Samsung A51 и A71

Ако продължаваш да мечтаеш за Samsung и план, като за теб – е SAMSUNG Galaxy A51 и SAMSUNG Galaxy A71 идват, за да покажат класа.

Първият пълен застрахователен период от 1 (един) месец е безплатен и за него Застрахованият не дължи месечна застрахователна премия. Предложението за допълнителни 5 (пет) месеца без заплащане на застрахователни премии важи от 31.07.2020 г. до 31.08.2020 г. вкл., за частни клиенти, при едновременно закупуване или вземане на лизинг на устройство Samsung Galaxy A51 или Samsung Galaxy A71, заедно със сключване на договор за мобилни услуги за план Тотал+ (с изключение на Тотал + 69,99лв.) за 24 месеца. В случай че са спазени описаните в предходното изречение условия, Застрахованият не дължи месечна застрахователна премия за описаните 5 (пет) пълни последователни месечни застрахователни периода, започващи непосредствено след изтичане на първия пълен застрахователен период, или до прекратяване на Полицата - което настъпи по-рано. Премиите по предходното изречение се заплащат от „Теленор България“ ЕАД съгласно сключен между последния и Застрахователя договор.