РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПОКУПКА НА SAMSUNG GALAXY S9|S9+

РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА ПОКУПКА НА SAMSUNG GALAXY S9|S9+ ПРИКЛЮЧИ

359
С натискането на бутона „ИЗПРАТИ“ декларирам, че доброволно предоставям данните си по-горе и се съгласявам да бъдат събирани и обработвани от страна на Теленор за целите на Кампанията. Запознат съм с общите условия на Кампанията и съм съгласен с тях.

*Закупуването или предоставянето на лизинг на SAMSUNG GALAXY S9 ИЛИ SAMSUNG GLAXY S9+ е възможно само със сключване на договор за мобилни гласови услуги по актуален абонаментен план от Теленор.

*Възможно е закъснение в доставките, поради независещи от Теленор причини. Количествата са ограничени.

Клиентите, които заявят желание за покупка от 26.02.2018г., 00:00:01 часа, до 07.03.2018г., 23:59:59 часа могат да получат устройството при условия на договор за лизинг или покупката му в брой с договор за мобилни гласови услуги от Теленор до 7 дни преди официалния старт на продажбите за България на 16.03.2018г.

Клиентите, които заявят желание за покупка от 08.03.2018г.,00:00:01 часа. До 15.03.2018г. 23:59:59 часа могат да получат устройството при условия на договор за лизинг или покупката му в брой с договор за мобилни гласови услуги от Теленор след официалния старт на продажбите за България на 16.03.2018г.

Всички частни и бизнес клиенти, които заявят желание за покупка от 26.02.2018, 00:00:01 часа до 15.03.2018, 23:59:59ч., закупят устройството в брой с договор за мобилни гласови услуги и върнат стария си смартфон с предварително регистриран IMEI на сайта на кампанията, ще получат 200 лв. отстъпка от цената на Samsung Galaxy S9|S9+ в деня на закупуване.
Клиентът може да ползва отстъпката от 200лв единствено в момента на подписване на договора за покупка на Samsung Galaxy S9|S9+ в брой. Той следва да подпише и приемно-предавателен протокол с „ИНФОТЕЛ 2000 ООД“, като декларира, че няма лични данни в устройството, което връща, както и че е съгласен то да бъде предадено за рециклиране с цел природосъобразното му унищожаване. Пълните условия и приемно-предавателния протокол може да видите тук: <Образец 1>.

Всички частни и безнес клиенти, които заявят желание за покупка от 26.02.2018, 00:00:01 часа 15.03.2018, 23:59:59ч на Samsung Galaxy S9|S9+  в брой с договор за мобилни гласови услуги и върнат стария си смартфон с предварително регистриран IMEI на сайта на кампанията, ще могат да получат за него до 400 лв. остатъчна стойност, в допълнение на вече предоставените 200 лв. отстъпка. За тази цел клиентът трябва:

Да е регистрирал предварително IMEI на стария смартфон в сайта на кампанията по време на регистрацията за предварителна покупка на Samsung Galaxy S9|S9+.
Да предостави върнатия смартфон с възстановени фабрични настройки и изтрити приложения, съгласно общите условия посочени в (Образец 2).
Да предостави документ за покупка (фактура/касова бележка) на устройството, което връщат;
Да предостави гаранционна карта с попълнен в нея IMEI номер на устройството, което връщат.
Да подпише приемно-предавателен протокол за прехвърляне на собственост (Образец 2)

Оценката на остатъчната стойност на върнатото устройство, както и предоставянето ѝ се осъществява от ИНФОТЕЛ 2000 ООД и  може да достигне до 400 лв. Остатъчната стойност се изплаща в срок от 30 дни след предаване на устройството. За целта клиента трябва да предостави активна банкова сметка заедно с подписването на общите условия и <Образец 2>, както и да се съгласи, че устройството му ще бъде изплатено според заложените от ИНФОТЕЛ 2000 ООД критерии.

Клиентите могат да прочетат пълните общи условия за връщане на устройство и предварително да проверят, на каква стойност се оценява стария им смартфон в зависимост от модела и състоянието му на адрес: http://www.bak2.bg

ВАЖНО: При предоставяне на устройство Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy S9+ при условията на договор за лизинг след направена регистрация в Кампанията не се предоставят отстъпки за устройството и не се връща старо устройство от страна на потребителя!