъпа до 4G/LTE мрежата на Теленор е равен на по-големия от двата периода на валидност – този на новия активиран допълнителен пакет/новите предоставени допълнителни условия (МВ) или този на текущо ползваните МВ.

В случай че не се извършат описаните по-горе действия, интернет трафикътсе извършва единствено през мобилната мрежа на Теленор (през APN telenorbg) с максимално достижима скорост само според 2G/3G стандарт на мрежата и важи за използване на територията на Република България и роуминг в зона ЕС.

Условия за ползване на Capture

С активацията на предплатен стартов пакет Теленор в периода от 01.06.2018г. до 31.12.2018г. получавате и 10 GB допълнително пространство за съхранение на снимки и видео в Capture, валидни за срок от 180 дни от активацията на предплатената карта.Capture е дигитална услуга, с която лесно съхранявате и споделяте снимки и видео, а освен това – освобождавате място на смартфона или таблета си. Вижте повече за услугата.

Активация

За да ползвате пространството за съхранение в Capture, включено в активирания от вас стартов предплатен пакет, първо е необходимо:
Да активирате стартовия пакет Теленор, предоставящ пространство в Capture.
Да свалите и инсталирате на смартфона или таблета си приложението Capture.
След това трябва да се регистрирате в приложението или през уеб страницата www.capture-app.comс телефонния си номер, който ползва включено пространство в Capture, като посочите и имейл.
Пълна информация за регистрация и условия за ползване на приложението Capture можете да откриете тук.

Условия

Услугата Capture предоставя място за съхранение на снимки и видео. Пространството за съхранение в Capture важи за частни клиенти.
Ползването на услугата Capture е възможно само при наличие на връзка с интернет.
Услугата Capture е за лично ползване. Ползването и разпространението на услугата Capture за каквито и да са търговски или публични цели е абсолютно забранена.
Достъпът до пространството за съхранение в Capture е предмет на регистрация в приложението Capture или през уебсайта на услугата: www.capture-app.com
Всеки регистрирал се в Capture потребител получава безплатно 2 GB пространство за съхранение в приложението, определени от доставчика на услугата.
За потребителите на предплатени услуги - пространството за съхранение, което се предоставя при активиране на стартов предплатен пакет или включено в допълнителен пакет, се добавя към основното пространство от 2 GB. Пространството в Capture се предоставя за срок от 180 дни, считано от активация на предплатена карта или активация на допълнителен пакет с предвидено пространство в Capture (след получаване на потвърдителен SMS за успешно активиране на пакета), независимо кога е направена регистрацията за ползване на пространството за съхранение в Capture.
При активация на допълнителен пакет, предоставящ пространство в Capture в периода на валидност на вече предоставено такова, обемът на пространството не се променя, а валидността на наличното се удължава, в случай че тази на новия пакет е по-дълга от текущата.
При регистрацията за ползване на услугата Capture, клиентът следва да приеме общите условия на доставчика на услугата Capture. Теленор не носи отговорност ако достъпът до пространството за съхранение в Capture е преустановен поради неспазване от страна на клиета на общите условие и правила на доставчика на услугата.
За да се използва услугата, е необходимо свързано с интернет устройство.
Услугата Capture не се предоставя от Теленор, а от трето лице – „Теленор Кепчър“ АС (Telenor Capture AS)
Във връзка с това, Теленор не носи отговорност за наличието на приложението и съхраняваната в него информация, за функциите или съдържанието на или в приложението.
Теленор България не носи отговорност и не може да контролира промените в приложението, което осигурява услугата Capture, въвеждането на нови функционалности в него и др.
До 30 дни след изтичане на валидността, за която е предоставено пространството в Capture, клиентът следва да свали съдържанието, качено в допълнителното пространство в Capture, тъй като след това може да го загуби. В този срок клиентът може да разглежда, сваля и изтрива наличното съдържание в обема пространство, което е ползвал, но не може да качва ново.
Когато клиентът е със спрени входящи и изходящи обаждания, през този период той може да разглежда, сваля и изтрива съдържанието си, качено в допълнителното пространство, получено при активиран на предплатения пакет или допълнителен пакет, но не може да качва ново.
Интернет трафикът към Capture през мрежата на Теленор изразходва от включените в допълнителен пакет или такъв, придобит по условията на предплатен план МВ на максимална скорост.

Можете да следите тази страница, на която ще ви информираме, ако има други допълнителни условия към момента на активиране на вашата предплатена карта или презареждане на кредит по нея, които също ще ползвате, доколкото предоставянето им не е преустановено след закупуване на допълнителен пакет.

Теленор си запазва правото при необходимост да прави промени по условията при спазване разпоредбите на българското законодателство, включително да удължава посочения период за предоставяне на условията при активиране на карта и допълнителните условия при презареждане или промяната им.

Всички цени са с включен ДДС.

Период на валидност на картата и на кредита при презареждане на кредит, в случай че ползвате някой от изброените по-долу предплатени планове:

Стандартен предплатен план на Теленор
Предплатен план Приятели
Предплатен план Теленор

Период на валидност при активация на картата SIM карта Кредит
365 дни 60 дни
Удължаване периода на валидност на кредита, съответно на картата, в случай че текущият е по-малък от периода на валидност, който се предвижда за новото презареждане Презареден кредит (сума на презареждането) от 6.00 лв. до 9.99 лв. Презареден кредит (сума на презареждането) от 10.00 лв. или повече*
SIM карта Кредит SIM карта Кредит
365 дни 60 дни 395 дни 90 дни

При зареждане на карта, ползваща предплатен план, различен от посочените по-горе, валидността на кредита (картата) се увеличава със 60 или 90 дни (съответно за презареждания на стойност 6,00-9,99 лв. или 10 и повече лв.*), в случай че оставащият период на валидност на кредита (картата) е по-малък от периода на валидност, който се предвижда за новото презареждане.

*За презареждане от 10 лева или повече ще се считат и няколко презареждания, с обща стойност 10 лв. или повече, направени в рамките на 30 дни.

В случаите, в които текущият период на валидност на картата (и/или на кредита), която се зарежда, е по-голяма от периода на валидност на кредита (картата), който се предвижда за съответно презареждане, то текущият период на валидност на картата (или съответно на кредита) няма да се промени.

Ако не бъде направено презареждане в рамките на периода на валидност на текущ кредит, то той се губи. Валидността на кредита от 60 или 90 дни, започва да тече от момента, в който презареждането е направено успешно и е получено уведомително съобщение. Валидността на кредита изтича на упоменатите дата и час в съобщението.

Ако периодът на валидност на картата не бъде удължен, то тя ще се деактивира автоматично след изтичането му и повече няма да можете да използвате този мобилен номер. В този случай се губят наличния кредит и неизразходеното включено потребление.

ВАЖНО!

След направено презареждане, ще бъдете уведомени с SMS за периодa на валидност на кредита. При проверка на валидността на кредита през My Menu, мобилно приложение My Telenor или през Автоматичното информационно обслужване, с избор на 123 (цена на обаждане 0,15лв.), вие ще получите информация само за неговата валидност. Информация за периода на валидност на картата можете да получите от Автоматичното информационно обслужване, с избор на 123 (цена на обаждане 0,15лв.) и опцията „Връзка със сътрудник от отдел обслужване на клиенти“ (цена на обаждане 0,15лв.).